Çarpanlar ve katlar testi

Çözüm yayın grubu logo Aşağıdaki sorular Çözüm Yayın Grubu'na bağlı M+ Yayınlarına aittir.İzin alınarak kullanılmaktadır. M+ yayınları logo
ÇÖZÜM Yayınları M+ Yayınları 3D Yayınları Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları

I. 60 = 22.3.5
II. 48 = 23.32
II. 72 = 22.33
IV. 90 = 2.32.5
Yukarıda verilen asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılmış sayılardan hangisi veya hangileri yanlış yazılmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) II,III ve IV
Martı Okul Yayınları

Aşağıdaki sayılardan hangisinde 3 sayısı asal çarpan olarak bulunmaz?

A) 72 B) 84 C) 90 D) 109
Martı Okul Yayınları

Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir?

A) 8-9 B) 8-15 C) 13-17 D) 15-18
Martı Okul Yayınları

5,8 ve 10 sayılarının en küçük ortak katı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20 B) 40 C) 80 D) 120
Martı Okul Yayınları
Çarpanlar ve katlar testi 5. sorusu
a b c d
Çarpanlar ve katlar testi 6. sorusu
a b c d
Çarpanlar ve katlar testi 7. sorusu
a b c d
Çarpanlar ve katlar testi 8. sorusu
a b c d
Çarpanlar ve katlar testi 9. sorusu
a b c d
Çarpanlar ve katlar testi 10. sorusu
a b c d
Çarpanlar ve katlar testi 11. sorusu
a b c d
Çarpanlar ve katlar testi 12. sorusu
a b c d
Çarpanlar ve katlar testi 13. sorusu
a b c d

M+ yayınları

Testteki bazı sorularla ilgili konu/kavram:en büyük ortak bölen ( ebob ) ,en küçük ortak kat (ekok) problemi,aralarında asal sayı,çarpanlar

×

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.