3. sınıf çıkarma

Not: Aşağıdaki bazı şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

 • Çıkarma işlemine en küçük olan birler basamağından başlanır.
 • Sayıları çıkarırken aynı basamaklar alt alta yazılmalıdır.
221 136 85
 • Yukarıdaki çıkarma işlemi aşamaları aşağıdaki gibidir.
 • 1 den 6 çıkmaz.Soldan 1 onluk alınır ve 11 - 6 ile sonucun birler basamağına 5 yazılır.
 • 1 onluk alındığından kalan 1 den 3 çıkmaz.1 yüzlük alınır ve 11 - 3 ile sonucun onlar basamağına 8 yazılır.
 • 1 yüzlük alındığından kalan 1 - 1 = 0 olduğundan sonuca yazılmaz.
3.sınıf çıkarma 1
 • Yukarıdaki çıkarma işlemi aşamaları aşağıdaki gibidir.
 • 2 den 5 çıkmaz.Soldan 1 onluk alınır ve 12 - 7 ile sonucun birler basamağına 5 yazılır.
 • 1 onluk alındığından kalan 2 den 6 çıkmaz.1 yüzlük alınır ve 12 - 6 ile sonucun onlar basamağına 6 yazılır.
 • 1 yüzlük alındığından 6 - 2 ile sonucun yüzler basamasığına 4 yazılır..

Zihinden çıkarma

İki basamaklı 10 un katı sayılar çıkarılırken sadece onlar basamağındaki rakamlar arasında çıkarma işlemi yapılır.Sonucun sağına bir sıfır eklenir.

80 - 50 işleminde 8 - 5 = 3 olur ve sağına bir sıfır eklenerek sonuç 30 olarak bulunur.

Üç basamaklı 10 un katı sayılardan iki basamaklı 10 un katı sayılar çıkarılırken yüzler onlar basamağındaki rakamlardan onlar basamağındaki rakam çıkarılır.Sonucun sağına bir sıfır eklenir.

780 - 20 işleminde 78 - 2 = 76 olur ve sağına bir sıfır eklenerek sonuç 760 olarak bulunur.

Çıkarma sonucu tahmin

Çıkarma sonucunu tahmin etmede eksilen ve çıkanı en yakın onluğa yuvarlayarak çıkarma işlemi yapılabilir.

628 ile 143 sayılarının en yakın onluğa yuvarlanarak tahmini farkı kaçtır?

 • Birler basamağındaki rakam 5 den küçük ise önceki onluğa , 5 e eşit veya büyükse sonraki onluğa yuvarlanır.
 • 628 sayısının birler basamağındaki 8 > 5 olduğundan 630 a yuvarlanır.
 • 143 sayısının birler basamağındaki 3 < 5 olduğundan 140 a yuvarlanır.
 • 630 - 140 = 490 olur.

Farkın tahmininde diğer bir yolda sayıların yüzlük ve onluklarının farkının alınmasıdır.

578 ile 267 sayılarının yüzlük ve onluklarının farkına göre tahmini sonucu kaçtır?

 • 518 sayısında 5 yüzlük ve 7 onluk vardır.
 • 267 sayısında 2 yüzlük ve 6 onluk vardır.
 • 5 - 2 ile yüzlük farkı 3 olur.
 • 7 - 6 ile onluk farkı 1 olur.
 • 3 yüzlük ve 1 onlukdan oluşan sayı da 310 dur.

2 problem ve çözümü

Problem

Okul kitaplığında 973 tane Türkçe kitap vardır.Türkçe kitaplardan 427 daha az İngilizce kitap ve İngilizce kitaplardan 218 daha az Almanca kitap vardır.
Buna göre okul kitaplığında toplam kaç tane İngilizce ve Almanca kitap vardır?

Çözümü
 • 973 - 427 işlemi ile İngilizce kitap sayısının 546 olduğu bulunur.
 • 546 - 218 işlemi ile Almanca kitap sayısının 328 olduğu bulunur.
 • 328 + 546 işlemi ile sorunun cevabı 874 olarak bulunur.
Problem

Hüseyin'e Ocak ayında 69 TL elektrik faturası gelmiştir.Şubat ayında ise 78 TL elektrik ve 86 TL su faturası gelmiştir.
Şubat ayı elektrik ve su toplam tutarı Ocak ayı elektrik ve su toplamından 23 TL fazladır
Buna göre Ocak ayı su fatura tutarı kaç TL dir?

Çözümü
 • 78 + 86 işlemi ile Şubat ayı toplam fatura tutarının 164 TL olduğu bulunur.
 • 164 - 23 işlemi ile Ocak ayı toplam fatura tutarının 141 TL olduğu bulunur.
 • 141 - 69 işlemi ile de sorunun cevabı 72 olarak bulunur.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.