Üçgenler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Dik üçgende dik kenarlar aynı zamanda kenarortaydır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Bir kenar uzunluğu ile bu kenar uçlarındaki iki açısının ölçüleri verilen üçgen çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 53 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru İkizkenar üçgende eşit dereceli olmayan açıdan çizilmeye başlanan kenarortay,açıortay ve yükseklik uzunlukları eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 37 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Dik üçgende yükseklikler dik açının köşesinde birleşir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Bir üçgendeki üç yükseklik her zaman üçgenin iç bölgesinde bulunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru R S T U V Y Z
Yukarıdaki kareli kağıtta çizili olan SRT üçgeninin ST kenarının kenarortayı hangi noktadan geçer?
A) U B) Y C) Z D) V Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru R S T
Yukarıdaki kareli kağıtta çizili olan SRT üçgeninin ST kenarının yüksekliği kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru D E F G 72o
Yukarıdaki DFE üçgeninde |DE|=|DF| ve m(EDF) = 72o 'dir.
Üçgenin E köşesi F köşesi üzerine konulmuş ve tekrar eski haline getirilmiştir.
Yapılan işlem sonucunda [DG] katlama çizgisi oluşmuştur.
Buna göre m(DGF) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir ABC çeşitkenar üçgeninde B köşesi C köşesi üzerine kapatılıp açılmıştır.Katlama sonucu oluşan izin kenar üzerindeki noktası ile E noktası birleştirilirse oluşan doğru parçası BC kenarının kenarortayı olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları a , b ve c dir.
Buna göre (a+b) < c < |a-b|
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları 4 cm , 6 cm ve 3 cm olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru G H I 14 cm 5 cm
Yukarıdaki GHI üçgeninde |GI| santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan bir üçgenin çevresi 10 cm ise en küçük kenarı 1 cm olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Tüm kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı ve bir kenar uzunluğu 10 cm olan bir üçgenin çevresi en az kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru P R S 10 cm
Yukarıdaki PRS üçgeninde m(P) = m(S) ve |PS|=10 cm olduğuna göre |PR|'nun santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Tüm kenar uzunlukları tam sayı olan bir ikizkenar üçgende farklı olan kenarının uzunluğu 22 cm dir.
Buna göre eşit uzunluktaki kenarlardan bir tanesinin uzunluğu en az kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru G M N O 12 cm 13 cm 6 cm 14 cm
Yukarıdaki GNO ve NMO üçgenlerinde |GN|=12 cm ,|GO|=13 cm ,|NM|=6 cm ,|MO|=14 cm olduğuna göre |NO|'nun santimetre cinsinden alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Bir üçgende en büyük açının karşısındaki kenar en uzun kenardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 13 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Dik üçgende hipotenüs en kısa kenardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru ABC dik üçgeninde |AB|=5 cm , |AC|=4cm ve |CB|=3 cm olduğuna göre küçükten büyüğe doğru sıralamada ortada bulunan aşağıdakilerden hangisidir? A) m(A) B) m(B) C) m(C) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru G H I 17 cm 18 cm
Yukarıdaki HIG üçgeninde m(G)<m(H)<m(I) , |GI|=18 cm ve |HI|=17 cm olduğunda göre |HG|'nun santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Y Z V 70o
Yukarıdaki YVZ üçgeninde m(Z) = 70o ve |VZ|>|YZ| olduğuna göre Y açısının en küçük tam sayı ölçüsü kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru |AB|=5 cm , |BC|=6 cm bilgileri ile bir ABC üçgeni çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru A B C 6 cm 24 cm
Yukarıdaki ABC dik üçgeninde |AC| kaç santimetredir?
A) 215 B) 315 C) 415 D) 515 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru B C D T 5 cm 6 cm
Yukarıdaki TCD üçgeni ikizkenar dik üçgen,CDB ise dik üçgendir.
|TC|=5 cm ve |DB|=6 cm olduğuna göre |CB| kaç santimetredir?
A) 85 B) 86 C) 87 D) 88 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru
İbrahim çevresi 800 m olan kare şeklindeki bahçeyi yukarıdaki beyaz çizgiler gibi tellerle dört parçaya ayırmıştır.
Buna göre İbrahim kaç metre tel kullanmıştır?
A) 1002 B) 2002 C) 4002 D) 8002 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru A B C D 9 cm 30 cm 18 cm
ABCD dörtgeninde [AB]⏊[AD] , [AB]⏊[BC] , |AD|=18 cm,|AB|=9 cm ve |BC|=30 cm olduğuna göre |DC| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Koordinat düzleminde M(-20,-10) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı a5 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

29. soru Koordinat düzleminde M(a,5) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı 34 birimdir.
Buna göre |a| kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru KUZEY GÜNEY BATI DOĞU
Firdevs evinden çıktıktan sonra 9 m doğuya sonrada 12 m kuzeye doğru yürümüş ve okuluna varmıştır.
Buna göre Firdevs'in yürümeye başladığı nokta ile okula vardığı nokta arasındaki uzaklık kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 9 m 97 m A
9 m uzunluğundaki bir direğe kolayca çıkabilmek için 97m uzunluğunda bir merdiven konulmuştur.
Buna göre merdivenin konulduğu A noktasının direğe olan uzaklığı kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.