Üçgen eşitsizliği testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Üçgendeki bir kenar diğer iki kenarın toplamından büyüktür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 64 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Üçgendeki bir kenar diğer iki kenarın farkının mutlak değerinden büyüktür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 59 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları a , b ve c dir.
Buna göre (a+b) > c > |a-b|
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları 7 cm , 7 cm ve 2 cm olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları 7 cm , 5 cm ve 2 cm olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru D E F 12 cm 9 cm
Yukarıdaki EDF üçgeninde |EF| santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan bir üçgenin çevresi 21 cm ise üçgenin en küçük kenarı 1 cm olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Tüm kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı ve bir kenar uzunluğu 9 cm olan bir üçgenin çevresi en az kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Tüm kenar uzunlukları tam sayı olan bir ikizkenar üçgende farklı olan kenarının uzunluğu 10 cm dir.
Buna göre eşit uzunluktaki kenarlardan bir tanesinin uzunluğu en az kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A B C D 14 cm 17 cm 15 cm 9 cm
Yukarıdaki ABC ve DBC üçgenlerinde |AB|=14 cm ,|AC|=17 cm ,|DB|=9 cm ,|DC|=15 cm olduğuna göre |BC|'nun santimetre cinsinden alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru G M N O 16 cm 17 cm 8 cm 19 cm
Yukarıdaki GNO ve NMO üçgenlerinde |GN|=16 cm ,|GO|=17 cm ,|NM|=8 cm ,|MO|=19 cm olduğuna göre |NO|'nun santimetre cinsinden alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.