3. sınıf çıkarma soruları 2

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Kuruyemişçi dört çeşit kuruyemişten bir karışım yapmıştır.
Karışımdaki üç çeşidin ağırlıkları 115 kg , 175 kg , 225 kg'dır.4. kuruyemişin ağırlığı diğer üç çeşidin toplam ağırlığından 275 kg daha azdır.
Buna göre 4.çeşit kuruyemişin ağırlığı ne kadardır?
Soruyu cevapla

2. soru ( 27 - 17 ) ? ( 53 - 43)
Yukarıdaki ifadede soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) > C) = Soruyu cevapla

3. soru ( 78 - 60 ) ? ( 58 - 38 )
Yukarıdaki ifadede soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) > C) = Soruyu cevapla

4. soru ( ? - 7 ) < ( 18 - 4 )
Yukarıdaki ifadede soru işareti yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
Soruyu cevapla

5. soru ( 17 - ? ) > ( 18 - 8 )
Yukarıdaki ifadede soru işareti yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
Soruyu cevapla

6. soru 823 - 497 çıkarma işleminin sonucunu aşağıya yazın. Soruyu cevapla

7. soru 724 565 çıkarma işleminin sonucunu aşağıya yazın. Soruyu cevapla

8. soru 732 369 çıkarma işleminin sonucunu aşağıya yazın. Soruyu cevapla

9. soru 715 379 çıkarma işleminin sonucunu aşağıya yazın. Soruyu cevapla

10. soru 695 234 çıkarma işleminin sonucunu aşağıya yazın. Soruyu cevapla

11. soru 686 435 çıkarma işleminin sonucunu aşağıya yazın. Soruyu cevapla

12. soru Bir havuza bir saatte iki musluktan 235 litre ve 185 litre su doldurulmuştur.
Ama doldurma esnasında havuzun su boşaltama kısmı açık unutulduğundan 280 litre de su boşalmış ve bir saat sonunda musluklar ve boşaltma kısmı kapatıldığında havuzda 675 litre su olduğu tespit edilmiştir.
Buna göre musluklar açılmadan önce havuzda kaç litre su vardı?
Soruyu cevapla

13. soru Bir kamyon sırasıyla İstanbul'a 175 kg , İzmit'e 245 kg yük bırakmış sonra Sakarya'dan 160 kg yük almıştır.
Son durumda kamyonda 725 kg yük olduğu belirlenmiştir.
Buna göre ilk olarak İstanbul'a yük bırakmadan önce kamyonda kaç kg yük vardı?
Soruyu cevapla

14. soru
Ay Biriktirdiği para
Ocak 275 TL
Şubat 180 TL
Mart 210 TL
Nisan 160 TL
Yukarıdaki tabloda İbrahim'in dört ayda biriktirdiği para miktarlarını görebilirsiniz.
Ocak ve Şubat aylarında biriktirdiği toplam para , Mart ve Nisan aylarında biriktirdiği para toplamından ne kadar fazladır?
Soruyu cevapla

15. soru Cebinde 945 kuruşu olan Nuh , ilk kişiye 160 kuruş , 2. kişiye ilk kişiden 80 kuruş fazla sadaka vermiştir.
Sadaka verdikten sonra Nuh'un kaç kuruş kalmıştır?
Soruyu cevapla

16. soru 6 yüzlük ve 2 birlikten oluşan sayıdan 358 çıkarılırsa sonuç kaçtır? Soruyu cevapla

17. soru 9 yüzlük ve 2 onluktan oluşan sayıdan 492 çıkarılırsa sonuç kaçtır? Soruyu cevapla

18. soru 3 yüzlük,2 onluk ve 7 birlikten oluşan sayıdan 193 çıkarılırsa sonuç kaçtır? Soruyu cevapla

19. soru 2 yüzlük,8 onluk ve 9 birlikten oluşan sayıdan 124 çıkarılırsa sonuç kaçtır? Soruyu cevapla

20. soru 7 yüzlük,1 onluk ve 2 birlikten oluşan sayıdan 238 çıkarılırsa sonuç kaçtır? Soruyu cevapla

21. soru ( ? - 5 ) < ( 42 - 25 )
Yukarıdaki ifadede soru işareti yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
Soruyu cevapla

22. soru Yahya Mart ayında toplam 265 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.
Nisan ayında ise Mart ayından 35 sayfa daha az ,Mayıs ayında Nisan ayından 15 daha az meal okumuştur.Buna göre Yahya Nisan ve Mayıs aylarında toplam kaç sayfa meal okumuştur?
Soruyu cevapla

23. soru 🏃
Süleyman Mayıs ayında toplam 355 km koşmuştur.
Haziran ayında Mayıs ayından 65 km daha az , Temmuz ayında ise Mayıs ayında 15 km daha az koşmuştur.
Buna göre Süleyman Haziran ve Temmuz aylarında toplam kaç km koşmuştur?
Soruyu cevapla

24. soru Bir okulda 380 erkek öğrenci ,erkek öğrencilerden 29 daha az kız öğrenci ve kız öğrencilerden 318 daha az öğretmen ve öğretmenlerden de 14 daha az görevli vardır.
Buna göre okulda kaç görevli vardır?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları