Çokluğun belirtilen yüzdesini bulma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 300 ün % 60 ı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 400 ün % 90 ı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 😵
3000 TL maaş alan Ayhan maaşının % 40 ını kiraya vermektedir.
Ayhan'ın oturduğu evinin kirası kaç TL dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 👶 🍼
Bebek 300 mL süt olan biberondaki sütün % 80 nını içmiştir.
Bebek kaç mililitre süt içmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 😲
2000 TL maaş alan Adem maaşının % 10 unu tasarruf etmektedir.
Adem ayda kaç TL tasarruf etmektedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 🏃
5000 m koşucak olan Enver on dakikada koşucağı mesafenin % 40 ı kadarını koşmuştur.
Enver on dakikada kaç metre koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 7700 L su olan havuza içindeki su miktarının % 80 i kadar su doldurulmuştur.
Havuza kaç litre su doldurulmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 📗
Nihal 800 sayfalık bir kitabın % 38 ini okumuştur.
Nihal kaç sayfa okumuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Mahalledeki yetim için 4500 TL gereklidir.Mahalleli yardım kampanyası yaparak bir günde gereken paranın % 42 sini toplamıştır.
Mahalleli bir günde ne kadar para toplamıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 📱
Yavuz telefonuna kontür yüklemiş ve 2000 dakika konuşma hakkı kazanmıştır.Yavuz üç günde yüklenen dakikaların % 35 ini harcamıştır.
Buna göre Yavuz kaç dakika harcamıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 😄
1900 TL maaşı olan Hasan yılbaşında % 10 zam almıştır.
Buna göre Hasan'ın maaşı ne kadar artmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 💺
Bir mağaza kartı olan müşterilerine % 25 indirim yapmaktadır.Kartı olan Ayşe normal satış fiyatı 600 TL olan bir koltuk almıştır.
Buna göre mağaza Ayşe'ye ne kadar indirim yapmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Ahmet Ekim ayında 400 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Ekim ayının ilk haftasında Ekim ayında okuduğunun % 40 ı kadarını okumuştur.
Buna göre Ahmet Ekim ayının ilk haftasında kaç sayfa meal okumuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 🏃
9000 metrelik bir koşuya katılan İsa 30. dakikada yarışın % 45 i kadarı mesafe koşmuştur.Buna göre İsa kaç metre koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.