Üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde m(ABC) = m(CDE) olduğuna göre y kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 919 doğru , 960 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde |OC| = |PD| , m(PON) = m(DCE) , m(NPO) = m(CDE) olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 617 doğru , 628 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 3. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde (ABC)(EHF) , [AD] ile [EG] kenarortay , |AD| = 3x + 4 , |EG| = 6x - 2 ve |GF| = 2x + 1 olduğuna göre |BC| kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 343 doğru , 599 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde (DAC) ~ (ABC) , |AB| = 7 , |BC| = 6 , |AC| = 8 , |AD| = 283 ve |DC| = a3 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 170 doğru , 601 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [DE] // [FG] , |DE| = 12 , |EF| = 10 , |DF| = 18 , |GF| = 27 birim olduğuna göre |GD| x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 202 doğru , 600 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [ST] ⏊ [SR] , |SR| ⏊ |RU| , |RV| ⏊ |VU| , |SR| = 25 , |RU| = 6 ve |VU| = 5 birim olduğuna göre |TR| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 239 doğru , 359 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde m(EDC)= m(ACB) olduğuna göre x + y kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 158 doğru , 531 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [GF] // [BC] , [FE] // [AD] , |AG| = 3|GB| , |DE| = 15 ve |EC| = 2x - 3 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 163 doğru , 330 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde d5 // d1 // d2 |AC|= 4x , |CE|= 5x , |BD|= 20 ve |DF|= y - 5 olduğuna göre y kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 204 doğru , 300 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.