Üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
  1. İkizkenar üçgende eş açılardan çizilen açıortay uzunlukları eşittir.
  2. Geniş açılı üçgende yükseklikler üçgenin iç bölgesinde birleşir.
  3. Dik üçgende dik kenarlar aynı zamanda açıortaydır.
A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) Hepsi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 268 doğru , 377 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  1. Üçgenin bir köşesinden diğer kenara çizilen ve üçgenin köşesindeki iç açısını iki eş açıya ayıran doğru parçasına açıortay denir.
  2. Eşkenar üçgende açıortay , kenarortay ve yükseklik aynı doğru paraçasıdır.
  3. Dik açılı üçgende 90o'lik açıdan çizilen kenarortayın uzunluğu karşısındaki kenar uzunluğunun yarısına eşittir.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Hepsi Cevabını kontrol et

Bu soruya 165 doğru , 224 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
  1. Dik üçgende 90o'lik açının bir kenarı diğer kenarına ait yüksekliktir.
  2. Geniş açılı üçgende açıortaylar üçgenin dışında kesişir.
  3. İkizkenar üçgende uzunluğu farklı kenara ait yükseklik aynı zamanda kenarortay ve açıortaydır.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Hepsi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 137 doğru , 195 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıtta çizili olan FGH üçgeninin GH kenarına ait yükseklik hangi noktadan geçer?
A) I B) J C) K Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 347 doğru , 106 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıtta çizili olan MNL üçgeninin NL kenarına ait yükseklik kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 121 doğru , 251 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki BCA üçgeninde |BL|=|AH| ve |DC| bu ikisinden farklıdır.
Buna göre BCA üçgeni nasıl bir üçgendir?
A) Eşkenar üçgen B) İkizkenar üçgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 221 doğru , 197 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki DEF üçgeninde |DG| = |GF| =|EG| olduğuna göre m(DEF) kaç derecedir?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 284 doğru , 123 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları 3. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [NM] açıortay , [NR] // [KM] ve m(NRM) = 136 o olduğuna göre m(KMN) kaç derecedir.
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 112 doğru , 304 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki DFE üçgeninde |DE|=|DF| ve m(DEF) = 54o 'dir.
Üçgenin E köşesi F köşesi üzerine konulmuş ve tekrar eski haline getirilmiştir.
Yapılan işlem sonucunda [DG] katlama çizgisi oluşmuştur.
Buna göre m(EDF) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 147 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Bir ABC çeşitkenar üçgeninde B köşesi C köşesi üzerine kapatılıp açılmıştır.Katlama sonucu oluşan izin kenar üzerindeki noktası ile A noktası birleştirilirse oluşan doğru parçası BC kenarına ait ... olur.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Açıortay B) Kenarortay C) Yükseklik Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 150 doğru , 181 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.