Üçgenlerde eşlik ve benzerlik testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru A B C D E 6 11 6 6 12 y
Yukarıdaki şekilde m(ABC) = m(CDE) olduğuna göre y kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 198 doğru , 118 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru N O P C D E 4x - 20 x + 4 2x - 5 3x - 13
Yukarıdaki şekilde |OC| = |PD| , m(PON) = m(DCE) , m(NPO) = m(CDE) olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 135 doğru , 85 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru A B C D E F G H 3x + 4 6x - 2 2x + 1
Yukarıdaki şekilde (ABC)(EHF) , [AD] ile [EG] kenarortay , |AD| = 3x + 4 , |EG| = 6x - 2 ve |GF| = 2x + 1 olduğuna göre |BC| kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 87 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru A B C D 8 7 6 28 3
Yukarıdaki şekilde (DAC) ~ (ABC) , |AB| = 7 , |BC| = 6 , |AC| = 8 , |AD| = 283 ve |DC| = a3 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 110 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru D E F G 12 10 18 27 x
Yukarıdaki şekilde [DE] // [FG] , |DE| = 12 , |EF| = 10 , |DF| = 18 , |GF| = 27 birim olduğuna göre |GD| x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru R S T U V 6 5 25
Yukarıdaki şekilde [ST] ⏊ [SR] , |SR| ⏊ |RU| , |RV| ⏊ |VU| , |SR| = 25 , |RU| = 6 ve |VU| = 5 birim olduğuna göre |TR| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru D E x y A C B 4 8 6 18
Yukarıdaki şekilde m(EDC)= m(ACB) olduğuna göre x + y kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru A B C D E F G 15 2x - 3
Yukarıdaki şekilde [GF] // [BC] , [FE] // [AD] , |AG| = 3|GB| , |DE| = 15 ve |EC| = 2x - 3 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru d1 d2 d3 d4 d5 4x 5x 20 y - 5 A B C D E F
Yukarıdaki şekilde d5 // d1 // d2 |AC|= 4x , |CE|= 5x , |BD|= 20 ve |DF|= y - 5 olduğuna göre y kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.