2. sınıf çarpma işlemi gerektiren problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Yahya dokuz gün boyunca her gün dörder sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Buna göre Yahya dokuz günde toplam kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et

2. soru 🏃
Bünyamin dokuz hafta boyunca haftalık üçer saat koşmuştur.Buna göre dokuz haftada toplam kaç saat koşmuştur?
Cevabını kontrol et

3. soru Zekeriya'nın üç dersten ödevi vardır.Her bir dersten çözmesi gereken on soru vardır.Buna göre Zekeriya'nın ödevi kaç sorudan oluşmaktadır? Cevabını kontrol et

4. soru Yusuf'un cebinde sadece sekiz tane beş TL lik kağıt para vardır.Buna göre Yusuf'un cebinde kaç TL vardır? Cevabını kontrol et

5. soru 2A sınıfındaki tüm öğrenciler 9 sıraya , her sırada dört öğrenci olacak şekilde oturmuştur.Buna göre 2A sınıfında kaç öğrenci vardır? Cevabını kontrol et

6. soru Lokantada 9 masa ve her masada üçer sandalye vardır.Buna göre lokantadaki masalarda toplam kaç sandalye vardır? Cevabını kontrol et

7. soru Manav her birine 6 elma koyduğu dört poşet hazırlamıştır.Buna göre manavın hazırladığı poşetlerde toplam kaç elma vardır? Cevabını kontrol et

8. soru Bir kek yapmak için sekiz yumurta gereklidir.Bugün üç kek yapan Firdevs kaç yumurta kullanmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru Osman'ın dokuz oyuncak arabasının her biri için iki pil gereklidir.Tüm arabaları çalıştırabilmek için kaç adet pil gereklidir? Cevabını kontrol et

10. soru Evde herbirinde on tane kibrit olan üç kutu kibrit vardır.Buna göre evdeki kibrit sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et

11. soru Evdeki dört lokum kutusunun her birinde yedişer adet lokum vardır.Buna göre evde kaç lokum vardır? Cevabını kontrol et

12. soru Elif'in üç kalem kutusunun her birinde altışar kalem vardır.Buna göre kalem kutularındaki toplam kalem sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et

13. soru Evdeki pencere önünde üç saksı ve her saksıda beş çiçek vardır.Pencere önündeki saksılarda kaç çiçek vardır? Cevabını kontrol et

14. soru Yemek masasında beş tabak ve her tabakta dört köfte vardır.Buna göre masadaki tabaklarda kaç köfte vardır? Cevabını kontrol et

15. soru Meyve sepetinde üç salkım üzüm vardır.Her salkımda dokuzar üzüm olduğuna göre sepette kaç tane üzüm vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru Arabanın bagajında yedi tane koli ve her kolide üçer kavanoz bulunmaktadır.Buna göre arabanın bagajındaki kolilerde kaç kavanoz vardır? Cevabını kontrol et

17. soru Ayşe bayramda altı çocuğa şeker verdi.Her çocuğa üçer şeker verdiğine göre Ayşe çocuklar toplam kaç tane şeker vermiştir? Cevabını kontrol et

18. soru Apartmanda beş kat , katların her birinde üçer daire var.Buna göre apartmandan kaç daire vardır? Cevabını kontrol et

19. soru Kitaplıkta dört raf ve her rafta sekiz kitap var.Buna göre kitaplıkta kaç kitap vardır? Cevabını kontrol et

20. soru Bahçedeki beş elma ağacının her birinde onar tane elma vardır.Buna göre ağaçlarda toplam kaç elma vardır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.