Çarpanlar ve katlar

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

Çarpanlar katlar , 8. sınıf çarpanlar katlar ,

- TEST SAYFA ADLARI

6. sınıf : Çarpanlar katlar soruları , Ortak bölen ortak kat soruları , Ortak bölen ortak kat problemleri , Asal çarpan soruları , 6. sınıf çarpanlar katlar soruları

8. sınıf : 8. sınıf çarpanlar katlar testi , 8. sınıf ebob ekok problemleri , Ebob ekok soruları , Ebob ekok problemleri , Çarpanlar ve katlar soruları , Çarpanlar ve katlar testi

- KAZANIM

- 6.sınıf Çarpanlar ve Katlar

 1. Terimler: çarpan, kat, bölen, asal sayı, ortak bölen, ortak kat
 2. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
 3. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
  1. 6’ya kalansız bölünebilme kuralının 2 ve 3’e kalansız bölünebilme kuralından yararlanılarak geliştirilebileceği dikkate alınır.
  2. Kuralların kullanımında harfli ifadelere yer verilmez.
 4. Asal sayıları özellikleriyle belirler.Eratosthenes (Eratosten) kalburu yardımıyla 100’e kadar olan asal sayılar bulunur.
 5. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
 6. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer.İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) bulmaya yönelik problemlere bu sınıf düzeyinde girilmez.

- 8.sınıf Çarpanlar ve Katlar

 1. Terimler: en büyük ortak bölen (EBOB), en küçük ortak kat (EKOK)
 2. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.Örneğin 288= 26.32.Bir pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
 3. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.Alan ve hacim hesaplamayı gerektiren problemlere girilmez.
 4. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.