Çevre hesaplama

Not: Aşağıdaki bazı şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

Üçgen çevresini hesaplama

 • Eşkenar üçgende tüm kenar uzunlukları eşittir.Bu yüzden eşkenar üçgenin çevresi bir kenar uzunluğunun 3 katıdır.
 • İkizkenar üçgende iki kenar uzunlukları eşittir.Bu yüzden ikizkenar üçgenin çevresi eşit uzunluktaki iki kenardan birnin uzunluğunun 2 katı ile eşit olmayan kenar uzunluğunun toplamı ile bulunur.
 • Çeşit üçgende tüm kenar uzunlukları farklıdır.Bu yüzden tüm kenar uzunlukları toplanarak çevre uzunluğu bulunur.

Soru

İzometrik kağıtta iki nokta arası 5 cm olduğuna göre yukarıdaki üçgenin çevre uzunluğu kaç cm dir?

 • İzometrik kağıt yardımı ile üçgenin tüm kenar uzunluklarının 3 birim olduğu görülür.Bu yüzden üçgen eşkenar üçgendir.
 • 1 birim = 5 cm olduğundan bir kenar uzunluğu 3 x 5 = 15 cm olur.
 • Tüm kenar uzunlukları eşit olduğundan 3 x 15 işlemi ile cevap 45 cm olarak bulunur.

Soru
A B C
Noktalı kağıtta iki nokta arası 4 cm ve |AC| = 28 cm olduğuna göre yukarıdaki üçgenin çevre uzunluğu kaç cm dir?

 • Noktalı kağıt yardımı ile üçgenin iki kenar uzunluğunun 5 birim olduğu görülür.Bu yüzden üçgen ikizkenar üçgendir.
 • 1 birim = 4 cm olduğundan eşit uzunluktaki bir kenar uzunluğu 5 x 4 = 20 cm olur.
 • 20 + 20 + 28 işlemi ile cevap 68 cm olarak bulunur.

Dörtgenlerin çevresini hesaplama

 • Karenin çevre uzunluğu bir kenar uzunluğunun dört katıdır.
 • Dikdörtgen , paralelkenar ve eşkenar dörtgenin çevre uzunluğu iki farklı kenar uzunluğunun toplamının iki katıdır.
 • Yamuğun kenar uzunlukları farklıdır.Bu yüzden tüm kenar uzunluklarının toplanması ile çevre uzunluğu bulunur.

Soru

Kareli kağıtta birimkarelerin bir kenarının uzunluğu 2 cm olduğuna göre yukarıdaki dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç cm dir?

Çözümü
 • Kareli kağıt yardımı ile dikdörtgenin iki farklı kenar uzunluğu 4 ve 8 birim olarak bulunur.
 • 4 + 8 = 12 ve 2 x 12 işlemi ile çevre uzunluğu 24 birim olarak bulunur.
 • 1 birim = 2 cm olduğundan 24 x 2 işlemi ile de cevap 48 cm olarak bulunur.

Soru

Kareli kağıtta çizili olan karenin çevre uzunluğu 60 cm olduğuna göre birimkarelerin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir?

Çözümü
 • Kareli kağıt yardımı ile karenin bir kenar uzunluğu 5 birim olarak bulunur.
 • 4 x 5 işlemi ile karenin çevre uzunluğu 20 birim olarak bulunur.
 • 60 ÷ 20 işlemi ile de birimkarenin bir kenarının uzunluğu 3 cm olarak bulunur.

Soru
A B C D
Kareli kağıtta birimkarelerin bir kenarının uzunluğu 8 cm ve |BC| = 40 cm olduğuna göre yamuğun çevre uzunluğu kaç cm dir?

Çözümü
 • Kareli kağıt yardımı |AB| = 6 birim , |AD| = 5 birim , |DC| = 7 birim olarak bulunur.
 • 6 + 5 + 7 işlemi ile üç kenarın toplam uzunluğu 18 birim olarak bulunur.
 • 1 birim = 8 cm olduğundan 18 x 8 işlemi ile üç kenarın uzunlukları 144 cm olarak bulunur.
 • 144 + 40 işlemi ile de cevap 184 cm olarak bulunur.

Soru
E F G H
Kareli kağıtta çizili olan eşkenar dörtgenin çevre uzunluğu 208 cm olduğuna göre birimkarelerin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir?

Çözümü
 • Kareli kağıt yardımı ile EF kenarının uzunluğu 4 birim olarak bulunur.
 • Eşkenar dörtgende tüm kenar uzunlukları eşit olduğundan 4 x 4 işlemi ile eşkenar dörtgenin çevre uzunluğu 16 birim olarak bulunur.
 • 208 ÷ 16 işlemi ile de birimkarenin bir kenarının uzunluğu 13 cm olarak bulunur.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.