Üçgenler dörtgenler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 83 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Kenar sayısı en az olan çokgen üçgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 97 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
Yukarıdaki şekil bir çokgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 95 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Yukarıdaki şekil bir çokgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 89 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Köşegen sayısı en az olan çokgen aşağıdakilerden hangisidir? A) İkigen B) Üçgen C) Dörtgen D) Beşgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Yukarıdaki şekillerden kaç tanesi çokgen değildir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A B C Ç D E F G
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki çokgenin köşegeni değildir?
A) [ÇA] B) [FC] C) [AG] D) [EA] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru C B A
Yukarıdaki çokgen AB ve AC doğru parçaları boyunca kesilirse hangi çokgen oluşmaz?
A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen D) Altıgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru A B C D E
Yukarıdaki çokgenin A köşesinden çizilen doğru parçalarından hangisi çokgenin köşegeni değildir?
A) [AB] B) [AC] C) [AD] D) [AE] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru
Yukarıdaki şekilde aşağıdakilerden hangi çokgen yoktur?
A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen D) Altıgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bir geniş açılı üçgen eşkenar üçgen olamaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru İki açısının ölçülerinin toplamı 90o olan üçgene ..... açılı üçgen denir.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) dar B) dik C) geniş Cevabını kontrol et

Bu soruya 34 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru A B E D F C
İzometrik kağıtta bulunan [AC] ile bir eşkenar üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmalıdır?
A) B B) D C) E D) F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru A B C D
Noktalı kağıtta bulunan noktalardan hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse geniş açılı bir üçgen oluşur?
A) A,D,C B) A,B,C C) B,C,D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru A B C D
Kareli kağıtta bulunan noktalardan hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse geniş açılı bir üçgen oluşur?
A) A,D,C B) B,A,C C) D,A,B Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru A B C Ç D E F G
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir kare yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve Ç B) D ve E C) F ve G Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir karedir.|ED|=50 cm olduğuna göre |CB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir dikdörtgenin her bir açısı 90o dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 29 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru A B C Ç D E F G
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir dikdörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve F B) C ve G C) Ç ve F D) Ç ve G Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil yamuk mudur?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirini ortalar.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 28 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru A B C Ç D E F G
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir eşkenar dörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) Ç ve F B) C ve F C) D ve E D) D ve F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru A B C D E
Yukarıdaki DABC şekli bir eşkenar dörtgendir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) |AB|=|AC| B) |BE|=|ED| C) |BD|=|AC| Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Paralelkenarın tüm açılarının ölçüleri eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil paralelkenar mıdır?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru A B C Ç D E F G
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir paralelkenar yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve E B) C ve F C) Ç ve E D) Ç ve F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir paralelkenardır. |DE|=50 cm olduğuna göre |AD| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru İç açılarının ölçülerinin toplamı 360o olan çokgen hangisidir? A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen D) Altıgen Cevabını kontrol et

Bu soruya 20 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru A B C m(A)=48o m(B)=54o m(C)=?
Yukarıdaki CAB üçgenin C açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru P R S
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(P) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Bir dörtgenin üç açısı sırası ile 105 , 85 , 70 derecedir.Buna göre 4. açı kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru D E F G
Yukarıdaki EGFD eşkenar dörtgeninde m(D)=76o olduğuna göre m(F) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru K M L N
Yukarıdaki KLNM eşkenar dörtgeninde m(N)=138o olduğuna göre m(KML) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru A B C Ç D E
Yukarıdaki ABÇC eşkenar dörtgen , ÇEDB bir karedir.
m(ABÇ)=116o olduğuna göre m(BAD) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.