2. sınıf uzunluk ölçme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 📱
Yukarıdaki cep telefonun uzunluğu 2 kağıt şerit kadardır.
Standart olmayan birim olan bu kağıt şeridin dörtte bir kadar büyüklükteki parçasıyla ölçüm yapılsaydı cep telefonu kaç çeyrek şerit büyüklüğünde olurdu?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Dut ağacının boyu 75 cm , kiraz ağacının boyu ise 1 metredir.Buna göre hangi ağaç daha kısadır? A) Dut B) Kiraz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Santimetre kısaca cm ile gösterilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 18 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 🍄
Yukarıdaki mantar 100 cm'lik (1 metrelik) bir cetvelle ölçülmek isteniyor.Buna göre mantarın boyu kaç santimetre olarak ölçülür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Yukarıdaki çizginin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 👡
Yukarıdaki terlik 100 cm'lik (1 metrelik) bir cetvelle ölçülmek isteniyor.Buna göre terliğin uzunluğu kaç santimetre olarak ölçülür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Dikey sayı doğrusu olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 0 1 2 3 4
Yukarıdaki şeklin ismi nedir?
A) Cetvel B) Uzunluk ölçer C) Sayı doğrusu D) Metre Cevabını kontrol et

Bu soruya 11 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 100 cm ?? cm 65 cm
Yukarıdaki 3 şekilin uzunlukları farklı birer doğal sayıdır ve şekiller büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır.Buna göre ortadaki şekil en az kaç cm olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Tarladaki elma ağacı 97 cm , ayva ağacı ise 68 cm uzunluğundadır.Dut ağacı ise elma ağacından kısa , ayva ağacından uzundur.
Buna göre dut ağacı en fazla kaç cm uzunluğundadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bir balkona çamaşır asmak için herbiri 6 m olan 5 ip çekilmiştir.Bunun için kaç metre ip kullanılmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

12. soru 1 karış standart olmayan uzunluk ölçme birimidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Herkesin ayak uzunlukları farklıdır.Bu yüzden 1 ayak standart uzunluk ölçme birimidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 9 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bir sıranın uzunluğunu Mümin 7 karış , Mümine 8 karış olarak ölçmüştür.Buna göre kimin bir karışının uzunluğu daha küçüktür? A) Mümine B) Mümin Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Elin baş parmağı ile küçük parmağı arasındaki uzunluğun adı nedir? A) Kulaç B) Adım C) Parmak D) Karış Cevabını kontrol et

Bu soruya 11 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru El parmağımızın eni kadar uzunluğun adı nedir? A) Kulaç B) Adım C) Parmak D) Karış Cevabını kontrol et

Bu soruya 9 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir masanın uzunluğu bir tam şerit ile 3 tam şerit uzunluğunda ölçülmüştür.Tam şeriti iki parçaya ayırıp bir parça şerit ile aynı masayı ölçersek masanın uzunluğunu kaç parça şerit olarak buluruz? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Bir kapının boyu bir tam ip ile 2 tam ip uzunluğunda ölçülmüştür.Tam ipi dört parçaya ayırıp bir parça ip ile aynı kapıyı ölçersek kapının boyunu kaç parça ip olarak buluruz? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Metre standart olmayan uzunluk ölçü birimidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 1 metre = 100 cm
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 12 doğru cevap verilmiştir.

21. soru 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yukarıdaki yeşil şeritin uzunluğu kaç kırmızı parça uzunluğundadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yukarıdaki turuncu şeritin uzunluğu kaç mavi parça uzunluğundadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru cevap verilmiştir.

23. soru 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yukarıdaki kırmızı şeritin uzunluğu kaç yeşil parça uzunluğundadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru
Yukarıdaki yeşil parçaların her birinin uzunluğu 3 cm olduğuna göre kırmızı şeritin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru
Yukarıdaki yeşil şeritlerin uzunlukları eşittir.Kırmızı şeritin uzunluğu 20 cm olduğuna göre bir yeşil şeritin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Musa'nın kitaplığındaki bir rafta herbirinin genişliği aynı olan 4 Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) vardır.Bunların tümünün genişliği 16 santimetredir.Buna göre bu raftaki bir Kuranı Kerim mealinin genişliği kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 🏃
Bünyamin okula geç kaldığından dolayı evden okula her saniye 9 m olmak üzere 5 saniye boyunca koştu.Bünyamin'in koştuğu mesafe kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Süleyman'ın evi okulu ve marketi bu sıralama ile aynı yoldadır.Ev ile okul arasındaki mesafe 37 metredir , okul ile market arası ise 26 metredir.Evinden çıkan Süleyman önce markete gidip yiyecek almış ve sonra okula gitmiştir.Buna göre Süleyman kaç metre yol yürümüştür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Terzi Elif 2 m kumaş ile bir elbise dikmektedir.Elif bugün 18 m kumaş kullanarak elbise diktiğine göre bugün kaç elbise dikmiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Hatice uzunluğunun 4 cm olduğunu bildiği silgisi ile defterinin uzunluğunu 4 silgi kadar ölçmüştür.Buna göre defterin uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru cevap verilmiştir.

31. soru İbrahim , Yusuf ve Yahya koşu yarışı yaptı.İbrahim yarım dakikada 88 m koştu.Yusuf yarım dakikada İbrahim'in koştuğu mesafeden 6 m daha fazla , Yahya ise yarım dakikada Yusuf'un koştuğu mesafeden 12 m daha az koştu.
Buna göre Yahya yarım dakikada kaç metre koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Bir dükkanda herbirinde 9 m kumaş olan 5 top kumaş vardır.Buna göre dükkandaki kumaşların uzunluğu kaç metredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

33. soru Yunus bir makara telden önce 19 m , sonra 16 m tel kesti.Makarada kalan tel 42 m olduğuna göre tel kesme öncesi telin uzunluğu kaç metreydi? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

34. soru Şuayb , İdris ve Zülkarneyn atlama yarışması yaptılar.Şuayb İdris'ten 13 cm fazla , İdris Zülkarneyn'den 6 cm daha az mesafe atlamıştır.Zülkarneyn 72 cm mesafe atladığına göre Şuayb kaç santimetre atlamıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

35. soru İsa ilk dakikada 98 m yürümüştür.Her geçen dakikada 6 m daha az yürüyen İsa 3. dakikada kaç metre yürümüştür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.