2. sınıf çarpmayla yapılacak problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir odada üç masa ve her masada yedi öğrenci vardır.Bu odada kaç öğrenci vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 123 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Bir lokantada üç masa ve her masada beş sandalye vardır.Bu masalarda kaç sandalye vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 108 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 5 tabağın her birine üçer elma konulacaktır.Bunun için kaç tane elma gereklidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 107 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Firdevs pazardan 5 torba ile döndü.Her torbada 5 tane ayva olduğuna göre Firdevs pazardan kaç ayva almıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 99 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Evde herbirinde on tane kibrit olan üç kutu kibrit vardır.Buna göre evdeki kibrit sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 93 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bir kek için 6 yumurta gereklidir.5 kek yapmak için kaç yumurta gereklidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 92 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Bir mağazanın vitrininde üç elektronik saat vardır.Her saatte altı tane pil varsa , vitrindeki saatlerde toplam kaç tane pil vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Evdeki iki lokum kutusunun her birinde dokuzar adet lokum vardır.Buna göre evde kaç lokum vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 86 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Faruk her bir kutuya 5 tane olmak üzere 7 kutuya kalem koydu.Faruk kaç kalemi kutulara koymuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 88 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Evdeki pencere önünde 4 saksı ve her saksıda 8 çiçek vardır.Pencere önündeki saksılarda kaç çiçek vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 83 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Yahya dokuz gün boyunca her gün ikişer sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Buna göre Yahya dokuz günde toplam kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Bünyamin on hafta boyunca her hafta dört saat koşmuştur.Buna göre toplam kaç saat koşmuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Zekeriya'nın dört dersten ödevi vardır.Her bir dersten çözmesi gereken sekiz soru vardır.Buna göre Zekeriya'nın ödevi kaç sorudan oluşmaktadır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 65 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Yusuf'un cebinde sadece dört tane beş TL lik kağıt para vardır.Buna göre Yusuf'un cebinde kaç TL vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Apartmanda yedi kat , katların her birinde dörder daire var.Buna göre apartmandan kaç daire vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 67 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.