2. sınıf toplama çıkarma işlemi gerektiren problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İbrahim bu hafta toplam 57 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.
Geçen hafta ise bu haftakinden 18 sayfa daha az meal okumuştur.Buna göre İbrahim iki haftada toplam kaç sayfa meal okumuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 78 doğru , 137 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 🏃
Davut Pazartesi günü 36 dakika koşmuştur.Salı günü Pazartesi günününden 9 dakika daha az koşmuştur.Buna göre Davut iki günde toplam kaç dakika koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 120 doğru , 106 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Sınıfta 26 tane erkek ve erkeklerden 7 daha az kız öğrenci vardır.Buna göre sınıfta kaç öğrenci vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 133 doğru , 111 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 83 kutu şekeri olan market 47 kutu satmış ve 18 kutu yeni şeker almıştır.Buna göre markette kaç kutu şeker olmuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 125 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Lokantada 43 tane çatal , çatallardan 15 daha az kaşık vardır.Buna göre lokantada toplam kaç tane çatal kaşık vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 101 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 32 yaşındaki Ahmet'in oğlu Ahmet'ten 24 yaş daha küçüktür.Buna göre Ahmet ile oğlunun toplam yaşı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 94 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Bir tesbihte sadece 45 tane mavi boncuk ve mavi boncuklardan 19 daha az kırmızı boncuk vardır.
Buna göre tesbihte kaç boncuk vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 68 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru İsa marketten 54 TL tutarında kahvaltılık ve kahvaltılıktan 25 TL daha az tutarda meyve almıştır.Marketten başka bir şey almayan İsa ne kadarlık alışveriş yapmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 63 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Faruk Salı günü 44 dakika , Çarşamba günü Salı gününden 15 dakika daha az bisiklet kullanmıştır.Buna göre Faruk iki günde toplam kaç dakika bisiklet kullanmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Naim kumbarasına bu hafta 48 TL atmıştır.Geçen hafta ise bu hafta attığından 19 TL daha az atmıştır.Buna göre Naim iki haftada toplam kaç TL atmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bir apartmanda yaşayanların 43 tanesi İstanbul doğumludur.İzmir doğumluların sayısı İstanbul doğumlularının sayısından 14 kişi daha azdır.Bu apartmanda yaşayan İstanbul ve İzmir doğumluların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Fatma 2017 yılında 35 altın biriktirmiştir.2018 yılında ise 2017 yılında biriktirdiklerinden 8 daha az altın biriktirmiştir.Buna göre Fatma iki yılda toplam kaç altın biriktirmiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir çiftlikte 73 tanesi koyun ve koyunlardan 58 daha az inek vardır.Çiftlikteki koyun ve ineklerin toplam sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 71 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 75 yolcu olan gemiye bir limanda 16 yolcu bindi ve 43 yolcu indi.Buna göre gemideki yolcu sayısı kaç olmuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Bir çatıda 51 tane ince kiremit ve ince kiremitten 19 daha az kalın kiremit vardır.Buna göre çatıda kaç kiremit vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Bir kutudaki çikolatalardan 42 tanesini Adem , Adem'in yediğinden 17 daha azını İshak yedi ve çikolatalar bitti.Buna göre kutuda kaç çikolata vardı? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 63 tane muzu olan manav bugün 28 yeni muz aldı ve 54 muz sattı.Gün sonunda manavda kaç muz vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Yahya bugün 47 tane matematik soru çözdü.Ayrıca çözdüğü matematik sorusundan 18 daha az Türkçe sorusu çözdü.Buna göre Yahya bugün toplam kaç adet matematik ve Türkçe sorusu çözmüştür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Yakup'un kitaplığında 51 tane test kitabı ve test kitabından 14 daha az okuma kitabı vardır.Başka kitap olmayan kitaplıkta toplam kitap sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Okul bahçesinde dikili 78 papatya vardı.Bugün 19 tanesi koparıldı ayrıca 23 tane yeni papatya dikildi.Buna göre bahçede kaç dikili papatya oldu? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.