Üslü ifadelerle temel kurallar testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru m ve n tam sayılar olmak üzere
am ❓ an=am+n olduğuna göre ❓ işareti yerine hangi işaret konulmalıdır?
A) + B) - C) . D) : Cevabını kontrol et

2. soru (a≠0) ve n bir tam sayı olmak üzere
1 an = a-n
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru k bir tam sayı olmak üzere
ak . bk=(a.b)k
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru 3a = 1 ise a kaçtır? Cevabını kontrol et

5. soru 1136 = 11m.114 olduğuna göre n kaçtır? Cevabını kontrol et

6. soru 7m 77 = 511olduğuna göre m kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru 716 = a16 416 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

8. soru a ve b pozitif birer tam sayı olmak üzere
4524 = a24.b24 olduğuna göre a-b işleminin olabilecek en küçük pozitif tam sayı sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et

9. soru a ve b pozitif birer tam sayı olmak üzere
88 = a8 b8 olduğuna göre a-b işleminin olabilecek en küçük pozitif tam sayı sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et

10. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
1021 = 10m.10n olduğuna göre n en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et

11. soru 3 (23) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 35 B) 36 C) 38 Cevabını kontrol et

12. soru K = 26 .150 2-3
K sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 23 B) 29 Cevabını kontrol et

13. soru 29.59 işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Cevabını kontrol et

14. soru 158 .158 .158 58 .58 .58 =324
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

15. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 219=39.79 B) 215=(25)3 C) 78=1 7-8 D) 59= 1514 35 Cevabını kontrol et

16. soru Türkiye'de bir kilosu 210 TL olan madenden 230 kg çıkarılmıştır.
Buna göre çıkarılan madenin kıymeti kaç TL dir?
A) 23 B) 220 C) 240 D) 2300 Cevabını kontrol et

17. soru 215 kg kütlesindeki bir mermerden her biri 16 kg'lık parçalar yapılmıştır.
Buna göre kaç parça yapılmıştır?
A) 210 B) 211 C) 212 D) 213 Cevabını kontrol et

18. soru a bir tam sayı olmak üzere
(0,5)7=a-7 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

19. soru a bir tam sayı olmak üzere
134=1a olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

20. soru 125.125 20+5 kaça eşittir? A) 53 B) 54 C) 55 D) 56 Cevabını kontrol et

21. soru 72.5a=49 ve 16.2b=2 olduğuna göre a + b kaçtır? A) -3 B) -2 C) 2 D) 3 Cevabını kontrol et

22. soru 33x. 1 3x=81 olduğuna göre x kaçtır? A) -3 B) -2 C) 2 D) 3 Cevabını kontrol et

23. soru (x-3)x-1=1 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 0 B) 1 C) 4 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0