4. sınıf bölük soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Binler bölüğü binler,on binler ve yüz binler basamaklarından oluşur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru 7581 sayısında kaç bölük vardır? Soruyu cevapla

3. soru 875 179 sayısında kaç bölük vardır? Soruyu cevapla

4. soru 6754 sayısının binler bölüğündeki rakam veya rakamları aralarında boşluk olmadan yazınız? Soruyu cevapla

5. soru 8145 sayısının birler bölüğündeki rakam veya rakamları aralarında boşluk olmadan yazınız? Soruyu cevapla

6. soru Hangi sayının binler bölüğünde 750 vardır? A) 750 450 B) 450 750 Soruyu cevapla

7. soru 5 basamaklı bir sayıda kaç bölük vardır? Soruyu cevapla

8. soru İki bölüklü en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 99 B) 9999 C) 99 999 D) 999 999 Soruyu cevapla

9. soru 576 548 sayısının binler bölüğündeki rakamlarının toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru Binler bölüğünde sadece 4 olan en büyük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla

11. soru En az bir defa kullanılma şartı ile sadece 5,8 ve 4 rakamları ile yazılabilecek iki bölüklü en küçük doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları