11.sınıf sayı kümeleri testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a , b ve c birer doğal sayı olmak üzere
 • a < b < c
 • a + b = 3
 • c + b = 5
olduğuna göre a + b + c kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 411 doğru , 1323 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru b bir tam sayı olmak üzere 5b + 6b ifadesinin tam sayı olması için kaç değer yazılabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 94 doğru , 1066 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
 • İrrasyonel sayılar ab şeklinde yazılabilir.
 • Sayı doğrusu üzerindeki her nokta bir rasyonel sayıya denk gelir.
 • 1,3 < 2 < 1,4
 • Ondalık gösterimi (açılımı) sınırsız ve tekrasız olan bir sayı rasyonel sayıdır.
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 629 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru (x2 + 5) ifadesi bir rasyonel sayı olduğuna göre x yerine kaç rasyonel sayı yazılabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 84 doğru , 631 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 20 3 ile 615 arasında kaç tam sayı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 671 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
 • N = Doğal sayılar kümesi
 • Z = Tam sayılar kümesi
 • Q = Rasyonel sayılar kümesi
 • Qı = İrrasyonel sayılar kümesi
 • R = Gerçek sayılar kümesi
olduğuna göre aşağıdakilerde kaç tanesi doğrudur?
 • R ⊆ Z
 • Z - N = ∅
 • Q - Qı = N
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 477 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru a , b , c ve d harflerinin her biri 3 , 5 , 6 ve 8 rakamlarından birini ifade etmek üzere bac , acd ve dba sayıları oluşturulmuştur.
Oluşan sayılar 536 < 685 < 853 olarak sıralandığına göre a hangi rakamdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 90 doğru , 312 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru AB ve BA iki basamaklı birer doğal sayı olmak üzere AB + BA = 121 olduğuna göre en küçük AB kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 609 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru AB , BA , B5 iki basamaklı birer doğal sayı olmak üzere AB - BA = B5 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 493 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A ve B birer rakam olmak üzer 2AB3 sayısı 1AB sayısının 15 katından 128 fazladır.Buna göre A + B kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 431 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bir kırttasiyede matematik kitabı a lira b kuruş , İngilizce kitabı ise b lira a kuruştur.Matematik kitabı İngilizce kitabından 49,5 lira fazla , a ve b iki basamaklı birer doğal sayı ve a + b = 100 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 320 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Bir gökdelende çalışan Ahmet 2A katından yemek yedikten sonra 2 kat aşağıdaki toplantı katına gidecekti.Ama bilgisayarını unuttuğundan toplantı odasından 59 kat yukarıdaki çalıştığı A5 katına çıkmak zorunda kaldı.Buna göre toplantı katı kaçıncı kattır?
( A bir rakamdır )
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 228 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru a , b ve c farklı birer rakamdır ve bunlardan bir tanesi sıfırdır.abc üç , ba ise iki basamaklı sayı olmak üzere abc - ba = 594 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 296 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru ab ve ba farklı iki basamaklı sayılardır.ab yaşındaki Ahmet 18 sene önce ba yaşında olduğuna göre bugün Ahmet en fazla kaç yaşındadır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 293 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Eşit miktarda artarak devam eden sınırlı sayıdaki doğal sayıların kaç tane olduğu a - bc +1 formülü ile bulunur.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki kelimeler a , b ve c yerine yazılmalıdır?
A) a=ilk sayı , b=son sayı , c=artış miktarı B) a=son sayı , b= ilk sayı , c=artış miktarı C) a=artış miktarı , b=son sayı , c=ilk sayı D) a=artış miktarı , b=ilk sayı , c=son sayı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 67 doğru , 156 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 95 , 100 , 105 .... 325 , 330 doğal sayı grubunda kaç tane sayı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 426 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 75 , 83 , 91 .... 371 , 379 , 387 doğal sayılarının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 381 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 33 , 42 , 51 .... 141 , 150 , 159 doğal sayılarının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 356 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Bir ilçede 1980 yılında 24 ağaç dikilmiştir.Her yıl bir önceki yıldan 6 ağaç fazla dikildiğine göre 2021 yılı sonu itibarı ile 1980 - 2021 yılları arası toplam kaç ağaç dikilmiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 245 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 5 den başlayarak 3 er artan sayılar yan yana yazılarak 30 basamaklı A = 581114..... sayısı elde ediliyor.A sayının yüzler basamağındaki rakam kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 241 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Her katında altındaki kattan iki daire daha az daire olan bir apartmanın en üst katında 1 , en alt katında ise 25 daire vardır.Apartmanda toplam 169 daire olduğuna göre apartman kaç katlıdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 236 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

İlgilenebileceğiniz bazı sayfalar

11.sınıf bölünebilme testi ,

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.