Üçgenin alanı testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru üçgenin alanı testi 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AC]⏊[AB] , [AD]⏊[CB] , |CD|= 4 ve |DB|= 16 olduğuna göre ABC üçgeninin alanı kaç birimkaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru üçgenin alanı testi 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde E ∈ [AC] , D ∈ [BC] , [BC]⏊[AB] , [DE]⏊[AC] , |AB|= 12 , |DE|= 7 ve |DC|= 14 olduğuna göre |AC| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Alanı 43 cm2 olan bir eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç cm dir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru üçgenin alanı testi 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde E ∈ [BD] , [BD]⏊[AC] , |ED|= 4 cm , |AC|= 24 cm ve sarı renkli kısmın alanı 60 cm2 olduğuna göre |BE| kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru üçgenin alanı testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde |AB|= 8 cm , |BC|= 10 cm ve m(A)= 30o olduğuna göre ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru üçgenin alanı testi 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AC] BCD nın açıortayı , [ED]⏊[DC] , |AE|= 6 cm , |EC|= 10 cm , |BC|= 20 cm olduğuna göre ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru üçgenin alanı testi 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde D ∈ [BC] ,|BD|= 2 cm , |DC|= 5 cm , A(ADB) = x cm2 ve A(ADC) = abx cm2 olduğuna göre b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru üçgenin alanı testi 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [BC]⏊[AF],[DE]⏊[BE] , 3A(ABC)=2A(DBC) ve |AF|= 8 cm olduğuna göre |DE| kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru üçgenin alanı testi 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde |AE|= 10 cm, |EB|= 5 cm, |AC|= 8 cm, |DC|= 4 cm ve A(AED) = 48 cm2 olduğuna göre A(ABC) kaç cm2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.