3. sınıf uzunluk ölçme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 5 metre kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru 300 santimetre kaç metredir? Cevabını kontrol et

3. soru 0 5 10 15 20 25 30
Yukarıdaki cetvel 30 cm uzunluğundadır.Buna göre doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru 0 5 10 15 20 25 30
Yukarıdaki cetvel 30 cm uzunluğundadır.Buna göre doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru 0 5 10 15 20 25 30
Yukarıdaki cetvel 30 cm uzunluğundadır.Buna göre doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

6. soru İki il arasındaki uzaklığı ölçmede hangi uzunluk ölçü birimi kullanılmalıdır? A) metre B) kilometre Cevabını kontrol et

7. soru 0 5 10 15 20 25 30
Yukarıdaki cetvel 30 cm uzunluğundadır.Buna göre doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

8. soru Aşağıdakilerden hangisi bedensel olmayan uzunluk ölçme aracıdır? A) adım B) kulaç C) kalem D) karış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru 3. sınıfa giden Meryem'in bir kulaçı yarım metre uzunluğundadır.Meryem sınıfın bir duvarının uzunluğunu 18 kulaç olarak ölçmüştür.Buna göre ölçülen duvarın uzunluğu kaç metredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru 3. sınıfa giden Firdevs'in bir karışı 12 cm uzunluğundadır.Firdevs oturduğu sıranın uzunluğunu 4 karış olarak bulmuştur.Buna göre sıranın uzunluğu kaç metredir? Cevabını kontrol et

11. soru Marangoz İlyas'ın bir parmağının genişliği 5 cm dir.Metresi olmayan İlyas bir tahtayı 10 parmak uzunluğunda olarak ölçmüştür.Buna göre tahtanın uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru Terzide 185 m kumaş vardı.Metresi olmadığından ve bir kulaçının bir metre olduğunu bilen terzi kumaştan sekiz kulaç ölçerek kumaş satmıştır.Buna göre terzide kaç metre kumaş kalmıştır? Cevabını kontrol et

13. soru Elektrikçi İsa'nın bir metre uzunluğunda sopası vardır.Bir kablodan 18 sopa uzunluğunda kablo kesen İsa kaç metre kablo kesmiştir? Cevabını kontrol et

14. soru Balkona çamaşır ipi bağlayacak olan Hatice'nin elinde yarım metre uzunluğunda olduğunu bildiği ip vardır.Bu ip ile asılacak yerin uzunluğunu 10 ip olarak ölçmüştür.Buna göre ip asılacak yerin uzunluğu kaç metredir? Cevabını kontrol et

15. soru Nuh bir dolabın genişliğini 10 cm uzunluğundaki kalem ile 30 kalem olarak ölçmüştür.Buna göre dolabın genişliği kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

16. soru Ahmet bir kitabın uzunluğunu 5 cm uzunluğundaki silgi ile 5 silgi olarak ölçmüştür.Buna göre kitabın uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

17. soru 8 m 58 cm kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru 2 m 6 cm kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru A ve B birer doğal sayıdır.
479 cm = A m B cm olduğuna göre A + B kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

20. soru Bir caminin kitaplığındaki genişliği 242 cm olan bir rafta herbirinin genişliği 4 cm olan 17 Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) vardır.Bu rafta başka bir kitap olmadığına göre rafın boş kısmının genişliği kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

21. soru 🏃
Bünyamin okula geç kaldığından dolayı evden okula her saniyede 4 m olmak üzere 53 saniye koştu ve ayrıca 127 metre ise yürüdü ve okula ulaştı.Buna göre Bünyamin'in evi ile okulu arası uzaklık kaç metredir?
Cevabını kontrol et

22. soru Süleyman'ın evi okulu ve marketi bu sıralama ile aynı yoldadır.Ev ile okul arasındaki mesafe 285 metredir , okul ile market arası ise 235 metredir.Evinden çıkan Süleyman önce markete gidip yiyecek almış ve sonra okula gitmiştir.Buna göre Süleyman kaç metre yol yürümüştür? Cevabını kontrol et

23. soru Bir tahtanın bir ucundan iki parça kesilmiştir.Parçalardan birisinin uzunluğu 87 cm , ikinci parçanın uzunluğu ise ilk parçanın uzunluğundan 18 cm daha azdır.Buna göre kesilen parçaların toplam uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

24. soru Mayıs ayında boyu 16 cm iken dikilen fidanın boyu her hafta ölçüldü ve her hafta aynı uzunlukta uzadığı görüldü.Fidanın boyu dikiminden dokuz hafta sonra 70 cm olduğuna göre fidan bir haftada kaç cm uzamıştır? Cevabını kontrol et

