2. sınıf uzunluk ölçme problemleri

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Musa'nın kitaplığındaki bir rafta herbirinin genişliği 5 cm olan Kuranı Kerim meallerinin ( Türkçesi ) tümünün genişliği 15 santimetredir.Buna göre bu rafta kaç tane Kuranı Kerim meali bulunmaktadır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Süleyman'ın evi okulu ve marketi bu sıralama ile aynı yoldadır.Ev ile okul arasındaki mesafe 39 metredir , okul ile market arası ise 28 metredir.Evinden çıkan Süleyman önce markete gidip yiyecek almış ve sonra okula gitmiştir.Buna göre Süleyman kaç metre yol yürümüştür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 🏃
Bünyamin okula geç kaldığından dolayı evden okula her saniye aynu olmak üzere 3 saniye boyunca koştu.Bünyamin'in koştuğu mesafe 18 m olduğuna göre Bünyamin bir saniyede kaç metre koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru 53 cm uzunluğundaki bir tahtanın bir ucundan iki parça kesilmiş ve tahtanın boyu 27 cm olmuştur.Parçalardan birisinin uzunluğu 12 cm olduğuna göre ikinci parçanın uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Bir fidanın boyu her hafta aynı uzunlukta uzamaktadır.Bu fidanın boyu iki haftada 12 cm uzadığına göre bir haftada kaç cm uzamaktadır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Kardeşimin boyu 56 cm uzunluğundadır.Benim boyum kardeşimin boyundan 16 cm daha fazla abimin boyundan ise 19 cm daha kısadır.Buna göre abimin boyu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru Bir binanın çatısının yüksekliği 3 m , diğer kısımlarının yüksekliği ise çatının yüksekliğinden 24 m daha fazladır.Buna göre binanın toplam yüksekliği kaç metredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Terzi Elif 3 m kumaş ile bir elbise dikmektedir.Elif bugün 18 m kumaş kullanarak elbise diktiğine göre bugün kaç elbise dikmiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Her birinin yüksekliği 4 cm olan 4 kutu bir masaya üst üste konulmuştur.Masadaki kutuların toplam yüksekliği kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

10. soru Elektrikçi Yakup bir evin ilk odasına 10 m , ikinci odasına ise ilk odadaki kablodan 7 m daha fazla kablo döşemiştir.Buna göre Yakup bu eve kaç metre kablo döşemiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru Yusuf'un bir karışı babasının bir karışının yarısı kadardır.Yusuf bir masanın uzunluğunu 4 karış bulmuştur.Bu masayı babası karış ile ölçerse kaç karış bulacaktır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Yunus bir makara telden önce 25 m , sonra 19 m tel kesti.Makarada kalan tel 38 m olduğuna göre tel kesme öncesi telin uzunluğu kaç metreydi? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir dükkanda herbirinde 8 m kumaş olan 5 top kumaş vardır.Buna göre dükkandaki kumaşların uzunluğu kaç metredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

14. soru İsa ilk dakikada 97 m yürümüştür.Her geçen dakikada 12 m daha az yürüyen İsa 3. dakikada kaç metre yürümüştür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Bir balkona çamaşır asmak için herbiri 8 m olan 4 ip çekilmiştir.Bunun için kaç metre ip kullanılmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Şuayb , İdris ve Zülkarneyn atlama yarışması yaptılar.Şuayb İdris'ten 12 cm fazla , İdris Zülkarneyn'den 4 cm daha az mesafe atlamıştır.Zülkarneyn 75 cm mesafe atladığına göre Şuayb kaç santimetre atlamıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru Nuh'un bir adımı üç karış uzunluktadır.Dolabın genişliğini 6 karış olarak ölçen Nuh , genişliği adımlama ile ölçmeye çalışsaydı genişliği kaç adım bulacaktı? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru İbrahim , Yusuf ve Yahya koşu yarışı yaptı.İbrahim yarım dakikada 87 m koştu.Yusuf yarım dakikada İbrahim'in koştuğu mesafeden 7 m daha fazla , Yahya ise yarım dakikada Yusuf'un koştuğu mesafeden 11 m daha az koştu.
Buna göre Yahya yarım dakikada kaç metre koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru Hatice uzunluğunun 3 cm olduğunu bildiği silgisi ile defterinin uzunluğunu 5 silgi kadar ölçmüştür.Buna göre defterin uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.