2. sınıf uzunluk ölçme testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 📱
Yukarıdaki cep telefonun uzunluğu 2 kağıt şerit kadardır.
Standart olmayan birim olan bu kağıt şeridin yarısı kadar büyüklükteki parçasıyla ölçüm yapılsaydı cep telefonu kaç yarım şerit büyüklüğünde olurdu?
Cevabını kontrol et

2. soru Elma ağacının boyu 85 cm , armut ağacının boyu ise 1 metredir.Buna göre hangi ağaç daha uzundur? A) Armut B) Elma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru Metre kısaca m harfi ile gösterilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Yukarıdaki çizginin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 👞
Yukarıdaki ayakkabı 100 cm'lik (1 metrelik) bir cetvelle ölçülmek isteniyor.Buna göre ayakkabının uzunluğu kaç santimetre olarak ölçülür?
Cevabını kontrol et

6. soru 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 👢
Yukarıdaki çizme 100 cm'lik (1 metrelik) bir cetvelle ölçülmek isteniyor.Buna göre çizmenin uzunluğu kaç santimetre olarak ölçülür?
Cevabını kontrol et

7. soru Kaç çeşit sayı doğrusu vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru 0 1 2 3 4
Yukarıdaki şeklin ismi nedir?
A) Metre B) Cetvel C) Uzunluk ölçer D) Sayı doğrusu Cevabını kontrol et

9. soru 100 cm ?? cm 70 cm
Yukarıdaki 3 şeklinde uzunlukları birer doğal sayıdır ve şekiller büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır.Buna göre ortadaki şekil en fazla kaç cm olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru Tarladaki elma ağacı 85 cm , ayva ağacı ise 74 cm uzunluğundadır.Dut ağacı ise elma ağacından kısa , ayva ağacından uzundur.
Buna göre dut ağacı en az kaç cm uzunluğundadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru 1 adım standart olmayan uzunluk ölçme birimidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

12. soru Herkesin parmak uzunlukları farklıdır.Bu yüzden 1 parmak standart uzunluk ölçme birimidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

13. soru Bir sıranın uzunluğunu Mümin 7 karış , Mümine 8 karış olarak ölçmüştür.Buna göre kimin bir karışının uzunluğu daha büyüktür? A) Mümine B) Mümin Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

14. soru Ayağın baş parmağı ile topuğu arasındaki uzunluğun adı nedir? A) Ayak B) Adım C) Parmak D) Karış Cevabını kontrol et

15. soru İki kolumuzu açtığımızda ellerimizin parmak uçları arasındaki uzunluğun adı nedir? A) Kulaç B) Adım C) Parmak D) Karış Cevabını kontrol et

16. soru Bir masanın uzunluğu bir tam şerit ile 3 tam şerit uzunluğunda ölçülmüştür.
Tam şeriti dört parçaya ayırıp bunun bir parçası ile aynı masayı ölçersek masanın uzunluğunu kaç parça şerit olarak buluruz?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru Bir kapının boyu bir tam ip ile 4 tam ip uzunluğunda ölçülmüştür.Tam ipi iki parçaya ayırıp bunun bir parçası ile aynı kapıyı ölçersek kapının boyunu kaç parça ip olarak buluruz? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru Metre standart uzunluk ölçü birimidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru Bir metre 100 eş parçaya bölündüğünde her bir parçanın uzunluğuna santimetre denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

20. soru 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yukarıdaki yeşil şeritin uzunluğu kaç kırmızı parça uzunluğundadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

21. soru 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yukarıdaki turuncu şeritin uzunluğu kaç mavi parça uzunluğundadır?
Cevabını kontrol et

22. soru 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yukarıdaki kırmızı şeritin uzunluğu kaç yeşil parça uzunluğundadır?
Cevabını kontrol et

23. soru
Yukarıdaki her mavi parçanın uzunluğu 9 cm olduğuna göre yeşil şeritin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

24. soru
Yukarıdaki kırmızı şeritin uzunluğu 20 cm olduğuna göre bir yeşil şeritin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

25. soru Musa'nın kitaplığındaki bir rafta herbirinin genişliği 4 cm olan Kuranı Kerim meallerinin ( Türkçesi ) tümünün genişliği 28 santimetredir.Buna göre bu rafta kaç tane Kuranı Kerim meali bulunmaktadır? Cevabını kontrol et

26. soru 🏃
Bünyamin okula geç kaldığından dolayı evden okula her saniye 4 m olmak üzere 9 saniye boyunca koştu.Bünyamin'in koştuğu mesafe kaç metredir?
Cevabını kontrol et

27. soru Her birinin yüksekliği 4 cm olan 6 kutu bir masaya üst üste konulmuştur.Masadaki kutuların toplam yüksekliği kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

28. soru Bir binanın çatısının yüksekliği 3 m , diğer kısımlarının yüksekliği ise çatının yüksekliğinden 18 m daha fazladır.Buna göre binanın toplam yüksekliği kaç metredir? Cevabını kontrol et

29. soru Mayıs ayında bahçeye dikilen fidanın boyunu her hafta ölçtük ve aynı uzunlukta uzadığını gördük.Fidanın boyu iki hafta sonunda 16 cm uzadığına göre fidanın boyu bir haftada kaç cm uzamıştır? Cevabını kontrol et

30. soru 49 cm uzunluğundaki bir tahtanın bir ucundan iki parça kesilmiş ve tahtanın boyu 32 cm olmuştur.Parçalardan birisinin uzunluğu 10 cm olduğuna göre ikinci parçanın uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

31. soru Kardeşimin boyu 63 cm uzunluğundadır.Benim boyum kardeşimin boyundan 18 cm daha fazla abimin boyundan ise 15 cm daha kısadır.Buna göre abimin boyu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

32. soru Nuh'un bir adımı beş karış uzunluktadır.Dolabın genişliğini 10 karış olarak ölçen Nuh , genişliği adımlama ile ölçmeye çalışsaydı genişliği kaç adım bulacaktı? Cevabını kontrol et

33. soru Lokantadaki tüm masaların uzunlukları aynıdır.Yusuf'un bir karışı babasının bir karışının çeyreği kadardır.Yusuf bir masanın uzunluğunu 8 karış bulmuştur.Bu masayı babası bir karış ile ölçerse kaç karış bulacaktır? Cevabını kontrol et

34. soru Elektrikçi Yakup bir evin ilk odasına 11 m , ikinci odasına ise ilk odadaki kablodan 4 m daha fazla kablo döşemiştir.Buna göre Yakup bu eve kaç metre kablo döşemiştir? Cevabını kontrol et

35. soru Bir alışveriş merkezinde aynı sırada bir sinema , bir lokanta ve bir mağaza bu sıralama ile bulunmaktadır.Lokanta sinemaya mağazadan 19 metre daha yakındır.Sinema ile lokanta arasında 48 metre mesafe olduğuna göre sinema ile mağaza arasında mesafe kaç metredir? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.