3. sınıf uzunluk ölçme testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 2 metre kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 700 santimetre kaç metredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 52 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 0 5 10 15 20 25 30
Yukarıdaki cetvel 30 cm uzunluğundadır.Buna göre doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 0 5 10 15 20 25 30
Yukarıdaki cetvel 30 cm uzunluğundadır.Buna göre doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 0 5 10 15 20 25 30
Yukarıdaki cetvel 30 cm uzunluğundadır.Buna göre doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Araba ile gidilen mesafeyi ölçmede hangi uzunluk ölçü birimi kullanılmalıdır? A) metre B) kilometre Cevabını kontrol et

Bu soruya 32 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 0 5 10 15 20 25 30
Yukarıdaki cetvel 30 cm uzunluğundadır.Buna göre doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Aşağıdakilerden hangisi bedensel ölçme aracıdır? A) ip B) kulaç C) tel D) kalem Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Terzide 162 m kumaş vardı.Metresi olmadığından ve bir kulaçının bir metre olduğunu bilen terzi kumaştan on üç kulaç ölçerek kumaş satmıştır.Buna göre terzide kaç metre kumaş kalmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 3. sınıfa giden Meryem'in bir kulaçı yarım metre uzunluğundadır.Meryem sınıfın bir duvarının uzunluğunu 16 kulaç olarak bulmuştur.Buna göre ölçülen duvarın uzunluğu kaç metredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 3. sınıfa giden Firdevs'in bir karışı 10 cm uzunluğundadır.Firdevs oturduğu sıranın uzunluğunu 5 karış olarak bulmuştur.Buna göre sıranın uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Marangoz İlyas'ın bir parmağının genişli 5 cm dir.Metresi olmayan İlyas bir tahtayı 15 parmak uzunluğunda olarak ölçmüştür.Buna göre tahtanın uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Elektrikçi İsa'nın bir metre uzunluğunda sopası vardır.Bir kablodan 15 sopa uzunluğunda kablo kesen İsa kaç metre kablo kesmiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Balkona çamaşır ipi bağlayacak olan Hatice'nin elinde yarım metre uzunluğunda olduğunu bildiği ip vardır.Bu ip ile asılacak yerin uzunluğunu 12 ip olarak ölçmüştür.Buna göre ip asılacak yerin uzunluğu kaç metredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Nuh bir dolabın genişliğini 10 cm uzunluğundaki kalem ile 20 kalem olarak ölçmüştür.Buna göre dolabın genişliği kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Ahmet bir kitabın uzunluğunu 5 cm uzunluğundaki silgi ile 6 silgi olarak ölçmüştür.Buna göre kitabın uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 7 m 46 cm kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 3 m 5 cm kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru A ve B birer doğal sayıdır.
368 cm = A m B cm olduğuna göre A+B kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Bir caminin kitaplığındaki genişliği 245 cm olan bir rafta herbirinin genişliği 5 cm olan 14 Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) vardır.Bu rafta başka bir kitap olmadığına göre rafın boş kısmının genişliği kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 🏃
Bünyamin okula geç kaldığından dolayı evden okula her saniyede 4 m olmak üzere 57 saniye koştu ve ayrıca 146 metre ise yürüdü ve okula ulaştı.Buna göre Bünyamin'in evi ile okulu arası uzaklık kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Süleyman'ın evi okulu ve marketi bu sıralama ile aynı yoldadır.Ev ile okul arasındaki mesafe 295 metredir , okul ile market arası ise 215 metredir.Evinden çıkan Süleyman önce markete gidip yiyecek almış ve sonra okula gitmiştir.Buna göre Süleyman kaç metre yol yürümüştür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir tahtanın bir ucundan iki parça kesilmiştir.Parçalardan birisinin uzunluğu 92 cm , ikinci parçanın uzunluğu ise ilk parçanın uzunluğundan 14 cm daha azdır.Buna göre kesilen parçaların toplam uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Mayıs ayında boyu 14 cm iken dikilen fidanın boyu her hafta ölçüldü ve her hafta aynı uzunlukta uzadığı görüldü.Fidanın boyu dikiminden dört hafta sonra 42 cm olduğuna göre fidan bir haftada kaç cm uzamıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Kardeşimin boyu 119 cm uzunluğundadır.Benim boyum kardeşimin boyundan 23 cm daha fazla , abimin boyundan ise 17 cm daha kısadır.Buna göre abimin boyu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Terzi Elif aldığı 84 m kumaş ile bu hafta elbiseler dikmiştir.Her bir elbise için 3 m kumaş kullanan Elif'in 6 m kumaşı kalmıştır.Buna göre Elif bu hafta kaç elbise dikmiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Yunus bir makara telden önce 256 m , sonra 198 m tel kesti.Makarada kalan tel 362 m olduğuna göre tel kesme öncesi telin uzunluğu kaç metreydi? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Bir kutunun üstüne her birinin yüksekliği 6 cm olan 14 kutu üst üste konulmuştur.Kutuların toplam yüksekliği 111 cm olduğuna göre ilk kutunun yüksekliği kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Elektrikçi Yakup 378 m kablosu ile bugün iki binaya kablo döşedi 87 m kablosu kaldı.İlk binaya 135 m kablo döşediğine göre ikinci binaya kaç metre kablo döşemiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 69 katlı bir gökdelenin her katının yüksekliği 3 metredir.Gökdelinin çatı ile birlikte yüksekliği 213 m olduğuna göre çatı kaç metredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 🏃
İsa ilk dakikada 265 m koşmuştur.Her geçen dakikada 9 m daha az koşan İsa 3. dakikada kaç metre koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Firdevs'in boyu 90 cm uzunluğundadır.Babasının boyu Firdevs'in boyunun 2 katından 15 cm eksiktir.
Buna göre Firdevs'in babasının boyu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Şuayb , İdris ve Zülkarneyn üç adım atlama yarışması yaptılar.Şuayb İdris'ten 23 cm fazla , İdris Zülkarneyn'den 15 cm daha az mesafe atlamıştır.Zülkarneyn 955 cm mesafe atladığına göre Şuayb kaç santimetre atlamıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Hatice bir silgisi ile defterinin uzunluğunu 3 silgi kadar ölçmüştür.Bu defterin gerçek uzunluğu 24 cm olduğuna göre 16 silgi uzunluğundaki sıranın gerçek uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Üç belediye çalışanı kaldırımları boyamaktadır.İlyas 126 metre , Süleyman 142 metre ve Davut ise 292 metre kaldırım boyamıştır.Davut tek başına diğer iki arkadaşından kaç metre fazla kaldırım boyamıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Bahçedeki dut ağacının boyu 318 cm , şeftali ağacının boyu 278 cm uzunluğundadır.Kayısı ağacının uzunluğu ise dut ve şeftali ağaçlarının uzunluğunun toplamından 196 cm daha kısadır.Buna göre kayısı ağacının boyu kaç cm dir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru Ankara'ya gidecek tren İzmir treninden 5 metre daha kısadır.İzmir trenin uzunluğu 95 metredir.Ankara treninin tüm vagonlarının uzunluğu 10 metredir.
Buna göre Ankara treninde kaç vagon bulunmaktadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru İstanbul Ankara arası mesafe yaklaşık 450 km dir.İstanbul'dan arabası ile Ankara'ya yola çıkan Bekir 147 km araba kullandıktan sonra ilk molasını veriyor.Sonra 126 km daha araba kullandıktan sonra 2.molasını veriyor.
Bekir'in 2. molasından sonra Ankara'ya ne kadar mesafe yolu kalmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru Bir tespih için 60 cm ip kullanılmaktadır.940 cm uzunluğundaki bir ipten 13 tane tespih için ip kesilmiştir.Geriye kalan ip kaç cm dir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru Adem'in bir adımı 75 cm uzunluğundadır.Adem sınıfın uzunluğunu 11 adım olarak ölçmüştür.Buna göre sınıfın uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru Öğretmenin bir karışı çeyrek metre uzunluğundadır.Öğretmen tahtanın uzunluğunu 8 karış olarak ölçmüştür.Buna göre ölçülen tahtanın uzunluğu kaç metredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.