25. soru Kardeşimin boyu 118 cm uzunluğundadır.Benim boyum kardeşimin boyundan 19 cm daha fazla , abimin boyundan ise 14 cm daha kısadır.Buna göre abimin boyu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

26. soru Terzi Elif aldığı 85 m kumaş ile bu hafta elbiseler dikmiştir.Her bir elbise için 3 m kumaş kullanan Elif'in 13 m kumaşı kalmıştır.Buna göre Elif bu hafta kaç elbise dikmiştir? Cevabını kontrol et

27. soru Yunus bir makara telden önce 274 m , sonra 348 m tel kesti.Makarada kalan tel 296 m olduğuna göre tel kesme öncesi telin uzunluğu kaç metreydi? Cevabını kontrol et

28. soru Bir kutunun üstüne her birinin yüksekliği 11 cm olan 14 kutu üst üste konulmuştur.Kutuların toplam yüksekliği 182 cm olduğuna göre ilk kutunun yüksekliği kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

29. soru Elektrikçi Yakup 369 m kablosu ile bugün iki binaya kablo döşedi 86 m kablosu kaldı.İlk binaya 148 m kablo döşediğine göre ikinci binaya kaç metre kablo döşemiştir? Cevabını kontrol et

30. soru 77 katlı bir gökdelenin her katının yüksekliği 3 metredir.Gökdelinin çatı ile birlikte yüksekliği 243 m olduğuna göre çatı kaç metredir? Cevabını kontrol et

31. soru İsa ilk dakikada 255 m koşmuştur.Her geçen dakikada 13 m daha az koşan İsa 3. dakikada kaç metre koşmuştur? Cevabını kontrol et

32. soru Firdevs'in boyu 85 cm uzunluğundadır.Babasının boyu Firdevs'in boyunun 2 katından 5 cm fazladır.
Buna göre Firdevs'in babasının boyu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

33. soru Şuayb , İdris ve Zülkarneyn üç adım atlama yarışması yaptılar.Şuayb İdris'ten 24 cm fazla , İdris Zülkarneyn'den 13 cm daha az mesafe atlamıştır.Zülkarneyn 978 cm mesafe atladığına göre Şuayb kaç santimetre atlamıştır? Cevabını kontrol et

34. soru Hatice bir silgisi ile defterinin uzunluğunu 3 silgi kadar ölçmüştür.Bu defterin gerçek uzunluğu 21 cm olduğuna göre 18 silgi uzunluğundaki sıranın gerçek uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

35. soru Üç belediye çalışanı kaldırımları boyamaktadır.İlyas 179 metre , Süleyman 158 metre ve Davut ise 353 metre kaldırım boyamıştır.Davut tek başına diğer iki arkadaşından kaç metre fazla kaldırım boyamıştır? Cevabını kontrol et

36. soru Bahçedeki dut ağacının boyu 317 cm , şeftali ağacının boyu 276 cm uzunluğundadır.Kayısı ağacının uzunluğu ise dut ve şeftali ağaçlarının uzunluğunun toplamından 187 cm daha kısadır.Buna göre kayısı ağacının boyu kaç cm'dir? Cevabını kontrol et

37. soru Ankara'ya gidecek tren İzmir treninden 6 metre daha uzundur.İzmir trenin uzunluğu 85 metredir.Ankara treninin tüm vagonlarının uzunluğu 7 metredir.
Buna göre Ankara treninde kaç vagon bulunmaktadır?
Cevabını kontrol et

38. soru İstanbul Ankara arası mesafe yaklaşık 450 km'dir.İstanbul'dan arabası ile Ankara'ya yola çıkan Bekir 139 km araba kullandıktan sonra ilk molasını veriyor.Sonra 158 km daha araba kullandıktan sonra 2.molasını veriyor.
Bekir'in 2. molasından sonra Ankara'ya ne kadar mesafe yolu kalmıştır?
Cevabını kontrol et

39. soru Bir tespih için 55 cm ip kullanılmaktadır.970 cm uzunluğundaki bir ipten 12 tane tespih için ip kesilmiştir.Geriye kalan ip kaç cm'dir? Cevabını kontrol et

40. soru Tüm vagonlarının uzunluğu aynı olan 8 vagonlu Ankara treni İzmir treninden 17 metre daha uzundur.
İzmir trenin uzunluğu 79 metre olduğuna göre Ankara treninin bir vagonunun uzunluğu kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.