Çember problemleri

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 48 cm uzunluğundaki bir telden iki adet aynı büyüklükte çember yapıldı.
Buna göre bir çemberin yarıçapı kaç santimetredir? ( = 3 alınız.)
Soruyu cevapla

2. soru 🏃
Çapının uzunluğu 300 metre olan daire şeklindeki bir pistte 2 tur koşan İsmail kaç metre koşmuştur? ( = 3 alınız.)
Soruyu cevapla

3. soru Tekerleğinin çapı 60 cm olan bir araba ile yola çıkan Bünyamin 1800 metre yol almıştır.
Buna göre arabanın tekerleği kaç tur dönmüştür? ( = 3 alınız.)
Soruyu cevapla

4. soru
Dikdörtgensel bölge şeklindeki kağıt bir para üzerine iki tane aynı dairesel para yukarıdaki şekildeki gibi konulmuştur.Demir paralar kağıt para kenarlarına ve birbirine bir noktada değmektedir.
Demir paraların ikisinin çevresinin uzunluğu 72 cm uzunluğundadır.
Buna göre kağıt paranın uzun kenarının uzunluğu kaç santimetredir? ( = 3 alınız.)
Soruyu cevapla

5. soru A B C
Bir bahçedeki A merkezli yeşil renkli dairesel bölgeye yine A merkezli dairesel havuz yapılmıştır.
Yeşil bölgenin çevresi 420 metre , havuzun çevresi ise 360 metre uzunluğundadır.
A , B ve C doğrusal olduğuna göre BC doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? ( = 3 alınız.)
Soruyu cevapla

6. soru Bir traktörün ön tekerleğinin yarıçapı 25 cm , arka tekerleğinin yarıçapı ise 90 cm'dir.
Ön tekerlek 36 tur attığında arka tekerlek kaç tur atmış olur? ( = 3 alınız.)
Soruyu cevapla

7. soru A D B C E 8 cm 10 cm
Bir mermerci yukarıdaki gri şekildeki gibi bir mermer parça yapmıştır.
Bu parça ABCD dikdörtgeni ve E merkezli bir dairenin birleşmesi şeklindedir.
Buna göre mermercinin yaptığı gri parçanın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? ( = 3 alınız.)
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları