Üçgenlerde temel kavramlar soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru A B C D 8 7 11
Yukarıdaki şekle göre |DA| + |DB| kaç farklı tam sayı değeri vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 169 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru A B C D E F
Yukarıdaki A , C ve B noktaları doğrusal ve [CD BCE açısının açıortayı ve m(ACF) = m(BCE) dir.
m(ACD) = 160o olduğuna göre m(FCE) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 99 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Bir açının tümlerinin bütünlerine oranı 16 olduğuna göre bu açı kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru A C B D E F L M
Yukarıdaki şekilde AC // HI , m(DBA) = 65o , m(BDE) = 95o ve m(EFM) = 42o dir.
Buna göre m(DEF) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru D E F G 61o 75o
Yukarıdaki DEF üçgeninde [GF] açıortay olduğuna göre m(FGE) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru A B C x 51o D
Yukarıdaki ABC üçgeninde |AB| = |AC| = |BD| olduğuna göre m(DAB) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 70 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru N O P R
Yukarıdaki NOP üçgeni eşkenar üçgen , |NO| = |NR| ve m(NOR) = 29o olduğuna göre m(PRO) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru d1 d2 d3 d4 a b c z
Yukarıdaki şekildeki doğruların kesişmeleri ile oluşan açı ölçüleri a , b , c ve z dir.Buna göre z nin a, b ve c türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 360 - (a + b + c) B) 540 - (a + b + c) C) 720 - (a + b + c) D) 180 + (a - b - c) E) 360 + (a - b - c) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru A B C D K M
Yukarıdaki şekilde AB // CD , m(AKC) = 56o , m(MCD) = 30o ve |KC| = |MC| olduğuna göre m(MKC) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A B C D
Yukarıdaki şekilde |AB| = |AC| = |BD| , m(DBA) = 40o olduğuna göre m(CBD) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 54o 62o 97o A B C D
Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi en büyüktür?
A) |CD| B) |BD| C) |AC| D) |AB| E) |BC| Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Aşağıdakilerden hangisi bir üçgenin kenar uzunlukları olamaz? A) 2 cm , 4 cm , 5 cm B) 3 cm , 4 cm , 5 cm C) 4 cm , 4 cm , 8 cm D) 5 cm , 5 cm , 8 cm E) 6 cm , 4 cm , 3 cm Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.