Üçgenlerde temel kavramlar testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru A B C P R
Yukarıdaki şekilde [AB // [PR , m(BAC) = 70o ve m(CPR) = 110o dir.
Buna göre m(ACP) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru F Y Z A B E C D
Yukarıdaki şekilde YZ // AB , m(BED) = 14x + 24 ve m(EFY) = 5x + 4 derecedir.
Buna göre m(CFZ) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru A B C D E F
Yukarıdaki şekilde AB // EF , m(BAC) = 153o , m(ACD) = 140o ve m(CDE) = 130o dir.
Buna göre m(DEF) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Bir üçgenin iç açıları 2 , 3 ve 5 sayıları ile orantılıdır.Buna göre en küçük açı kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru A B C D E F
Yukarıdaki şekilde m(DBC) = 130o , m(ACE) = 117o olduğuna göre m(BAF) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru A B C E D F
Yukarıdaki şekilde |BD| = |BF| ve |EC| = |FC| ve m(DFE) = 46o olduğuna göre m(BAC) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A B C D E
Yukarıdaki şekilde ABC eşkenar üçgen , [CD] açıortay ve |CD| = |CE| olduğuna göre m(BAE) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru A B C D E F G H
Yukarıdaki şekilde [AF açıortay , m(GCD) = 130o ve m(HBE) = 60o olduğuna göre m(BDA) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru A B C D
Yukarıdaki şekilde |AB| = |BD| , |AC| = |BC| , m(DBA) = 110o ve m(CAD) = 78o olduğuna göre m(BCA) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Bir ABC üçgeninde |AB| < |BC| , m(BAC) = 4x - 11 , m(ACB) = 2x + 13 ve x bir doğal sayı olduğuna göre x en az kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru A B C D E 14 6 6 7 6 5
Yukarıdaki ABC üçgeninde |AD| = 5 , |DB| = 6 ,|AE| = 7 ,|EC| = 6 ,|DE| = 6 ve |BC| = 14 birim olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi en büyüktür?
A) m(DAE) B) m(ADE) C) m(AED) D) m(ABC) E) m(ACB) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru ABC üçgeninde |AB| = 7 , |AC| = 10 ve |BC| = 2x + 1 olduğuna göre x in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru A B C 52o 68o 12 14 x
Yukarıdaki şekle göre x in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 14 10 11 x A B C D
Yukarıdaki şekle göre x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.