Üçgen dörtgen iç açı testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Dörtgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamı kaç derecedir? Cevabını kontrol et

2. soru A B C m(A)=29o m(B)=? m(C)=59o
Yukarıdaki CAB üçgenin B açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru A B C m(A)=28o m(B)=? m(C)=25o
Yukarıdaki ABC üçgenin B açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

4. soru V Y Z
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(V) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

5. soru D E F
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(D) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru V Y Z
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(Z) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

7. soru P R S
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(S)= 120 o olduğuna göre m(R) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru V Y Z
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(V)= 28o olduğuna göre m(Y) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru Bir üçgenin açılarının ölçüleri 44 , 49 ve 88 derece olabilirmi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et

10. soru Bir dörtgenin üç açısı sırası ile 50 , 100 , 150 derecedir.Buna göre 4. açı kaç derecedir? Cevabını kontrol et

11. soru D E F G
Yukarıdaki EGFD eşkenar dörtgeninde m(F)=128o olduğuna göre m(G) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru K L M N
Yukarıdaki KLNM paralelkenarında m(K)=82o olduğuna göre m(M) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

13. soru K M L N
Yukarıdaki KLNM eşkenar dörtgeninde m(MKL)=21o olduğuna göre m(L) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

14. soru A B C Ç D
Yukarıdaki ABC eşkenar üçgen, ÇDCB ise bir karedir.
Buna göre m(ÇAB) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru A B C Ç D E
Yukarıdaki ACÇB dörtgeni eşkenar dörtgen , BÇED dörtgeni ise bir karedir.
m(ÇBA)=62o olduğuna göre m(CÇE) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

16. soru 72o 63o A B C Ç D
Yukarıdaki ÇCAB dörtgeni bir paralelkenar olduğuna göre m(BAD) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

17. soru 51o D E F
Yukarıdaki DEF üçgeninde |DE|=|DF| olduğuna göre m(FDE) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru K L L M O
Yukarıdaki KLMN dörtgeni bir kare ve LKO eşkenar üçgendir.
Buna göre m(OKL) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

19. soru 34o K L N M O
Yukarıdaki MLKN dörtgeni bir dikdörtgen ve |OK|=|MN| olduğuna göre m(LOK) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

20. soru 75o 75o K L N M O
Yukarıdaki MON üçgeni bir eşkenar üçgen olduğuna göre m(OKL) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.