Üslü ifadelerle temel kurallar testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru m ve n tam sayılar olmak üzere
am ❓ an = am+n olduğuna göre ❓ işareti yerine hangi işaret konulmalıdır?
A) + B) - C) . D) ÷ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 52 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru (a ≠ 0) ve n bir tam sayı olmak üzere
1 an = a-n
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 48 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru k bir tam sayı olmak üzere
ak . bk = (a.b)k
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 49 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 3a = 1 ise a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 52 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 1136 = 11m.114 olduğuna göre n kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 7m 77 = 511olduğuna göre m kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 716 = a16 416 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru a ve b pozitif birer tam sayı olmak üzere
4524 = a24.b24 olduğuna göre a - b işleminin olabilecek en küçük pozitif tam sayı sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru a ve b pozitif birer tam sayı olmak üzere
88 = a8 b8 olduğuna göre a - b işleminin olabilecek en küçük pozitif tam sayı sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
1021 = 10m.10n olduğuna göre n en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 3 (23) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 35 B) 36 C) 38 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru K = 26 .150 2-3
K sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 23 B) 29 C) 22 D) 218 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 29.59 işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 158 .158 .158 58 .58 .58 =324
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 219=39.79 B) 215=(25)3 C) 78=1 7-8 D) 59= 1514 35 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Türkiye'de bir kilosu 210 TL olan madenden 230 kg çıkarılmıştır.
Buna göre çıkarılan madenin kıymeti kaç TL dir?
A) 23 B) 220 C) 240 D) 2300 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 215 kg kütlesindeki bir mermerden her biri 16 kg lık parçalar yapılmıştır.
Buna göre kaç parça yapılmıştır?
A) 210 B) 211 C) 212 D) 213 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru a bir tam sayı olmak üzere
(0,5)7=a-7 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru a bir tam sayı olmak üzere
134=1a olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 125.125 20+5 kaça eşittir? A) 53 B) 54 C) 55 D) 56 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 72.5a = 49 ve 16.2b = 2 olduğuna göre a + b kaçtır? A) -3 B) -2 C) 2 D) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 33x. 1 3x=81 olduğuna göre x kaçtır? A) -3 B) -2 C) 2 D) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru (x-3)x-1=1 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 0 B) 1 C) 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.