Üçgen ve dörtgenler

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADI

5. sınıf geometrik şekiller ,

- TEST SAYFA ADLARI

5. sınıf : Üçgenler dörtgenler soruları , Üçgen dörtgen iç açı soruları , Kare soruları , Dikdörtgen soruları , 5. sınıf yamuk testi , Eşkenar dörtgen soruları , 5. sınıf paralelkenar soruları , 5. sınıf çokgenler soruları , Açılarına kenarlarına göre üçgenler soruları , 5. sınıf dörtgenler soruları

- KAZANIM

- 5.sınıf Üçgen ve Dörtgenler

 1. Terimler veya kavramlar: çokgen, dik açılı üçgen, dar açılı üçgen, geniş açılı üçgen, ikizkenar üçgen,eşkenar üçgen, çeşitkenar üçgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk, köşegen Semboller: ABC
 2. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.
  1. Temel elemanlar olarak kenar, köşe, iç açı ve köşegen tanıtılır.
  2. Yalnızca dışbükey çokgenler ele alınır.
  3. İç açıların toplamı ve köşegen sayısına değinilmez.
 3. Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.
  1. Kareli, noktalı, izometrik kâğıt vb. üzerinde çalışmalar yapılır.
  2. Açılarına göre üçgen oluştururken veya yorumlarken 90°’lik bir açının bir kâğıdın köşesi, gönye, açıölçer veya benzeri bir araç kullanılarak belirlenmesi çalışmalarına yer verilir.
 4. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel özelliklerini anlar.
  1. Açı, kenar ve köşegen özellikleri üzerinde durulur.
  2. Kareli ve izometrik kâğıtların yanı sıra dinamik geometri yazılımları ile özel dörtgenlerin dinamik incelemelerine yönelik sınıf içi çalışmalara yer verilebilir.
  3. Kare, dikdörtgenin özel bir durumu olarak ele alınır.
  4. Yamuk tanıtılırken kenar çiftlerinden en az birinin paralel olduğu vurgulanır.
  5. Yamuk çeşitlerine girilmez.
 5. Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.İç açıların ölçüleri toplamı bulunurken kâğıt katlama veya uygun modellerle yapılacak etkinliklere yer verilir.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.