Üçgen dörtgen iç açı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İç açılarının ölçülerinin toplamı 180o olan çokgen hangisidir? A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen D) Altıgen Cevabını kontrol et

2. soru A B C m(A)=? m(B)=137o m(C)=23o
Yukarıdaki CAB üçgenin A açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru A B C m(A)=49o m(B)=91o m(C)=?
Yukarıdaki BAC üçgenin C açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

4. soru V Y Z
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(Y) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

5. soru D E F
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(F) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

6. soru P R S
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(P) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru P R S
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(S)= 110 o olduğuna göre m(R) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru D E F
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(D)= 36o olduğuna göre m(F) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru Bir üçgenin açılarının ölçüleri 28 , 104 ve 48 derece olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru Bir dörtgenin üç açısı sırası ile 100 , 70 , 60 derecedir.Buna göre 4. açı kaç derecedir? Cevabını kontrol et

11. soru D E F G
Yukarıdaki EGFD eşkenar dörtgeninde m(G)=66o olduğuna göre m(E) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

12. soru K L M N
Yukarıdaki KLNM paralelkenarında m(M)=102o olduğuna göre m(N) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

13. soru K M L N
Yukarıdaki KLNM eşkenar dörtgeninde m(KLN)=69o olduğuna göre m(K) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

14. soru K N L M O
Yukarıdaki KLMN dörtgeni bir kare ve KOL eşkenar üçgendir.
Buna göre m(ONM) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

15. soru A B C Ç D
Yukarıdaki DÇB üçgeni eşkenar üçgen, CABÇ dörtgeni ise bir karedir.
Buna göre m(CÇD) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

16. soru A B C Ç D E
Yukarıdaki ACÇB dörtgeni eşkenar dörtgen , BÇED dörtgeni ise bir karedir.
m(ÇBA)=62o olduğuna göre m(CEÇ) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

17. soru 72o 52o A B C Ç D
Yukarıdaki ÇCAB dörtgeni bir paralelkenar olduğuna göre m(DAB) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

18. soru 71o D E F
Yukarıdaki DEF üçgeninde |DF|=|EF| olduğuna göre m(DFE) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

19. soru K L N M O
Yukarıdaki KLMN dörtgeni bir dikdörtgen , |KO|=|LM| ve m(ONM)=18o olduğuna göre m(OKN) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

20. soru 66o 43o K L N M O
Yukarıdaki O noktası LM doğru parçası üzerinde bir nokta ve MON üçgeni bir eşkenar üçgen olduğuna göre m(KON) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.