Özdeşlik testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Değişkenlerin aldığı her değerde doğru olan eşitliklere özdeşlik denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 43 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 2x+5 = 9 eşitliği özdeşlik değil,denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (2x+1).(x+1) = 2x2+T eşitliğinin bir özdeşlik olabilmesi için T yerine yazılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) 3x-1 B) 3x+1 C) x-3 D) x+3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru (x+3)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2+9 B) x2+6x+9 C) x2+3x+9 D) x2+9x+9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru (x-3)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2-6x+9 B) x2+9 C) x2-3x+9 D) x2-9x+9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru (x-2).(x+2) = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2-4 B) (x-4)2 C) (x+4)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 4x2-9= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (2x-3).(2x+3) B) (2x-3)2 C) (2x+3)2 D) (3x-2).(3x+2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 4x2-12x+9= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (2x-3).(2x+3) B) (2x-3)2 C) (2x+3)2 D) (3x-2).(3x+2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 16x2+24x+9= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (4x-3).(4x+3) B) (4x-3)2 C) (4x+3)2 D) (3x-4).(3x+4) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru x x x2 x 1 x 1 1 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+2)2 B) x2+4x+4 C) x2+2x+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru x x x2 x 1 x 1 1 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+1)2 B) 4x2+4x+1 C) 4x2+x+4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru x x x2 1 1 1
Alanı x2 olan cebir karosu noktalı yerlerden kesilmiştir.Kesim sonrasında sarı renkli şeklin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) x2-22 B) (x-2).(x+2) C) (x-2)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 992 - 1 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru (3x+3y)2= 9x2+72+9y2 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru A B C D E F G
Yukarıdaki şekilde ACEG bir dikdörtgen , B , D ve F noktaları bulunduğu kenarların orta noktalarıdır.
|AG|=4x-2 , |AC|=4x+2 olduğuna göre turuncu bölgenin alanını gösteren cebirsel ifadede katsayılar toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 2x 2x 2x+4 4x+4
Yukarıdaki alanı gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) (2x+4)2 B) 4x2+8x+4 C) 4x2+4x+8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru A B C D E F G H K
Yukarıdaki şekilde ABCD karesini [EG] ve [FH] iki karesel ve iki dikdörtgensel bölgeye ayırmıştır.
|AB|=x cm ve |BG|=2 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2-4x+4 B) x2-4x+8 C) x2+4 D) x2-4x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru A B C D E F G H
Yukarıdaki şekilde ABCD ve BEFG birer kare , [FH]⊥[AD]
Karelerin alanlarının farkı 100 cm olduğuna göre HFD üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.