Üçgenler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Dik üçgende dik kenarlar aynı zamanda kenarortaydır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Bir kenar uzunluğu ile bu kenar uçlarındaki iki açısının ölçüleri verilen üçgen çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru İkizkenar üçgende eşit dereceli olmayan açıdan çizilmeye başlanan kenarortay,açıortay ve yükseklik uzunlukları eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru Dik üçgende yükseklikler dik açının köşesinde birleşir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru Bir üçgendeki üç yükseklik her zaman üçgenin iç bölgesinde bulunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

6. soru R S T U V Y Z
Yukarıdaki kareli kağıtta çizili olan SRT üçgeninin ST kenarının kenarortayı hangi noktadan geçer?
A) U B) V C) Y D) Z Cevabını kontrol et

7. soru R S T
Yukarıdaki kareli kağıtta çizili olan SRT üçgeninin ST kenarının yüksekliği kaç birimdir?
Cevabını kontrol et

8. soru D E F G 72o
Yukarıdaki DFE üçgeninde |DE|=|DF| ve m(EDF) = 72o 'dir.
Üçgenin E köşesi F köşesi üzerine konulmuş ve tekrar eski haline getirilmiştir.
Yapılan işlem sonucunda [DG] katlama çizgisi oluşmuştur.
Buna göre m(DGF) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

9. soru Bir KLM çeşitkenar üçgeninde L köşesi M köşesi üzerine kapatılıp açılmıştır.Katlama sonucu oluşan izin kenar üzerindeki noktası ile K noktası birleştirilirse oluşan doğru parçası LM kenarının kenarortayı olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

10. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları a , b ve c'dir.
Buna göre (a+b) < c < |a-b|
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

11. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları 4 cm , 6 cm ve 3 cm olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et

12. soru G H I 14 cm 5 cm
Yukarıdaki GHI üçgeninde |GI| santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 Cevabını kontrol et

13. soru Kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan bir üçgenin çevresi 10 cm ise en küçük kenarı 1 cm olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et

14. soru Tüm kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı ve bir kenar uzunluğu 10 cm olan bir üçgenin çevresi en az kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

15. soru P R S 10 cm
Yukarıdaki PRS üçgeninde m(P) = m(S) ve |PS|=10 cm olduğuna göre |PR|'nun santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et

16. soru Tüm kenar uzunlukları tam sayı olan bir ikizkenar üçgende farklı olan kenarının uzunluğu 22 cm'dir.
Buna göre eşit uzunluktaki kenarlardan bir tanesinin uzunluğu en az kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

17. soru G M N O 12 cm 13 cm 6 cm 14 cm
Yukarıdaki GNO ve NMO üçgenlerinde |GN|=12 cm ,|GO|=13 cm ,|NM|=6 cm ,|MO|=14 cm olduğuna göre |NO|'nun santimetre cinsinden alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır?
Cevabını kontrol et

18. soru Bir üçgende en büyük açının karşısındaki kenar en uzun kenardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

19. soru Dik üçgende hipotenüs en kısa kenardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

20. soru ABC dik üçgeninde |AB|=5 cm , |AC|=4cm ve |CB|=3 cm olduğuna göre küçükten büyüğe doğru sıralamada ortada bulunan aşağıdakilerden hangisidir? A) m(A) B) m(B) C) m(C) Cevabını kontrol et

21. soru G H I 17 cm 18 cm
Yukarıdaki HIG üçgeninde m(G)<m(H)<m(I) , |GI|=18 cm ve |HI|=17 cm olduğunda göre |HG|'nun santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et

22. soru Y Z V 70o
Yukarıdaki YVZ üçgeninde m(Z) = 70o ve |VZ|>|YZ| olduğuna göre Y açısının en küçük tam sayı ölçüsü kaçtır?
Cevabını kontrol et

23. soru |AB|=5 cm , |BC|=6 cm bilgileri ile bir ABC üçgeni çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

24. soru A B C 6 cm 24 cm
Yukarıdaki ABC dik üçgeninde |AC| kaç santimetredir?
A) 215 B) 315 C) 415 D) 515 Cevabını kontrol et

25. soru B C D T 5 cm 6 cm
Yukarıdaki TCD üçgeni ikizkenar dik üçgen,CDB ise dik üçgendir.
|TC|=5 cm ve |DB|=6 cm olduğuna göre |CB| kaç santimetredir?
A) 85 B) 86 C) 87 D) 88 Cevabını kontrol et

26. soru
İbrahim çevresi 800 m olan bahçeyi yukarıdaki beyaz çizgiler gibi tellerle dört parçaya ayırmıştır.
Buna göre İbrahim kaç metre tel kullanmıştır?
A) 1002 B) 2002 C) 4002 D) 8002 Cevabını kontrol et

27. soru A B C D 9 cm 30 cm 18 cm
ABCD dörtgeninde [AB]⏊[AD] , [AB]⏊[BC] , |AD|=18 cm,|AB|=9 cm ve |BC|=30 cm olduğuna göre |DC| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

28. soru Koordinat düzleminde M(-8,-15) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? Cevabını kontrol et

29. soru Koordinat düzleminde M(a,5) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı 34 birimdir.
Buna göre |a| kaçtır?
Cevabını kontrol et

30. soru KUZEY GÜNEY BATI DOĞU
Firdevs evinden çıktıktan sonra 9 m doğuya sonrada 12 m kuzeye doğru yürümüş ve okuluna varmıştır.
Buna göre Firdevs'in yürümeye başladığı nokta ile okula vardığı nokta arasındaki uzaklık kaç metredir?
Cevabını kontrol et

31. soru 8 m 97 m A
9 m uzunluğundaki bir direğe kolayca çıkabilmek için 97m uzunluğunda bir merdiven konulmuştur.
Buna göre merdivenin konulduğu A noktasının direğe olan uzaklığı kaç metredir?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.