Çizgi grafiği soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Grafik:Aylık satış miktarları
HaziranTemmuzAğustosEylül100200300400500600700800Miktar (x1000 TL)Aylar
Bir marketin aylık satışları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre marketin dört günlük satış miktarlarının ortanca değeri kaçtır?
A) 300 000 B) 350 000 C) 400 000 D) 450 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 223 doğru , 297 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Grafik:Günlük sıcaklıklar
PazartesiSalıÇarşambaPerşembe3691215182124Sıcaklık ( C)oGünler
İstanbul'daki son dört günün sıcaklıkları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Çizgi grafiğine göre son dört gündeki sıcaklığın aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 15 B) 15,25 C) 15,50 D) 15,75 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 137 doğru , 215 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Grafik:Yıllık verilen zekat
20142015201620172018246810121416Miktar (bin TL)Yıllar
Ahmet'in son beş yılda verdiği zekatlar yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Çizgi grafiğine göre 2017 yılındaki zekat miktarı ile 2016 yılındakini karşılaştırdığınızda aşağıdakilerden hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Artmıştır B) Azalmıştır C) Aynıdır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 187 doğru , 102 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Grafik:Aylık üretim miktarları
HaziranTemmuzAğustosEylül10 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 000Miktar (ton)AylarBuğdayMısır
Konya'da aylık buğday ve mısır üretim miktarları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Grafiğe göre Temmuz ayındaki mısır üretimi buğday üretiminden kaç ton daha fazladır?
A) 10 000 B) 20 000 C) 30 000 D) 40 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 167 doğru , 85 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Grafik:Yıllık gelir giderler
2014201520162017201850100150200250300350400Miktar (bin TL)YıllarGelirGider
Bir fabrikanın son beş yıldaki gelir ve giderleri yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre fabrika 2017 yılında zarar mı etmiştir yoksa kâr mı etmiştir?
A) Zarar B) Kâr C) Gelir gider eşit Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 135 doğru , 95 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Grafik:Yıllık notlar
20142015201620172018102030405060708090100NotYıllarTürkçeMatematik
Havva'nın son beş yıldaki Türkçe ve matematik notları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
2016 yılında Havva'nın Türkçe notu ile matematik notu farkı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 98 doğru , 76 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Grafik:Haftalık satılan ürünler
1.hafta2.hafta3.hafta4.hafta20406080100120140160MiktarHaftalarCep telefonuTablet
Bir mağazada son dört günde satılan cep telefonu ve tablet miktarları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre hangi hafta tablet satışı cep telefonu satışından daha fazladır?
A) 1.hafta B) 2.hafta C) 3.hafta D) 4.hafta Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 131 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Grafik:Günlük çözülen sorular
PerşembeCumaCumartesiPazar510152025303540MiktarGünlerAhmetMustafa
Ahmet ve Mustafa'nın son dört günde çözdüğü sorular yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Grafiğe göre Ahmet kaç gün Mustafa'dan fazla soru çözmüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 75 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Grafik:Günlük koşulan mesafeler
PazartesiSalıÇarşambaPerşembe3691215182124Mesafe (km)GünlerAdemİbrahim
Adem ile İbrahim'in günlük koştuğu mesafeler yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Grafiğe göre Adem'in dört günlük aritmetik ortalaması ile İbrahim'in dört günlük ortanca değeri farkı kaçtır?
A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 95 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Grafik:Yıllık biriktirilen miktar
201420152016201720183691215182124Miktar (bin TL)Yıllar
Firdevs'in son beş yılda biriktiriği para miktarları yukarıdaki çizgi grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre Firdevs aşağıdakilerden hangi yılda bir önceki yıldan daha fazla para biriktirmiştir?
A) 2015 B) 2016 C) 2017 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 110 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Grafik:Aylık üretim miktarları
HaziranTemmuzAğustosEylül20 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000Miktar (ton)AylarHaziranTemmuzAğustosEylül20 00025 00030 00035 00040 00045 00050 00055 000Miktar (ton)Aylar
Kayseri ve Konya'da aylık buğday üretim miktarları yukarıdaki çizgi grafiklerindeki gibidir.Bu grafikler yanlış yorumlamalara yol açar.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 92 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Grafik:Günlük sıcaklıklar
PazartesiSalıÇarşambaPerşembe69121518212427Sıcaklık ( C)oGünlerPazartesiSalıÇarşambaPerşembe1215182124273033Sıcaklık ( C)oGünler
Ankara ve İstanbul'daki son dört günün sıcaklıkları yukarıdaki çizgi grafiklerindeki gibidir.Bu grafikler yanlış yorumlamalara yol açar.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 108 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 40 80 120 160 200 240 280 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Sayfa sayısı Ay Ahmet İbrahim
Ahmet ile İbrahim'in son beş ayda okuduğu Kuranı Kerim mealine ( Türkçesi ) ilişkin çizgi grafiği yukarıdaki gibidir.
Ahmet'in en fazla meal okuduğu ayda okuduğu sayfa sayısı aynı ayda İbrahim'in okuduğu sayfa sayısından kaç sayfa fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.