2. sınıf uzunluk ölçme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 📱
Yukarıdaki cep telefonun uzunluğu 2 kağıt şerit kadardır.
Standart olmayan birim olan bu kağıt şeridin dörtte bir kadar büyüklükteki parçasıyla ölçüm yapılsaydı cep telefonu kaç çeyrek şerit büyüklüğünde olurdu?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru Dut ağacının boyu 75 cm , kiraz ağacının boyu ise 1 metredir.Buna göre hangi ağaç daha kısadır? A) Dut B) Kiraz Cevabını kontrol et

3. soru Santimetre kısaca cm ile gösterilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 🍄
Yukarıdaki mantar 100 cm'lik (1 metrelik) bir cetvelle ölçülmek isteniyor.Buna göre mantarın uzunluğu kaç santimetre olarak ölçülür?
Cevabını kontrol et

5. soru 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Yukarıdaki çizginin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 👡
Yukarıdaki terlik 100 cm'lik (1 metrelik) bir cetvelle ölçülmek isteniyor.Buna göre terliğin uzunluğu kaç santimetre olarak ölçülür?
Cevabını kontrol et

7. soru Dikey sayı doğrusu olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et

8. soru 0 1 2 3 4
Yukarıdaki şeklin ismi nedir?
A) Cetvel B) Uzunluk ölçer C) Sayı doğrusu D) Metre Cevabını kontrol et

9. soru 100 cm ?? cm 65 cm
Yukarıdaki 3 şekil büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır.Buna göre ortadaki şekil en az kaç cm olabilir?
Cevabını kontrol et

10. soru Tarladaki elma ağacı 97 cm , ayva ağacı ise 68 cm uzunluğundadır.Dut ağacı ise elma ağacından kısa , ayva ağacından uzundur.
Buna göre dut ağacı en fazla kaç cm uzunluğundadır?
Cevabını kontrol et

11. soru Bir balkona çamaşır asmak için herbiri 6 m olan 5 ip çekilmiştir.Bunun için kaç metre ip kullanılmıştır? Cevabını kontrol et

12. soru 1 karış standart olmayan uzunluk ölçme birimidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

13. soru Herkesin ayak uzunlukları farklıdır.Bu yüzden 1 ayak standart uzunluk ölçme birimidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

14. soru Bir sıranın uzunluğunu Mümin 7 karış , Mümine 8 karış olarak ölçmüştür.Buna göre kimin bir karışının uzunluğu daha küçüktür? A) Mümine B) Mümin Cevabını kontrol et

15. soru Elin baş parmağı ile küçük parmağı arasındaki uzunluğun adı nedir? A) Kulaç B) Adım C) Parmak D) Karış Cevabını kontrol et

16. soru El parmağımızın eni kadar uzunluğun adı nedir? A) Kulaç B) Adım C) Parmak D) Karış Cevabını kontrol et

17. soru Bir masanın uzunluğu bir tam şerit ile 3 tam şerit uzunluğunda ölçülmüştür.Tam şeriti iki parçaya ayırıp bir parça şerit ile aynı masayı ölçersek masanın uzunluğunu kaç parça şerit olarak buluruz? Cevabını kontrol et

18. soru Bir kapının boyu bir tam ip ile 2 tam ip uzunluğunda ölçülmüştür.Tam ipi dört parçaya ayırıp bir parça ip ile aynı kapıyı ölçersek kapının boyunu kaç parça ip olarak buluruz? Cevabını kontrol et

19. soru Metre standart olmayan uzunluk ölçü birimidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

20. soru 1 metre = 100 cm
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

21. soru 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yukarıdaki yeşil şeritin uzunluğu kaç kırmızı parça uzunluğundadır?
Cevabını kontrol et

22. soru 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yukarıdaki turuncu şeritin uzunluğu kaç mavi parça uzunluğundadır?
Cevabını kontrol et

23. soru 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yukarıdaki kırmızı şeritin uzunluğu kaç yeşil parça uzunluğundadır?
Cevabını kontrol et

24. soru
Yukarıdaki yeşil parçanın uzunluğu 3 cm olduğuna göre kırmızı şeritin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

25. soru
Yukarıdaki yeşil şeritlerin uzunlukları eşittir.Kırmızı şeritin uzunluğu 20 cm olduğuna göre bir yeşil şeritin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

26. soru Musa'nın kitaplığındaki bir rafta herbirinin genişliği aynı olan 4 Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) vardır.Bunların tümünün genişliği 24 santimetredir.Buna göre bu raftaki bir Kuranı Kerim mealinin genişliği kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

27. soru 🏃
Bünyamin okula geç kaldığından dolayı evden okula her saniye 5 m olmak üzere 9 saniye boyunca koştu.Bünyamin'in koştuğu mesafe kaç metredir?
Cevabını kontrol et

28. soru Süleyman'ın evi okulu ve marketi bu sıralama ile aynı yoldadır.Ev ile okul arasındaki mesafe 37 metredir , okul ile market arası ise 26 metredir.Evinden çıkan Süleyman önce markete gidip yiyecek almış ve sonra okula gitmiştir.Buna göre Süleyman kaç metre yol yürümüştür? Cevabını kontrol et

29. soru Terzi Elif 3 m kumaş ile bir elbise dikmektedir.Elif bugün 27 m kumaş kullanarak elbise diktiğine göre bugün kaç elbise dikmiştir? Cevabını kontrol et

30. soru Hatice uzunluğunun 4 cm olduğunu bildiği silgisi ile defterinin uzunluğunu 4 silgi kadar ölçmüştür.Buna göre defterin uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

31. soru İbrahim , Yusuf ve Yahya koşu yarışı yaptı.İbrahim yarım dakikada 88 m koştu.Yusuf yarım dakikada İbrahim'in koştuğu mesafeden 6 m daha fazla , Yahya ise yarım dakikada Yusuf'un koştuğu mesafeden 12 m daha az koştu.
Buna göre Yahya yarım dakikada kaç metre koşmuştur?
Cevabını kontrol et

32. soru Bir dükkanda herbirinde 9 m kumaş olan 5 top kumaş vardır.Buna göre dükkandaki kumaşların uzunluğu kaç metredir? Cevabını kontrol et

33. soru Yunus bir makara telden önce 19 m , sonra 16 m tel kesti.Makarada kalan tel 42 m olduğuna göre tel kesme öncesi telin uzunluğu kaç metreydi? Cevabını kontrol et

34. soru Şuayb , İdris ve Zülkarneyn atlama yarışması yaptılar.Şuayb İdris'ten 13 cm fazla , İdris Zülkarneyn'den 6 cm daha az mesafe atlamıştır.Zülkarneyn 72 cm mesafe atladığına göre Şuayb kaç santimetre atlamıştır? Cevabını kontrol et

35. soru İsa ilk dakikada 98 m yürümüştür.Her geçen dakikada 6 m daha yürüyen İsa 3. dakikada kaç metre yürümüştür? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.