2. sınıf veri işleme soruları 2

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Tablo adı : Günlük okunan sayfa sayısı
Gün Sayfa
Perşembe
Cuma
Cumartesi

Ahmet'in son üç günde okuduğu Kuranı Kerim mealine ( Türkçesi ) ait çetele tablosu yukarıdaki gibidir.
Bu çetele tablosuna göre Ahmet hangi günde en az Kuranı Kerim meali okumuştur?
A) Perşembe B) Cuma C) Cumartesi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 🏃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 Cuma Cumartesi Pazar 3 6 9 12 15 Gün Dakika Her şekil 3 dakikayı temsil etmektedir.
Süleyman'ın son üç günde koştuğu sürelere ait yatay şekil grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu şekil grafiğine göre Süleyman Cumartesi günü Cuma gününden kaç dakika fazla koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
Tablo adı : Atılan basketler
Basketçi Attığı basket
Bekir 21
Ömer 13
Osman ?

Basket takımındaki üç basketçinin son maçta attığı basketlerden bilinenlerine ait sıklık tablosu yukarıdaki gibidir.
Son maçta Ömer Osman'dan 8 basket daha az attığına göre yukarıdaki sıklık tablosunda soru işareti yerine hangi doğal sayı yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Grafik:Sevilen meyveler
Armut 🍐🍐
Portakal 🍊🍊🍊🍊🍊
Elma 🍏🍏🍏
Her nesne 2 kişiyi temsil etmektedir.

Bir apartmandaki tüm kişilerin en sevdiği meyveye ait yatay nesne grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu nesne grafiğine göre apartmanda kaç kişi vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru
Tablo adı : Günlük koşulan süreler
Gün Süre ( dakika )
Pazartesi
Salı
Çarşamba

Süleyman'nın son üç günde koştuğu süreye ait çetele tablosu yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre Süleyman 3 günde toplam kaç dakika koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Grafik:Sevilen çiçekler🌼
🌹
🌹
🌹
🌹


🌷
🌷
Papatya Gül Lale
Her nesne 3 öğrenciyi ürünü temsil etmektedir.

Bir sınıftaki tüm öğrencilerin en sevdiği çiçeğe ait dikey nesne grafiği yukarıdaki gibidir.
Buna göre en fazla sevilen çiçeği seven öğrenci sayısı en az sevilen çiçeği seven öğrenci sayısından ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Tablo adı : En sevilen çiçekler
Sevilen çiçek Öğrenci sayısı
Papatya 12
Gül 21
Lale 11

Bir sınıftaki tüm öğrencilerin en sevdiği çiçeğe ait sıklık tablosu yukarıdaki gibidir.
Buna göre sınıfta kaç öğrenci vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 📄 📄 📄 📄 📄 📄 Salı Çarşamba Perşembe 5 10 15 20 Sayfa sayısı Gün Her şekil 5 sayfayı temsil etmektedir.
Ahmet'in son üç günde okuduğu Kuranı Kerim mealine ( Türkçesi ) ait dikey şekil grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu şekil grafiğine göre Ahmet son üç günde toplam kaç sayfa meal okumuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru
Tablo adı : Basketçilerin attıkları basketler
Basketçi Attığı basket
Bekir
Ömer
Osman

Basket takımındaki üç basketçinin son maçta attığı basketlere ait çetele tablosu yukarıdaki gibidir.
Buna göre Ömer Osman'dan kaç basket fazla atmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru cevap verilmiştir.

10. soru
Grafik:Hayvanat bahçesindeki hayvanlar


🐒
🐒

🐇
🐇
🐇
🐕
🐕
🐕
🐕
Maymun Tavşan Köpek
Her nesne 5 hayvanı temsil etmektedir.

