2. sınıf uzunluk problemleri

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Musa'nın kitaplığındaki bir rafta herbirinin genişliği 5 cm olan Kuranı Kerim meallerinin ( Türkçesi ) tümünün genişliği 35 santimetredir.Buna göre bu rafta kaç tane Kuranı Kerim meali bulunmaktadır? Cevabını kontrol et

2. soru Süleyman'ın evi okulu ve market bu sıralama ile aynı yoldadır.
Ev ile okul arasındaki mesafe 35 metredir , okul ile market arası ise 24 metredir.
Evinden çıkan Süleyman önce markete gidip yiyecek almış ve sonra okula gitmiştir.Buna göre Süleyman kaç metre yol yürümüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru 🏃
Bünyamin okula geç kaldığından dolayı evden okula her saniyede 5 m olmak 40 m koştu.Buna göre Bünyamin kaç saniye koşmuştur?
Cevabını kontrol et

4. soru 54 cm uzunluğundaki bir tahtanın bir ucundan iki parça kesilmiş ve tahtanın boyu 19 cm olmuştur.Parçalardan birisinin uzunluğu 12 cm olduğuna göre ikinci parçanın uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru Mayıs ayında bahçeye dikilen fidanın boyunu her hafta ölçtük ve aynı uzunlukta uzadığını gördük.Fidanın boyu iki hafta sonunda 18 cm uzadığına göre fidanın boyu bir haftada kaç cm uzamıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru Kardeşimin boyu 59 cm dir.Benim boyum kardeşimin boyundan 14 cm daha uzun , abimin boyundan ise 12 cm daha kısadır.
Buna göre abimin boyu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru Bir binanın çatısının yüksekliği 2 m , diğer kısımlarının yüksekliği ise çatının yüksekliğinden 28 m daha fazladır.Buna göre binanın toplam yüksekliği kaç metredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru Terzi Elif 3 m kumaş ile bir elbise dikmektedir.Elif bugün 24 m kumaş kullanarak elbise diktiğine göre bugün kaç elbise dikmiştir? Cevabını kontrol et

9. soru Bir alışveriş merkezinde aynı sırada bir sinema , bir lokanta ve bir mağaza bu sıralama ile bulunmaktadır.Lokanta sinemaya mağazadan 18 metre daha yakındır.Sinema ile lokanta arasında 42 metre mesafe olduğuna göre sinema ile mağaza arasında mesafe kaç metredir? Cevabını kontrol et

10. soru Her birinin yüksekliği 4 cm olan 7 kutu bir masaya üst üste konulmuştur.Masadaki kutuların toplam yüksekliği kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

11. soru Elektrikçi Yakup bir evin ilk odasına 8 m , ikinci odasına ise ilk odadaki kablodan 5 m daha fazla kablo döşemiştir.Buna göre Yakup bu eve kaç metre kablo döşemiştir? Cevabını kontrol et

12. soru Lokantadaki tüm masaların uzunlukları aynıdır.Yusuf'un bir karışı babasının bir karışının yarısı kadardır.Yusuf bir masanın uzunluğunu 6 karış bulmuştur.Bu masayı babası bir karış ile ölçerse kaç karış bulacaktır? Cevabını kontrol et

13. soru Yunus bir makara telden önce 21 m , sonra 14 m tel kesti.Makarada kalan tel 47 m olduğuna göre tel kesme öncesi telin uzunluğu kaç metreydi? Cevabını kontrol et

14. soru Bir dükkanda herbirinde 6 m kumaş olan 5 top kumaş vardır.Buna göre dükkandaki kumaşların uzunluğu kaç metredir? Cevabını kontrol et

15. soru İsa ilk dakikada 98 m yürümüştür.Her geçen dakikada 9 m daha az yürüyen İsa 3. dakikada kaç metre yürümüştür? Cevabını kontrol et

16. soru Bir balkona çamaşır asmak için herbiri 6 m olan 4 ip çekilmiştir.Bunun için kaç metre ip kullanılmıştır? Cevabını kontrol et

17. soru Şuayb , İdris ve Zülkarneyn atlama yarışması yaptılar.Şuayb İdris'ten 8 cm fazla , İdris Zülkarneyn'den 7 cm daha az mesafe atlamıştır.Zülkarneyn 73 cm mesafe atladığına göre Şuayb kaç santimetre atlamıştır? Cevabını kontrol et

18. soru Nuh'un bir adımı üç karış uzunluktadır.Dolabın genişliğini 9 karış olarak ölçen Nuh , genişliği adımlama ile ölçmeye çalışsaydı genişliği kaç adım bulacaktı? Cevabını kontrol et

19. soru İbrahim , Yusuf ve Yahya koşu yarışı yaptı.İbrahim yarım dakikada 85 m koştu.Yusuf yarım dakikada İbrahim'in koştuğu mesafeden 9 m daha fazla , Yahya ise yarım dakikada Yusuf'un koştuğu mesafeden 18 m daha az koştu.
Buna göre Yahya yarım dakikada kaç metre koşmuştur?
Cevabını kontrol et

20. soru Hatice uzunluğunun 3 cm olduğunu bildiği silgisi ile defterinin uzunluğunu 8 silgi kadar ölçmüştür.Buna göre defterin uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.