Üslü ifadelerle temel kurallar testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru m ve n tam sayılar olmak üzere
am ❓ an=am+n olduğuna göre ❓ işareti yerine hangi işaret konulmalıdır?
A) + B) - C) . D) : Soruyu cevapla

2. soru (a≠0) ve n bir tam sayı olmak üzere
1 an = a-n
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru k bir tam sayı olmak üzere
ak . bk=(a.b)k
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

4. soru 3a = 1 ise a kaçtır? Soruyu cevapla

5. soru 1136 = 11m.114 olduğuna göre n kaçtır? Soruyu cevapla

6. soru 7m 77 = 511olduğuna göre m kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru 716 = a16 416 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

8. soru a ve b pozitif birer tam sayı olmak üzere
4524 = a24.b24 olduğuna göre a-b işleminin olabilecek en küçük pozitif tam sayı sonucu kaçtır?
Soruyu cevapla

9. soru a ve b pozitif birer tam sayı olmak üzere
88 = a8 b8 olduğuna göre a-b işleminin olabilecek en küçük pozitif tam sayı sonucu kaçtır?
Soruyu cevapla

10. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
1021 = 10m.10n olduğuna göre n en fazla kaç olabilir?
Soruyu cevapla

11. soru 3 (23) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 35 B) 36 C) 38 Soruyu cevapla

12. soru K = 26 .150 2-3
K sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 23 B) 29 Soruyu cevapla

13. soru 29.59 işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Soruyu cevapla

14. soru 158 .158 .158 58 .58 .58 =324
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

15. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 219=39.79 B) 215=(25)3 C) 78=1 7-8 D) 59= 1514 35 Soruyu cevapla

16. soru Türkiye'de bir kilosu 210 TL olan madenden 230 kg çıkarılmıştır.
Buna göre çıkarılan madenin kıymeti kaç TL dir?
A) 23 B) 220 C) 240 D) 2300 Soruyu cevapla

17. soru 215 kg kütlesindeki bir mermerden her biri 16 kg'lık parçalar yapılmıştır.
Buna göre kaç parça yapılmıştır?
A) 210 B) 211 C) 212 D) 213 Soruyu cevapla

18. soru a bir tam sayı olmak üzere
(0,5)7=a-7 olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

19. soru a bir tam sayı olmak üzere
134=1a olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

20. soru 125.125 20+5 kaça eşittir? A) 53 B) 54 C) 55 D) 56 Soruyu cevapla

21. soru 72.5a=49 ve 16.2b=2 olduğuna göre a + b kaçtır? A) -3 B) -2 C) 2 D) 3 Soruyu cevapla

22. soru 33x. 1 3x=81 olduğuna göre x kaçtır? A) -3 B) -2 C) 2 D) 3 Soruyu cevapla

23. soru (x-3)x-1=1 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 0 B) 1 C) 4 Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları