Üçgenin alanı

 • Üçgenin alanı bir kenar uzunluğu ve bu kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir.
  Bir kenar uzunluğu a ve o kenara ait yükseklik uzunluğu h ise A( ABC ) = a.h2 olur.
 • Bir kenar uzunluğu a birim olan bir eşkenar üçgenin yüksekliği a32 ve alanı a234
 • Bir üçgenin alanı iki kenar uzunluğu ve bu kenarların oluşturduğu açının ölçüsünün sinüsünün çarpımının yarısına eşittir.
  9.sınıf üçgen alanı 1
  A( ABC ) = 12.b.c.sin⍺ = 12.a.c.sinβ = 12.b.a.sin⍬
 • Aynı yüksekliğe sahip üçgenlerin alanlarının oranı taban uzunluklarının oranına eşittir.
  9.sınıf üçgen alanı 2
  Yukarıdaki ABC üçgeninde A( ADB )A( ADC ) = |BD||DC| olur.
 • Aynı tabana sahip ve taban uzunlukları eşit olan üçgenlerin alanlarının oranı yüksekliklerinin oranına eşittir.
  9.sınıf üçgen alanı 3
  Yukarıdaki şekilde A( ABC )A( DBE ) = |AH||DE| olur.
 • Benzer iki üçgenin alanlarının oranı benzerlik oranının karesine eşittir.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.