Üçgenler dörtgenler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Soruyu cevapla

2. soru Kenar sayısı en az olan çokgen üçgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru
Yukarıdaki şekil bir çokgen midir?
A) Evet B) Hayır Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

4. soru
Yukarıdaki şekil bir çokgen midir?
A) Evet B) Hayır Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

5. soru Köşegen sayısı en az olan çokgen aşağıdakilerden hangisidir? A) İkigen B) Üçgen C) Dörtgen D) Beşgen Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru
Yukarıdaki şekillerden kaç tanesi çokgen değildir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

7. soru A B C Ç D E F G
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki çokgenin köşegeni değildir?
A) [ÇA] B) [FC] C) [AG] D) [EA] Soruyu cevapla

8. soru C B A
Yukarıdaki çokgen AB ve AC doğru parçaları boyunca kesilirse hangi çokgen oluşmaz?
A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen D) Altıgen Soruyu cevapla

9. soru A B C D E
Yukarıdaki çokgenin A köşesinden çizilen doğru parçalarından hangisi çokgenin köşegeni değildir?
A) [AB] B) [AC] C) [AD] D) [AE] Soruyu cevapla

10. soru
Yukarıdaki şekilde aşağıdakilerden hangi çokgen yoktur?
A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen D) Altıgen Soruyu cevapla

11. soru Bir geniş açılı üçgen eşkenar üçgen olamaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

12. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Soruyu cevapla

13. soru
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Soruyu cevapla

14. soru İki açısının ölçülerinin toplamı 90o olan üçgene ..... açılı üçgen denir.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) dar B) dik C) geniş Soruyu cevapla

15. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Soruyu cevapla

16. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Soruyu cevapla

17. soru A B E D F C
İzometrik kağıtta bulunan [AC] ile bir eşkenar üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmalıdır?
A) B B) D C) E D) F Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

18. soru A B C D
Noktalı kağıtta bulunan noktalardan hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse geniş açılı bir üçgen oluşur?
A) A,D,C B) A,B,C C) B,C,D Soruyu cevapla

19. soru A B C D
Kareli kağıtta bulunan noktalardan hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse geniş açılı bir üçgen oluşur?
A) A,D,C B) B,A,C C) C,B,D Soruyu cevapla

20. soru A B C Ç D E F G
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir kare yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve Ç B) D ve E C) F ve G Soruyu cevapla

21. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir karedir.|ED|=50 cm olduğuna göre |CB| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

22. soru Bir dikdörtgenin her bir açısı 90o'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

23. soru A B C Ç D E F G
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir dikdörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve F B) C ve G C) Ç ve F D) Ç ve G Soruyu cevapla

24. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil yamuk mudur?
A) Evet B) Hayır Soruyu cevapla

25. soru Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirini ortalar.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

26. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Soruyu cevapla

27. soru A B C Ç D E F G
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir eşkenar dörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) Ç ve F B) C ve F C) D ve E D) D ve F Soruyu cevapla

28. soru A B C D E
Yukarıdaki DABC şekli bir eşkenar dörtgendir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) |AB|=|AC| B) |BE|=|ED| C) |BD|=|AC| Soruyu cevapla

29. soru Paralelkenarın tüm açılarının ölçüleri eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

30. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil paralelkenar mıdır?
A) Evet B) Hayır Soruyu cevapla

31. soru A B C Ç D E F G
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir paralelkenar yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve E B) C ve F C) Ç ve E D) Ç ve F Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

32. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir paralelkenardır. |DE|=50 cm olduğuna göre |AD| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

33. soru İç açılarının ölçülerinin toplamı 360o olan çokgen hangisidir? A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen D) Altıgen Soruyu cevapla

34. soru A B C m(A)=48o m(B)=54o m(C)=?
Yukarıdaki CAB üçgenin C açısının ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla

35. soru P R S
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(P) kaç derecedir?
Soruyu cevapla

36. soru Bir dörtgenin üç açısı sırası ile 105 , 85 , 70 derecedir.Buna göre 4. açı kaç derecedir? Soruyu cevapla

37. soru D E F G
Yukarıdaki EGFD eşkenar dörtgeninde m(D)=76o olduğuna göre m(F) kaç derecedir?
Soruyu cevapla

38. soru K M L N
Yukarıdaki KLNM eşkenar dörtgeninde m(N)=138o olduğuna göre m(KML) kaç derecedir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

39. soru A B C Ç D E
Yukarıdaki ABÇC eşkenar dörtgen , ÇEDB bir karedir.
m(ABÇ)=116o olduğuna göre m(BAD) kaç derecedir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları