4. sınıf çıkarma işlemi gerektiren problemler 2

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Araç no Yüklenen miktar
1. araç 4850 kg
2. araç 4350 kg
3. araç 3150 kg
4. araç 3250 kg
5. araç 3350 kg
Bir fabrikada dağıtılacak konserveler 5 şirket aracına yukarıdaki tablodaki gibi yüklenmiştir.
Buna göre 1. ve 2. araca yüklenen toplam konserve ağırlığı diğer üç araca yüklenenlerin ağırlığından kaç kg azdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru
Yıl Zekat miktarı
2017 5050 TL
2016 ??? TL
2015 3350 TL
2014 3250 TL
2013 3150 TL
İbrahim'in son beş yılda vermiş olduğu zekat miktarlarından bilinenleri yukarıdaki tablodaki gibidir.
İbrahim'in 2016 2017 yıllarında verdiği toplam zekat miktarı diğer üç senede verdiklerinden 150 TL fazladır.
Buna göre İbrahim 2016 yılında kaç TL zekat vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
Ay Toplanan miktar
Ocak 4250 TL
Şubat 4150 TL
Mart 3025 TL
Nisan 2945 TL
Mayıs 3150 TL
Büyük bir sitenin son beş ayda topladığı aidatlar yukarıdaki tablodaki gibidir
Ocak ve Şubat aylarından toplanan toplam aidat miktarı diğer üç ayda toplanan toplam aidatlardan kaç TL azdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Günün Alınan miktar
Pazartesi 3900 litre
Salı 4000 litre
Çarşamba 3800 litre
Perşembe 3600 litre
Cuma ???? litre
Büyük bir şirketin son beş gün içinde satın aldığı benzin miktarlarından bilinenleri yukarıdaki tablodaki gibidir.
Pazartesi ve Salı günü alınan toplam benzin miktarı diğer üç günde alınan toplam benzin miktarından 2050 litre daha azdır.
Buna göre Cuma günü kaç litre benzin alınmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru
Alınan Ödenen para
Meyve 1625 TL
Sebze ??? TL
Et 3575TL
Kahvaltılık 2450 TL
Bir market sadece ürün satın almada kullanmak bu hafta 9950 TL para ayırmıştır.
Market bu hafta yukarıdaki tabloda isimleri yazılı ürünlerden almış ve ayırdığı parasından 305 TL parası kalmıştır.
Buna göre market bu hafta kaç TL tutarında sebze almıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Saat Doldurulan miktar
1.saat ??? litre
2.saat 1900 L
3.saat 1850 L
4.saat 1925 L
5.saat 1875 L
Büyük bir havuza beş saatte 9425 L su doldurulmuştur.Saat bazında doldurulan miktarlardan bilinenleri yukarıdaki tablodaki gibidir.
Buna göre 1. saatte kaç litre su doldurulmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Beş kardeşten dördü almak istedikleri bilgisayar için harçlıklarından 248 TL , 278 TL , 189 TL ve 263 TL tasarruf etmişlerdir.5. kardeş ise diğer dört kardeşin biriktirdiği toplam paradan 650 TL daha az para biriktirmiştir.
Buna göre 5. kardeş kaç TL para biriktirmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru
Ad Biriktirdiği para
Faruk 295 TL
Firdevs 175 TL
Fatma 215 TL
Fuat 235 TL
Fulya ??? TL
Yukarıdaki tabloda beş kardeşin Nisan ayında biriktirdiği para miktarlarından bilinenleri yazılıdır.
Faruk ve Firdevs'in biriktirdiği toplam para miktarı diğer üç kardeşin toplam biriktirdiklerinden 285 TL daha azdır.
Buna göre Fulya kaç TL para biriktirmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Yakup 2018 yılında toplam 3900 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.
2017 yılında 2018 yılından 1200 sayfa daha az meal okumuştur.
Yakup 2016,2017 ve 2018 yıllarında toplam 8200 sayfa okuduğuna göre , 2016 yılında 2017 yılından ne kadar az sayfa okumuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 🏃
İlyas Pazartesi günü 3600 m , Salı günü ise Pazartesi gününden 500 m daha az koşmuştur.
Pazartesi,Salı ve Çarşamba günleri toplam 9200 m koşan İlyas , Çarşamba günü Salı gününden kaç metre daha az koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 3 vagonundaki yüklerin toplam kütlesi 9775 kg olan bir trendeki 1.vagonda 4750 kg yük vardır.
2. vagonda 1.vagondan 2125 kg daha az yük vardır.
Buna göre 3.vagondaki yükün kütlesi 2.vagondaki yükün kütlesinden kaç kg daha azdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Bir içecek fabrikasında bugün 4250 L limonata üretilmiştir.Üretilen kayısı suyu limonatadan 1150 L daha az,portakal suyu ise kayısı suyundan 1050 L daha azdır.
Başka içecek üretmeyen bu fabrikada bugün toplam kaç litre içecek üretilmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Büyük bir yolcu gemisi ilk limandan 4275 yolcu almıştır.
2.limanda ilk limanda alınanlardan 1250 yolcu daha az , 3.limanda ise 2.limanda alınananlardan 1135 daha az yolcu alınmıştır.
Buna göre üç limandan toplam kaç yolcu alınmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bir kargo aracındaki Erzurum,Malatya ve Elazığ'a dağıtılacak yüklerin toplam kütlesi 9850 kg dır.
Erzurum'a dağıtılacak yükün kütlesi 4500 kg , Malatya'ya dağıtılacak yükün kütlesi ise Erzurum'a ait yükün kütlesinden 1900 kg daha azdır.
Buna göre Elazığ'a dağıtılacak yükün kütlesi Malatya'ya dağıtılacak olan yükün kütlesinden kaç kg daha fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru
Kişi Verdiği para miktarı
Musa 5150 TL
Nuh 4550 TL
İsa 3450 TL
Davut 3150 TL
Adem ????? TL
Ortaklaşa bir iş kurmak isteyen beş arkadaş yukarıdaki tabloda yazılı miktarlarda para vermişlerdir.
Musa ve Nuh'un verdiği toplam para , diğer üç kişinin verdiği toplam paradan 250 TL daha azdır.
Buna göre Adem kaç TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Bir market bugün 4975 TL tutarında et almıştır.Etlerden 2225 TL daha az meyve , meyvelerden 1325 TL daha az sebze aldığına göre market bu üç üründen toplam kaç TL lik ürün almıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru
Yıl Biriktirdiği para
2018 5350 TL
2017 4450 TL
2016 3500 TL
2015 ? TL
2014 1750 TL
Belkıs'ın yıllık biriktirdiği para miktarları yukarıdaki tablodaki gibidir.
2017-2018 yılında toplam biriktirdiği para , diğer üç senede toplam biriktirdiği paradan 1800 TL daha fazladır.
Buna göre Belkıs 2015 yılında kaç TL birirktirmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Bir şirket yılın ilk üç ayında toplam 9750 TL tutarında harcama yapmıştır.
Mart ayında 4350 TL , Şubat ayında ise Mart ayından 2050 TL daha az harcama yapmıştır.
Buna göre şirket Ocak ayında Şubat ayından ne kadar fazla harcama yapmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Karpuz tarlasından son üç günde 9125 karpuz toplandı.
Salı günü 4725 karpuz , Çarşamba günü Salı gününden 1950 daha az karpuz toplandı.
Buna göre Perşembe günü toplanan karpuz sayısı Çarşamba gününde toplananlardan ne kadar azdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru
Yıl Yıllık ödenen miktar
2017 2275 TL
2016 ?? TL
2015 1965 TL
2014 1750 TL
2013 1450 TL
İlyas'ın son beş yıl içinde ödediği yıllık doğalgaz parası yukarıdaki tablodaki gibidir.
2017 ve 2016 yıllarındaki ödenen toplam miktar diğer üç yılın toplam miktarından 915 TL daha azdır.
Buna göre İlyas 2016 yılında ne kadar doğalgaz parası ödemiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Elif son üç ayda toplam 6150 matematik sorusu çözmüştür.
Ocak ayında 2850 soru , Şubat ayında Ocak ayından 1350 daha az soru çözmüştür.
Buna göre Mart ayından Şubat ayından ne kadar fazla soru çözmüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.