2. sınıf uzunluk problemleri

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Musa'nın kitaplığındaki bir rafta herbirinin genişliği 5 cm olan Kuranı Kerim meallerinin ( Türkçesi ) tümünün genişliği 35 santimetredir.Buna göre bu rafta kaç tane Kuranı Kerim meali bulunmaktadır? Soruyu cevapla

2. soru Süleyman'ın evi okulu ve market bu sıralama ile aynı yoldadır.
Ev ile okul arasındaki mesafe 35 metredir , okul ile market arası ise 24 metredir.
Evinden çıkan Süleyman önce markete gidip yiyecek almış ve sonra okula gitmiştir.Buna göre Süleyman kaç metre yol yürümüştür?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 2.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

3. soru 🏃
Bünyamin okula geç kaldığından dolayı evden okula her saniyede 5 m olmak 40 m koştu.Buna göre Bünyamin kaç saniye koşmuştur?
Soruyu cevapla

4. soru 54 cm uzunluğundaki bir tahtanın bir ucundan iki parça kesilmiş ve tahtanın boyu 19 cm olmuştur.Parçalardan birisinin uzunluğu 12 cm olduğuna göre ikinci parçanın uzunluğu kaç santimetredir? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 2.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

5. soru Mayıs ayında bahçeye dikilen fidanın boyunu her hafta ölçtük ve aynı uzunlukta uzadığını gördük.Fidanın boyu iki hafta sonunda 18 cm uzadığına göre fidanın boyu bir haftada kaç cm uzamıştır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 2.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru Kardeşimin boyu 59 cm dir.Benim boyum kardeşimin boyundan 14 cm daha uzun , abimin boyundan ise 12 cm daha kısadır.
Buna göre abimin boyu kaç santimetredir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 2.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

7. soru Bir binanın çatısının yüksekliği 2 m , diğer kısımlarının yüksekliği ise çatının yüksekliğinden 28 m daha fazladır.Buna göre binanın toplam yüksekliği kaç metredir? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 2.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

8. soru Terzi Elif 3 m kumaş ile bir elbise dikmektedir.Elif bugün 24 m kumaş kullanarak elbise diktiğine göre bugün kaç elbise dikmiştir? Soruyu cevapla

9. soru Bir alışveriş merkezinde aynı sırada bir sinema , bir lokanta ve bir mağaza bu sıralama ile bulunmaktadır.Lokanta sinemaya mağazadan 18 metre daha yakındır.Sinema ile lokanta arasında 42 metre mesafe olduğuna göre sinema ile mağaza arasında mesafe kaç metredir? Soruyu cevapla

10. soru Her birinin yüksekliği 4 cm olan 7 kutu bir masaya üst üste konulmuştur.Masadaki kutuların toplam yüksekliği kaç santimetredir? Soruyu cevapla

11. soru Elektrikçi Yakup bir evin ilk odasına 8 m , ikinci odasına ise ilk odadaki kablodan 5 m daha fazla kablo döşemiştir.Buna göre Yakup bu eve kaç metre kablo döşemiştir? Soruyu cevapla

12. soru Lokantadaki tüm masaların uzunlukları aynıdır.Yusuf'un bir karışı babasının bir karışının yarısı kadardır.Yusuf bir masanın uzunluğunu 6 karış bulmuştur.Bu masayı babası bir karış ile ölçerse kaç karış bulacaktır? Soruyu cevapla

13. soru Yunus bir makara telden önce 21 m , sonra 14 m tel kesti.Makarada kalan tel 47 m olduğuna göre tel kesme öncesi telin uzunluğu kaç metreydi? Soruyu cevapla

14. soru Bir dükkanda herbirinde 6 m kumaş olan 5 top kumaş vardır.Buna göre dükkandaki kumaşların uzunluğu kaç metredir? Soruyu cevapla

15. soru İsa ilk dakikada 98 m yürümüştür.Her geçen dakikada 9 m daha az yürüyen İsa 3. dakikada kaç metre yürümüştür? Soruyu cevapla

16. soru Bir balkona çamaşır asmak için herbiri 6 m olan 4 ip çekilmiştir.Bunun için kaç metre ip kullanılmıştır? Soruyu cevapla

17. soru Şuayb , İdris ve Zülkarneyn atlama yarışması yaptılar.Şuayb İdris'ten 8 cm fazla , İdris Zülkarneyn'den 7 cm daha az mesafe atlamıştır.Zülkarneyn 73 cm mesafe atladığına göre Şuayb kaç santimetre atlamıştır? Soruyu cevapla

18. soru Nuh'un bir adımı üç karış uzunluktadır.Dolabın genişliğini 9 karış olarak ölçen Nuh , genişliği adımlama ile ölçmeye çalışsaydı genişliği kaç adım bulacaktı? Soruyu cevapla

19. soru İbrahim , Yusuf ve Yahya koşu yarışı yaptı.İbrahim yarım dakikada 85 m koştu.Yusuf yarım dakikada İbrahim'in koştuğu mesafeden 9 m daha fazla , Yahya ise yarım dakikada Yusuf'un koştuğu mesafeden 18 m daha az koştu.
Buna göre Yahya yarım dakikada kaç metre koşmuştur?
Soruyu cevapla

20. soru Hatice uzunluğunun 3 cm olduğunu bildiği silgisi ile defterinin uzunluğunu 8 silgi kadar ölçmüştür.Buna göre defterin uzunluğu kaç santimetredir? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları