3. sınıf kesirler

Not: Aşağıdaki bazı şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

Bütün , yarım ve çeyrek

 • Kesirlerde kesir çizgisi üzerindeki sayı pay olarak isimlenir.
 • Kesirlerde kesir çizgisi altındaki sayı ise payda olarak isimlenir.
 • Bir bütünün tamamı 11 olarak gösterilir.
 • Bir bütünün yarısı iki eş parçadan birisi olduğundan 12 olarak gösterilir ve ikide bir şeklinde okunur.
 • Bir bütünün çeyreği dört eş parçadan birisi olduğundan 14 olarak gösterilir ve dörtte bir şeklinde okunur.
3.sınıf kesirler 1

Yukarıdaki 4 şekilde bir bütünü göstermektedir.

3.sınıf kesirler 2

Yukarıdaki 4 şekilde iki eş parçaya ayrılmış ve eş parçalardan bir tanesi boyalıdır.Bu yüzden dört şekilde yarımı yani 12 kesrini göstermektedir.

3.sınıf kesirler 3

Yukarıdaki 3 şekilde dört eş parçaya ayrılmış ve eş parçalardan bir tanesi boyalıdır.Bu yüzden üç şekilde çeyreği yani 14 kesrini göstermektedir.

Birim kesir

Bir bütünün eş parçalarından bir tanesi birim kesirdir.

 birim kesir
 • Yeşil modellemede birim kesir 18 dir.
 • Kırmızı modellemede birim kesir 110 dir.
 • Mavi modellemede birim kesir 16 dir.
 • Yeşil modellemede birim kesir 19 dir.
sayı doğrusunda birim kesir

Pay payda ilişkisi

 • Pay ile payda arasında parça bütün ilişkisi vardır.
 • Payda bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösterir.
 • Pay ise bu eş parçalardan kaçının alındığını gösterir.
kesir pay payda ilişkisi
 • Yeşil modellemede bütün 8 eş parçaya ayrılmış ve bunun 7 tanesi boyanmıştır.Bu yüzden kesir 78 dir.
 • Kırmızı modellemede bütün 10 eş parçaya ayrılmış ve bunun 6 tanesi boyanmıştır.Bu yüzden kesir 610 dır.
 • Mavi modellemede bütün 6 eş parçaya ayrılmış ve bunun 5 tanesi boyanmıştır.Bu yüzden kesir 56 dir.
 • Yeşil modellemede bütün 9 eş parçaya ayrılmış ve bunun 4 tanesi boyanmıştır.Bu yüzden kesir 49 dür.

Paydası 10 ve 100 olan birim kesirler

paydası 10 olan birim kesir

Yukarıdaki sayı doğrusunda iki sayı arası ve bütün 10 eş parçaya ayrılmıştır.Bu yüzden birim kesir 110 dir.

paydası 100 olan birim kesir

Yukarıdaki bütün 100 eş parçaya ayrılmıştır.Bu yüzden birim kesir 1100 dir.

Çokluğun basit kesir kadarını belirleme

Bir çokluğun birim kesir kadarını belirlemek için çokluk sayısı paydaya bölünür.

 • 24 karenin 18 i kaçtır?
  • Bir çokluğun birim kesir kadarı
  • Payı 1 olan kesir bütünün birim kesiridir.
  • 24 ÷ 8 işlemi ile birim kesir kadarı 3 olduğu bulunur..
 • 40 kalemin 15 i kaçtır ?
  • 40 ÷ 5 işlemi ile birim kesir kadarının 8 kalem olduğu bulunur.
 • 140 TL nin 17 i kaçtır ?
  • 140 ÷ 7 işlemi ile birim kesir kadarının 20 TL olduğu bulunur.

Payı paydasından küçük kesirler

Payı paydasından küçük kesirler 1

Yukarıdaki sayı doğrusunda iki sayı arası 5 eş parçaya ayrılmış ve ok sıfır noktasından sonraki 3. çizgi üzerinde olduğundan kesir 35 olur.

Payı paydasından küçük kesirler 2

Yukarıdaki sayı doğrusunda iki sayı arası 6 eş parçaya ayrılmış ve ok sıfır noktasından sonraki 5. çizgi üzerinde olduğundan kesir 56 olur.

Payı paydasından küçük kesirler 3

Yukarıdaki sayı doğrusunda iki sayı arası 7 eş parçaya ayrılmış ve ok sıfır noktasından sonraki 4. çizgi üzerinde olduğundan kesir 47 olur.

örüntü blok 1

Yukarıdaki örüntü bloklarında bütün 3 eş parçaya ayrılmış ve bunlardan iki tanesi mavi blok olduğundan mavi kısım bütünün 23 si olur.

örüntü blok 2

Yukarıdaki örüntü bloklarında bütün 6 eş parçaya ayrılmış ve bunlardan iki tanesi kırmızı blok olduğundan kırmızı kısım bütünün 26 i olur.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.