Çarpma işlemi gerektiren problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Masada 8 tabak ve her tabakta 4 tane köfte vardır.Masadaki tabaklarda kaç tane köfte vardır? Cevabını kontrol et

2. soru Odada 8 vazo ve her vazoda 2 tane çiçek vardır.Odadaki vazolarda kaç çiçek vardır? Cevabını kontrol et

3. soru Arabanın bagajında 7 tane koli ve her kolide beşer kavanoz bulunmaktadır.Arabanın bagajındaki kolilerde kaç kavanoz vardır? Cevabını kontrol et

4. soru Sınıftaki öğrenciler 9 araçla okul gezisine katıldılar.Her araçta 3 öğrenci varsa geziye sınıftan kaç öğrenci katılmıştır? Cevabını kontrol et

5. soru Ayşe apartmandaki 6 çocuğa şeker verdi.Her çocuğa 4 tane şeker verdi ise Ayşe toplam kaç şeker vermiştir? Cevabını kontrol et

6. soru Bir binada 7 kat vardır.Her katta 2 tane daire varsa bu binada kaç daire vardır? Cevabını kontrol et

7. soru Evdeki kitaplıkta 5 raf vardır.Her rafta 4 tane kitap varsa,bu kitaplıkta kaç kitap vardır? Cevabını kontrol et

8. soru Bahçede 4 elma ağacı vardır.Her ağaçta 4 tane elma varsa,bahçedeki ağaçlarda kaç elma vardır? Cevabını kontrol et

9. soru Dolapta 5 salkım üzüm vardır.Her salkımda 10 tane üzüm vardır.Buna göre dolapta kaç üzüm vardır? Cevabını kontrol et

10. soru Camide 4 tespih kutusu vardır.Her kutuda 9 tespih varsa camide kaç tespih vardır? Cevabını kontrol et

11. soru Yahya yedi gün boyunca her gün beşer sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Buna göre Yahya yedi günde toplam kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et

12. soru 🏃
Bünyamin sekiz hafta boyunca haftalık dörder saat koşmuştur.Buna göre sekiz haftada toplam kaç saat koşmuştur?
Cevabını kontrol et

13. soru Zekeriya'nın iki dersten ödevi vardır.Her bir dersten çözmesi gereken dokuz soru vardır.Buna göre Zekeriya'nın ödevi kaç sorudan oluşmaktadır? Cevabını kontrol et

14. soru Yusuf'un cebinde sadece dokuz tane beş TL lik kağıt para vardır.Buna göre Yusuf'un cebinde kaç TL vardır? Cevabını kontrol et

15. soru 2A sınıfındaki tüm öğrenciler 8 sıraya , her sırada iki öğrenci olacak şekilde oturmuştur.Buna göre 2A sınıfında kaç öğrenci vardır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.