3. sınıf basamak

Birlik , onluk , yüzlük

 • Birlik : Sayılan bir şeyden 1 tanesini temsil eden grubun adıdır.
 • Onluk : Sayılan bir şeyden 10 tanesini temsil eden grubun adıdır.
 • Yüzlük : Sayılan bir şeyden 100 tanesini temsil eden grubun adıdır.

Sayılanları birlik , onluk , yüzlük gibi gruplamak saymayı veya sayılarla işlem yapmayı kolaylaştırmaktadır.

 • 401 sayısında 4 tane yüzlük , 0 tane onluk ve 1 tane birlik bulunur.
 • 872 sayısında 8 tane yüzlük , 7 tane onluk ve 2 tane birlik bulunur.
 • 980 sayısında 9 tane yüzlük , 8 tane onluk ve 0 tane birlik bulunur.

Birler basamağı

 • Bir sayıdaki sağdan sola doğru ilk rakamın bulunduğu yer birler basamağıdır.
 • Birler basamağındaki rakam birliklerin sayısını vermektedir.
 • Bu basamaktaki rakamın basamak değeri rakam ile aynıdır.
 • 25 sayısının birler basamağındaki rakam 5 dir.Bu sayıda 5 birlik vardır.5 in basamak değeri 5 dir.
 • 42 sayısının birler basamağındaki rakam 2 dir. Bu sayıda 2 birlik vardır.2 nin basamak değeri 2 dir.

Onlar basamağı

 • Sağdan sola doğru bir sayıdaki 2. rakamın bulunduğu yer onlar basamağıdır.
 • Onlar basamağındaki rakam onlukların sayısını vermektedir.
 • Bu basamaktaki rakamın basamak değeri rakamın 10 katıdır.
 • 38 sayısının onlar basamağındaki rakam 3 dür.Bu sayıda 3 onluk vardır.3 ün basamak değeri 3 x 10 = 30 dur.
 • 52 sayısının onlar basamağındaki rakam 5 dir.Bu sayıda 5 onluk vardır.5 in basamak değeri 5 x 10 = 50 dir.

Yüzler basamağı

 • Bir sayıdaki sağdan sola doğru 3. rakamın bulunduğu yer yüzler basamağıdır.
 • Yüzler basamağındaki rakam yüzlüklerin sayısını vermektedir.
 • Bu basamaktaki rakamın basamak değeri rakamın 100 katıdır.
 • 718 sayısının yüzler basamağındaki rakam 7 dir.Bu sayıda 7 yüzlük vardır.7 nin basamak değeri 7 x 100 = 700 dür.
 • 200 sayısının yüzler basamağındaki rakam 2 dir.Bu sayıda 2 yüzlük vardır.2 nin basamak değeri 2 x 10 = 200 dür.

Sayı modellemesi

3.sınıf basamak 1
 • Yukarıdaki şekilde küp modelleri ile 235 sayısı modellenmiştir.
 • 235 sayısında 2 yüzlük , 3 onluk ve 5 birlik vardır.

Basamak değeri

Bir sayıdaki her rakam bulunduğu basamağa göre bir değer alır.

 • Birler basamağındaki rakamın basamak değeri rakamın 1 katı yani rakam ile aynıdır.
 • Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ise rakamın 10 katı yani rakamın 10 ile çarpım sonucudur.
 • Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri ise rakamın 100 katı yani rakamın 100 ile çarpım sonucudur.

3.sınıf basamak 2

Yukarıda modellenen 329 sayısındaki rakamların basamak değerleri aşağıdaki gibidir.

 • Birler basamağındaki 9 rakamının basamak değeri 9 x 1 = 9 dur.
 • Onlar basamağındaki 2 rakamının basamak değeri 2 x 10 = 20 dir.
 • Yüzler basamağındaki 3 rakamının basamak değeri 3 x 100 = 300 dür.

2 soru ve çözümü

Soru

159 sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?

Çözümü
 • Rakamlar sağdan sola birler , onlar ve yüzler basamağı şeklinde sıralanır.
 • Birler basamağındaki rakam 9 dur . 9 x 1 işlemi ile rakamın basamak değeri 9 olarak bulunur.Doğru cevap 9 dur.
 • Bilgi için diğer rakamlarla ilgili bilgiler
 • Yüzler basamağındaki rakam 1 dir . 1 x 100 işlemi ile rakamın basamak değeri 100 olarak bulunur.
 • Onlar basamağındaki rakam 5 dir . 5 x 10 işlemi ile rakamın basamak değeri 50 olarak bulunur.
Soru

359 sayısındaki basamak değeri en küçük olan rakam hangisidir?

Çözümü
 • 9 birler basamağındadır.Basamak değeri 9 x 1 ile 9 olarak bulunur.
 • 5 onlar basamağındadır.Basamak değeri 5 x 10 ile 50 olarak bulunur.
 • 3 yüzler basamağındadır.Basamak değeri 3 x 100 ile 300 olarak bulunur.
 • Basamak değeri en küçük olan 9 sorunun cevabı olacaktır.

Otomatik basamak , basamak değeri belirleyici

Aşağıdaki kutuya en fazla 3 basamaklı sayı yazın
Yazılan kısmın aşağısındaki kısımda görülen sayıdaki bir rakamı tıklayınca basamak bilgilerini görebilirsiniz.

 • Girilen sayı ? basamaklı bir sayıdır.
 • Seçilen rakam sayının ? basamağındadır.
 • Seçilen rakamın basamak değeri = ?

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.