Üslü ifadelerle temel kurallar soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (a ≠ 0) m ve n tam sayılar olmak üzere
am ÷ an=am❓n olduğuna göre ❓ işareti yerine hangi işaret konulmalıdır?
A) + B) - C) . D) ÷ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru (a ≠ 0) ve n bir tam sayı olmak üzere
1 a-n = an
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 54 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru n ve m birer tam sayı olmak üzere
(am)n = am.n
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 49 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 214-6 üslü ifadesinin değeri 1 den büyük müdür küçük mü? A) büyüktür B) küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 1 5-8 üslü ifadesinin değeri 1'den büyük müdür küçük mü? A) büyüktür B) küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 324 = (3m)6 olduğuna göre m kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 4524 = 324.a24 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
(3m)n=272 olduğuna göre m en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
7m 7n= 511 olduğuna göre m en az kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
1111 = 11m.11n olduğuna göre n en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 2 (33) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 26 B) 29 C) 227 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru K = 57 .100 5-4
K sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 53 B) 511 C) 528 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 211.511 işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 2118 .2118 .2118 718 .718 .718 =354
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (-3)10.(-3)-5=(-3)5 B) 225.325=625 C) 158 58=38 D) (-5)-11 (-5)-6=(-5)-17 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Türkiye'de bir kilosu 220 TL olan madenden 210 kg çıkarılmıştır.
Buna göre çıkarılan madenin kıymeti kaç TL dir?
A) 22 B) 210 C) 230 D) 2200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 218 kg kütlesindeki bir mermerden her biri 32 kg lık parçalar yapılmıştır.
Buna göre kaç parça yapılmıştır?
A) 210 B) 211 C) 212 D) 213 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru a bir tam sayı olmak üzere
153=1a olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 5a.48 = 208 ve 32.2b = 2-3 olduğuna göre a + b kaçtır? A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 16.16 16+16 kaça eşittir? A) 23 B) 24 C) 25 D) 26 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru (x+5)x+2=1 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) -4 B) -2 C) 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 52x. 1 5x=125 olduğuna göre x kaçtır? A) -3 B) -2 C) 2 D) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.