Üçgenlerde eşlik ve benzerlik soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Y Z A B C 5 5 9 5 10 x
Yukarıdaki şekilde [YA] (CAZ) açısının açıortayı olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru D E F M N O
Yukarıdaki şekilde |DE| = |FM| , m(DFE) = m(MEF) , m(EFM) = m(DEF) , [FN] ve [EO] açıortay olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) |FO| = |NE| B) |DF| = |EM| C) |NF| = |OE| D) |DN| = |OF| Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru A B C D E 6 10
(ABC) (CED) olduğuna göre |DE| + |AB| kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru E A B C D 10 7 8 35 3 40 3 x 3
Yukarıdaki şekilde A , B ve C ile E , B ve D noktaları doğrusal ,|AB| = 7 , |BE| = 8 , |AE| = 10 , |BC| = 353 , |DB| = 433 ve |CD| = X3 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru K L M R P 6 12 x
Yukarıdaki şekilde [PR] // [LM] , |PR| = 6 , |LM| = 12 birim olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru A B C D E 8 7 x 6 16 14
Yukarıdaki şekilde (ACB)~(EDB) olduğuna göre |CB| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A B C D E 2x - 1 x + 2
Yukarıdaki şekilde [AB] // [DE] , 4|EC| = 3|BE| olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru A B C D E 4x + 3o 5xo 105o 8 5 10 16
Yukarıdaki şekilde |BD|= 5 , |BE|= 10 , |DA|= 8 , |EC| = 16 , m(BDE) = 105o , m(DBE) = 5xo vem(ACB) = 4x + 3o olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru A B C D E F 4 3x + 1
Yukarıdaki şekilde [AB] // [EF] // [DC] , |FC| = 4|BF| , |AE| = 4 br ,ve |ED|= 3x + 1 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A
2,1 m boyundaki mavi direk ile 1,4 m boyundaki yeşil direğin gölgelerinin uç noktaları yeşil direkten 132 cm ilerideki A noktasında birleşmiştir.İki direkte yere dik olduklarına göre iki direk arası uzaklık kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.