2. sınıf çarpmayla yapılacak problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir sınıfta 8 sıra ve her sırada 3 öğrenci vardır.Bu sınıfta kaç öğrenci vardır? Cevabını kontrol et

2. soru Bir lokantada 9 masa ve her masada 4 sandalye vardır.Bu lokantada kaç sandalye vardır? Cevabını kontrol et

3. soru 5 tabağın her birine üçer elma konulacaktır.Bunun için kaç tane elma gereklidir? Cevabını kontrol et

4. soru Firdevs pazardan 5 torba ile döndü.Her torbada 5 tane ayva vardır.Firdevs pazardan kaç ayva almıştır? Cevabını kontrol et

5. soru Evde herbirinde on tane kibrit olan üç kutu kibrit vardır.Buna göre evdeki kibrit sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et

6. soru Bir kek için 6 yumurta gereklidir.5 kek yapmak için kaç yumurta gereklidir? Cevabını kontrol et

7. soru Bir mağazanın vitrininde 6 elektronik saat vardır.Her saatte 3 tane pil varsa , vitrindeki saatlerde toplam kaç tane pil vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru Evdeki iki lokum kutusunun her birinde dokuzar adet lokum vardır.Buna göre evde kaç lokum vardır? Cevabını kontrol et

9. soru Faruk her bir kutuya 5 tane olmak üzere 7 kutuya kalem koydu.Faruk kaç kalemi kutulara koymuştur? Cevabını kontrol et

10. soru Evdeki pencere önünde 4 saksı ve her saksıda 8 çiçek vardır.Pencere önündeki saksılarda kaç çiçek vardır? Cevabını kontrol et

11. soru Yahya dokuz gün boyunca her gün ikişer sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Buna göre Yahya dokuz günde toplam kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et

12. soru Bünyamin on hafta boyunca her hafta dört saat koşmuştur.Buna göre toplam kaç saat koşmuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru Zekeriya'nın dört dersten ödevi vardır.Her bir dersten çözmesi gereken sekiz soru vardır.Buna göre Zekeriya'nın ödevi kaç sorudan oluşmaktadır? Cevabını kontrol et

14. soru Yusuf'un cebinde sadece dört tane beş TL lik kağıt para vardır.Buna göre Yusuf'un cebinde kaç TL vardır? Cevabını kontrol et

15. soru Apartmanda yedi kat , katların her birinde dörder daire var.Buna göre apartmandan kaç daire vardır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.