2. sınıf doğal sayılarla çarpma testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Çarpma işlemi tekrarlı toplamadır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru 5 tane 7 yi toplamak ile 5 ile 7 yi çarpma işlemi sonucu aynıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru 2 + 2 + 2 = 2 x ?
Yukarıdaki eşitlikte soru işareti yerine hangi doğal sayı yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru Çarpma işleminde çarpılan sayılara çarpan denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru Aşağıdaki sembollerden hangisi çarpma işleminin sembolüdür? A) + B) - C) x D) ÷ Cevabını kontrol et

6. soru Bir sayıyı 1 ile çarparsak sonuç sayının kendi olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

7. soru Çarpma işleminde çarpanların yerlerinin değişimi çarpımı değiştirmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru 2 x 4 işlemi sonucu mu büyüktür yoksa 4 x 2 işlemi sonucu mu? A) 4 x 2 B) 2 x 4 C) İkisi de aynıdır Cevabını kontrol et

9. soru 3 x 0 çarpma işleminde çarpım kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru 5 x 1 çarpma işleminde çarpım kaçtır? Cevabını kontrol et

11. soru 3 x 7 çarpma işleminde çarpım kaçtır? Cevabını kontrol et

12. soru 5 x 10 çarpma işleminde çarpım kaçtır? Cevabını kontrol et

13. soru Yahya 7 gün boyunca her gün dörder sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Buna göre Yahya 7 günde toplam kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et

14. soru 🏃
Bünyamin beş hafta boyunca haftalık dörder saat koşmuştur.Buna göre beş haftada toplam kaç saat koşmuştur?
Cevabını kontrol et

15. soru 2A sınıfındaki tüm öğrenciler 8 sıraya , her sırada dört öğrenci olacak şekilde oturmuştur.Buna göre 2A sınıfında kaç öğrenci vardır? Cevabını kontrol et

16. soru Lokantada 9 masa ve her masada üçer sandalye vardır.Buna göre masalarda toplam kaç sandalye vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru Manav her birine 6 elma koyduğu beş poşet hazırlamıştır.Buna göre manavın hazırladığı poşetlerde toplam kaç elma vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru Bir kek yapmak için 8 yumurta gereklidir.Bugün iki kek yapan Firdevs kaç yumurta kullanmıştır? Cevabını kontrol et

19. soru Osman'ın dokuz oyuncak arabasının her biri için dört pil gereklidir.Tüm arabaları çalıştırabilmek için kaç adet pil gereklidir? Cevabını kontrol et

20. soru Evde herbirinde on tane kibrit olan dört kutu kibrit vardır.Buna göre evdeki kibrit sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et

21. soru 2A sınıfındaki tüm öğrenciler 8 sıraya , her sırada iki öğrenci olacak şekilde oturmuştur.Buna göre 2A sınıfında kaç öğrenci vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.