Üçgenler dörtgenler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et

2. soru Kenar sayısı en az olan çokgen üçgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru
Yukarıdaki şekil bir çokgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru
Yukarıdaki şekil bir çokgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru Köşegen sayısı en az olan çokgen aşağıdakilerden hangisidir? A) İkigen B) Üçgen C) Dörtgen D) Beşgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru
Yukarıdaki şekillerden kaç tanesi çokgen değildir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru A B C Ç D E F G
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki çokgenin köşegeni değildir?
A) [ÇA] B) [FC] C) [AG] D) [EA] Cevabını kontrol et

8. soru C B A
Yukarıdaki çokgen AB ve AC doğru parçaları boyunca kesilirse hangi çokgen oluşmaz?
A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen D) Altıgen Cevabını kontrol et

9. soru A B C D E
Yukarıdaki çokgenin A köşesinden çizilen doğru parçalarından hangisi çokgenin köşegeni değildir?
A) [AB] B) [AC] C) [AD] D) [AE] Cevabını kontrol et

10. soru
Yukarıdaki şekilde aşağıdakilerden hangi çokgen yoktur?
A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen D) Altıgen Cevabını kontrol et

11. soru Bir geniş açılı üçgen eşkenar üçgen olamaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

12. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et

13. soru
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et

14. soru İki açısının ölçülerinin toplamı 90o olan üçgene ..... açılı üçgen denir.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) dar B) dik C) geniş Cevabını kontrol et

15. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et

16. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et

17. soru A B E D F C
İzometrik kağıtta bulunan [AC] ile bir eşkenar üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmalıdır?
A) B B) D C) E D) F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru A B C D
Noktalı kağıtta bulunan noktalardan hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse geniş açılı bir üçgen oluşur?
A) A,D,C B) A,B,C C) B,C,D Cevabını kontrol et

19. soru A B C D
Kareli kağıtta bulunan noktalardan hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse geniş açılı bir üçgen oluşur?
A) A,D,C B) B,A,C C) C,B,D Cevabını kontrol et

20. soru A B C Ç D E F G
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir kare yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve Ç B) D ve E C) F ve G Cevabını kontrol et

21. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir karedir.|ED|=50 cm olduğuna göre |CB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

22. soru Bir dikdörtgenin her bir açısı 90o'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

23. soru A B C Ç D E F G
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir dikdörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve F B) C ve G C) Ç ve F D) Ç ve G Cevabını kontrol et

24. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil yamuk mudur?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et

25. soru Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirini ortalar.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

26. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et

27. soru A B C Ç D E F G
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir eşkenar dörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) Ç ve F B) C ve F C) D ve E D) D ve F Cevabını kontrol et

28. soru A B C D E
Yukarıdaki DABC şekli bir eşkenar dörtgendir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) |AB|=|AC| B) |BE|=|ED| C) |BD|=|AC| Cevabını kontrol et

29. soru Paralelkenarın tüm açılarının ölçüleri eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

30. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil paralelkenar mıdır?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et

31. soru A B C Ç D E F G
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir paralelkenar yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve E B) C ve F C) Ç ve E D) Ç ve F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

32. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir paralelkenardır. |DE|=50 cm olduğuna göre |AD| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

33. soru İç açılarının ölçülerinin toplamı 360o olan çokgen hangisidir? A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen D) Altıgen Cevabını kontrol et

34. soru A B C m(A)=48o m(B)=54o m(C)=?
Yukarıdaki CAB üçgenin C açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

35. soru P R S
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(P) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

36. soru Bir dörtgenin üç açısı sırası ile 105 , 85 , 70 derecedir.Buna göre 4. açı kaç derecedir? Cevabını kontrol et

37. soru D E F G
Yukarıdaki EGFD eşkenar dörtgeninde m(D)=76o olduğuna göre m(F) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

38. soru K M L N
Yukarıdaki KLNM eşkenar dörtgeninde m(N)=138o olduğuna göre m(KML) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

39. soru A B C Ç D E
Yukarıdaki ABÇC eşkenar dörtgen , ÇEDB bir karedir.
m(ABÇ)=116o olduğuna göre m(BAD) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.