Bir hayvanat bahçesindeki hayvanlara ait dikey nesne grafiği yukarıdaki gibidir.
Hayvanat bahçesindeki tavşanların ve maymunların toplam sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru
Tablo adı : Günlük çözülen soru sayısı
Gün Soru sayısı
Pazartesi 28
Salı 36
Çarşamba 15

Nuh'un son üç günde çözdüğü matematik sorularına ait sıklık tablosu yukarıdaki gibidir.
Buna göre en fazla soru çözülen günde çözülen soru sayısı en az soru çözülen günde çözülen soru sayısından ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru cevap verilmiştir.

12. soru 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 Zeynep Elif İlyas 3 6 9 12 15 Aday Oy sayısı Her şekil 3 oyu temsil etmektedir.
Sınıf başkanlığı için oylama yapılmış ve oylamaya tüm öğrenciler katılmıştır.
Oylama sonucuna ait yatay şekil grafiği yukarıdaki gibidir.Bu şekil grafiğine göre Elif Zeynep'ten kaç oy fazla almıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru cevap verilmiştir.

13. soru
Tablo adı : Adayların aldığı oylar
Aday Oy sayısı
Zeynep
Elif
İlyas

Sınıf başkanlığı oylamasına ait çetele tablosu yukarıdaki gibidir.
Buna göre sınıf başkanı olan öğrenci en az oy alandan kaç oy fazla almıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru
Grafik:Satılan ürünler
Çizme 👢👢
Çanta 👜👜👜👜👜
Gözlük 👓👓👓
Her nesne 3 ürünü temsil etmektedir.

Bir dükkanda bugün satılan ürünlere ait yatay nesne grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu nesne grafiğine göre gözlük satış adeti çizme satış adetinden kaç adet fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru
Tablo adı : Sevilen oyunlar
Oyun Kişi sayısı
Saklambaç 23
Körebe 11
İp atlama 8

Mahalledeki tüm çocukların sevdikleri oyunlara ait sıklık tablosu yukarıdaki gibidir.
Buna göre mahallede kaç çocuk vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru cevap verilmiştir.

16. soru 😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎 Türkçe Matematik İngilizce 4 8 12 16 Soru sayısı Ders Her şekil 4 soruyu temsil etmektedir.
Ebrar'ın bugün üç dersten çözdüğü sorulara ait dikey şekil grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu şekil grafiğine göre Ebrar'ın bugün çözdüğü Türkçe soru sayısı İngilizce soru sayısından ne kadar azdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru cevap verilmiştir.

17. soru
Tablo adı : Kitaplıktaki kitaplar
Kitap Kitap Sayısı
Ders
Şiir
Hikaye

İsa'nın kitaplığındaki kitaplara ait çetele tablosu yukarıdaki gibidir.
Buna göre kitaplıkta en fazla olan kitap sayısı en az olan kitap sayısından ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru cevap verilmiştir.

18. soru
Tablo adı : Sevilen meyveler
Sevilen meyve Kişi sayısı
Armut 19
Elma 52
Portakal 37

Bir apartmanda yaşayanların en sevdiği meyveye ait sıklık tablosu yukarıdaki gibidir.
Buna göre en fazla sevilen meyveyi sevenlerin sayısı en az sevilen meyveyi sevenlerin sayısından ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru
Grafik:Ağaç türleri
Palmiye 🌴🌴
Kavak 🌳🌳🌳
Çam 🌲🌲🌲🌲
Her nesne 3 ağacı temsil etmektedir.

Bir parktaki tüm ağaçlara ait yatay nesne grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu nesne grafiğine göre parkta kaç ağaç vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru cevap verilmiştir.

20. soru 🏀 🏀 🏀 🏀 🏀 🏀 🏀 🏀 🏀 Bekir Ömer Osman 4 8 12 16 Basket sayısı Basketçi Her şekil 4 basketi temsil etmektedir.
Bir basket takımındaki üç basketçinin son maçta attığı sayılara ait dikey şekil grafiği yukarıdaki gibidir.
Takım toplam 62 basket attığına göre takımdaki üç basketçi dışındaki basketçiler toplam kaç basket atmışlardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.