Çember uzunluğu testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Uzunluğu 66 cm olan bir çemberin yarıçapı kaç santimetredir? ( 𝜋 = 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Yarıçapı 20 cm olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir?( 𝜋 = 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 108 cm uzunluğundaki bir telden iki adet aynı büyüklükte çember yapıldı.
Buna göre bir çemberin yarıçapı kaç santimetredir? ( 𝜋 = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 🏃
Çapının uzunluğu 200 metre olan daire şeklindeki bir pistte 5 tur koşan İsmail kaç metre koşmuştur? ( 𝜋 = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Çevresinin uzunluğu 45 cm olan bir çember üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklık en fazla kaç santimetre olabilir? ( 𝜋 = 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Tekerleğinin çapı 50 cm olan bir araba ile yola çıkan Bünyamin 750 metre yol almıştır.
Buna göre arabanın tekerleği kaç tur dönmüştür? ( 𝜋 = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Dikdörtgensel bölge şeklindeki kağıt bir para üzerine iki tane aynı dairesel para yukarıdaki şekildeki gibi konulmuştur.Demir paralar kağıt para kenarlarına ve birbirine bir noktada değmektedir.
Kağıt paranın uzun kenarının uzunluğu 16 cm olduğuna göre iki demir paranın çevresinin toplam uzunluğu kaç santimetredir? ( 𝜋 = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru cevap verilmiştir.

8. soru A B C
A merkezli iki çemberden kırmızı renkli olanın uzunluğu 108 cm siyah renkli olanın ise 126 cm dir.
A , B ve C doğrusal olduğuna göre BC doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? ( 𝜋 = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir traktörün ön tekerleğinin yarıçapı 30 cm , arka tekerleğinin yarıçapı ise 80 cm dir.
Ön tekerlek 24 tur attığında arka tekerlek kaç tur atmış olur? ( 𝜋 = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A D B C E 16 cm 20 cm
Bir mermerci yukarıdaki gri şekildeki gibi bir mermer parça yapmıştır.
Bu parça ABCD dikdörtgeni ve E merkezli bir dairenin birleşmesi şeklindedir.
Buna göre mermercinin yaptığı gri parçanın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? ( 𝜋 = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.