Çokluğun belirtilen yüzdesini bulma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 300'ün % 60'ı kaçtır? Soruyu cevapla

2. soru 400'ün % 90'ı kaçtır? Soruyu cevapla

3. soru 😵
3000 TL maaş alan Ayhan maaşının % 40'ını kiraya vermektedir.
Ayhan'ın oturduğu evinin kirası kaç TL dir?
Soruyu cevapla

4. soru 👶 🍼
Bebek 300 mL süt olan biberondaki sütün % 80'nını içmiştir.
Bebek kaç mililitre süt içmiştir?
Soruyu cevapla

5. soru 😲
2000 TL maaş alan Adem maaşının % 10'unu tasarruf etmektedir.
Adem ayda kaç TL tasarruf etmektedir?
Soruyu cevapla

6. soru 🏃
5000 m koşucak olan Enver on dakikada koşucağı mesafenin % 40'ı kadarını koşmuştur.
Enver on dakikada kaç metre koşmuştur?
Soruyu cevapla

7. soru 7700 L su olan havuza içindeki su miktarının % 80'i kadar su doldurulmuştur.
Havuza kaç litre su doldurulmuştur?
Soruyu cevapla

8. soru 📗
Nihal 250 sayfalık bir kitabın % 40'unu okumuştur.
Nihal kaç sayfa okumuştur?
Soruyu cevapla

9. soru Mahalledeki yetim için 4500 TL gereklidir.Mahalleli yardım kampanyası yaparak bir günde gereken paranın % 42'sini toplamıştır.
Mahalleli bir günde ne kadar para toplamıştır?
Soruyu cevapla

10. soru 📱
Yavuz telefonuna kontür yüklemiş ve 2000 dakika konuşma hakkı kazanmıştır.Yavuz üç günde yüklenen dakikaların % 35'ini harcamıştır.
Buna göre Yavuz kaç dakika harcamıştır?
Soruyu cevapla

11. soru 😄
1900 TL maaşı olan Hasan yılbaşında % 10 zam almıştır.
Buna göre Hasan'ın maaşı ne kadar artmıştır?
Soruyu cevapla

12. soru 💺
Bir mağaza kartı olan müşterilerine % 25 indirim yapmaktadır.Kartı olan Ayşe normal satış fiyatı 600 TL olan bir koltuk almıştır.
Buna göre mağaza Ayşe'ye ne kadar indirim yapmıştır?
Soruyu cevapla

13. soru Ahmet Ekim ayında 400 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Ekim ayının ilk haftasında Ekim ayında okuduğunun % 40'ı kadarını okumuştur.
Buna göre Ahmet Ekim ayının ilk haftasında kaç sayfa meal okumuştur?
Soruyu cevapla

14. soru 🏃
9000 metrelik bir koşuya katılan İsa 30. dakikada yarışın % 45'i kadarı mesafe koşmuştur.Buna göre İsa kaç metre koşmuştur?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları