Üçgen dörtgen iç açı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İç açılarının ölçülerinin toplamı 180o olan çokgen hangisidir? A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen D) Altıgen Cevabını kontrol et

Bu soruya 145 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru A B C m(A)=? m(B)=137o m(C)=23o
Yukarıdaki CAB üçgenin A açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 115 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru A B C m(A)=49o m(B)=91o m(C)=?
Yukarıdaki BAC üçgenin C açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 110 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru V Y Z
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(Y) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 90 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru D E F
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(F) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru P R S
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(P) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru P R S
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(S)= 110 o olduğuna göre m(R) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru D E F
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(D)= 36o olduğuna göre m(F) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir üçgenin açılarının ölçüleri 28 , 104 ve 48 derece olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Bir dörtgenin üç açısı sırası ile 100 , 70 , 60 derecedir.Buna göre 4. açı kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru D E F G
Yukarıdaki EGFD eşkenar dörtgeninde m(G)=66o olduğuna göre m(E) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru K L M N
Yukarıdaki KLNM paralelkenarında m(M)=102o olduğuna göre m(N) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru K M L N
Yukarıdaki KLNM eşkenar dörtgeninde m(KLN)=69o olduğuna göre m(K) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru K N L M O
Yukarıdaki KLMN dörtgeni bir kare ve KOL eşkenar üçgendir.
Buna göre m(ONM) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru A B C Ç D
Yukarıdaki DÇB üçgeni eşkenar üçgen, CABÇ dörtgeni ise bir karedir.
Buna göre m(CÇD) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru A B C Ç D E
Yukarıdaki ACÇB dörtgeni eşkenar dörtgen , BÇED dörtgeni ise bir karedir.
m(ÇBA)=62o olduğuna göre m(CEÇ) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 72o 108o A B C Ç D
Yukarıdaki ÇCAB dörtgeni bir paralelkenar olduğuna göre m(DAB) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 71o D E F
Yukarıdaki DEF üçgeninde |DF|=|EF| olduğuna göre m(DFE) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru K L N M O
Yukarıdaki KLMN dörtgeni bir dikdörtgen , |KO|=|LM| ve m(ONM)=18o olduğuna göre m(OKN) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 66o 43o K L N M O
Yukarıdaki O noktası LM doğru parçası üzerinde bir nokta ve MON üçgeni bir eşkenar üçgen olduğuna göre m(KON) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.