Üçgen eşitsizliği soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Üçgendeki bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçüktür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 22 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Üçgendeki bir kenar diğer iki kenarın farkının mutlak değerinden küçüktür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları a , b ve c dir.
Buna göre |a-b| < c < (a+b)
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları 6 cm , 8 cm ve 3 cm olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları 7 cm , 10 cm ve 2 cm olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru G H I 12 cm 5 cm
Yukarıdaki GHI üçgeninde |HI| santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan bir üçgenin çevresi 20 cm ise en küçük kenarı 1 cm olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Tüm kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı ve bir kenar uzunluğu 8 cm olan bir üçgenin çevresi en az kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Tüm kenar uzunlukları tam sayı olan bir ikizkenar üçgende farklı olan kenarının uzunluğu 14 cm dir.
Buna göre eşit uzunluktaki kenarlardan bir tanesinin uzunluğu en az kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A B C D 7 cm 9 cm 8 cm 5 cm
Yukarıdaki ABC ve DBC üçgenlerinde |AB|=7 cm ,|AC|=9 cm ,|DB|=5 cm ,|DC|=8 cm olduğuna göre |BC|'nun santimetre cinsinden alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru G M N O 14 cm 15 cm 7 cm 17 cm
Yukarıdaki GNO ve NMO üçgenlerinde |GN|=14 cm ,|GO|=15 cm ,|NM|=7 cm ,|MO|=17 cm olduğuna göre |NO|'nun santimetre cinsinden alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.