Çember uzunluğu testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Uzunluğu 66 cm olan bir çemberin yarıçapı kaç santimetredir? ( = 3 alınız.) Cevabını kontrol et

2. soru Yarıçapı 20 cm olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir? ( = 3 alınız.) Cevabını kontrol et

3. soru 108 cm uzunluğundaki bir telden iki adet aynı büyüklükte çember yapıldı.
Buna göre bir çemberin yarıçapı kaç santimetredir? ( = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

4. soru 🏃
Çapının uzunluğu 200 metre olan daire şeklindeki bir pistte 5 tur koşan İsmail kaç metre koşmuştur? ( = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

5. soru Çevresinin uzunluğu 45 cm olan bir çember üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklık en fazla kaç santimetre olabilir? ( = 3 alınız.) Cevabını kontrol et

6. soru Tekerleğinin çapı 50 cm olan bir araba ile yola çıkan Bünyamin 750 metre yol almıştır.
Buna göre arabanın tekerleği kaç tur dönmüştür? ( = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

7. soru
Dikdörtgensel bölge şeklindeki kağıt bir para üzerine iki tane aynı dairesel para yukarıdaki şekildeki gibi konulmuştur.Demir paralar kağıt para kenarlarına ve birbirine bir noktada değmektedir.
Kağıt paranın uzun kenarının uzunluğu 16 cm olduğuna göre iki demir paranın çevresinin toplam uzunluğu kaç santimetredir? ( = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

8. soru A B C
A merkezli iki çemberden kırmızı renkli olanın uzunluğu 108 cm siyah renkli olanın ise 126 cm'dir.
A , B ve C doğrusal olduğuna göre BC doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? ( = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

9. soru Bir traktörün ön tekerleğinin yarıçapı 30 cm , arka tekerleğinin yarıçapı ise 80 cm'dir.
Ön tekerlek 24 tur attığında arka tekerlek kaç tur atmış olur? ( = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

10. soru A D B C E 16 cm 20 cm
Bir mermerci yukarıdaki gri şekildeki gibi bir mermer parça yapmıştır.
Bu parça ABCD dikdörtgeni ve E merkezli bir dairenin birleşmesi şeklindedir.
Buna göre mermercinin yaptığı gri parçanın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? ( = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.