3. sınıf bölme

Not: Aşağıdaki bazı şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

 • Bölme işlemi , bir nesneler grubunu alt gruplara eşit miktarda paylaştırma veya gruplama işlemidir.
 • Bölme işlemine diğer üç işlemden farklı olarak en büyük basamaktan başlanır.
 • Bölme işleminde eşit olarak paylaşamayacak veya gruplanamayacak nesne kalırsa yani kalan bölenden küçük olursa bölme işlemine devam edilemez.
3.sınıf bölme 1 3.sınıf bölme 2 3.sınıf bölme 3 3.sınıf bölme 4

Bölme işlemi modelleme

 • Yukarıdaki şekilde 24 ÷ 2 işleminin eş küp modelleri ile modellenmesi bulunmaktadır.
 • Yeşil ve sarı kısma yapılan paylaştırma sonucunda iki kısımda da 12 eş küp olmuştur.
 • 24 ÷ 2 bölme işleminin sonucu 12 dir
3.sınıf bölme 5
 • Yukarıda 14 ÷ 3 işleminin sayı doğru ile modellenmesi bulunmaktadır.
 • 12 den geriye doğru 4 defa üçerli gidilmiştir.Her birinde 3 olan 4 grup vardır.
 • 12 ÷ 3 bölme işleminin sonucu 4 dür

Kısa yoldan 10 a bölme

Birler basamağında 0 olan bir sayının 10 a bölümü bölünendeki sıfırın silinmesi ile kısa yoldan bulunabilinir.

30 ÷ 10 işleminde 30 sayısındaki 0 silinir ve sonuç 3 olarak bulunur.

90 ÷ 10 işleminde 90 sayısındaki 0 silinir ve sonuç 9 olarak bulunur.

Bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişki

Bölme işleminde bölen ile bölümün çarpımına kalan eklenirse bölünen bulunur.

?? 5 2 3
 • Yukarıdaki bölme işleminde bölen 7 , bölüm 2 ve kalan 3 dür.
 • 2 x 7 = 14
 • 14 + 3 işlemi ile bölünen 17 olarak bulunur.
?? 8 7 5
 • Yukarıdaki bölme işleminde bölen 8 , bölüm 7 ve kalan 5 dir.
 • 7 x 8 = 56
 • 56 + 5 işlemi ile bölünen 61 olarak bulunur.

2 problem ve çözümü

Problem

100 TL si olan Hamza fırından tanesi 2 TL olan ekmeklerden almış ve cebinde 62 TL parası kalmıştır.
Buna göre Hamza fırından kaç ekmek almıştır?

Çözümü
 • 100 - 62 işlemi ile alınan ekmeklerin toplam tutarının 38 TL olduğu bulunur.
 • 38 ÷ 2 işlemi ile de sorunun cevabı 19 olarak bulunur.
Problem

Kumbarasında 234 TL olan Meryem her hafta 8 TL para atmış kumbarasında 290 TL para olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta kumbarasına para atmıştır?

Çözümü
 • 290 - 234 işlemi ile kumbaraya atılan paranın 56 TL olduğu bulunur.
 • 56 ÷ 8 işlemi ile de sorunun cevabı 7 olarak bulunur.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.