4. sınıf bölme testi 2

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 493 29
Yukardaki bölme işlemi sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et

2. soru 672 24
Yukardaki bölme işlemi sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et

3. soru 930 37
Yukardaki bölme işlemi kalan kaçtır?
Cevabını kontrol et

4. soru Üç basamaklı bir doğal sayı , iki basamaklı bir doğal sayıya bölünürken bölüm en fazla kaç basamaklı olabilir? Cevabını kontrol et

5. soru 8645 7
Yukardaki bölme işlemi sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et

6. soru 9441 9
Yukardaki bölme işlemi sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et

7. soru ✿ + 12 = 9 x 3
Yukarıdaki eşitliğin sağlanması için ✿ yerine hangi sayı yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et

8. soru 6 x 3 = ⚓ + 7
Yukarıdaki eşitliğin sağlanması için ⚓ yerine hangi sayı yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et

9. soru 7 + 6 9 + 8
Yukarıdaki ifadede eşitlik durumunun sağlanması için aşağıdakilerden hangisi yapılabileceklerden bir tanedir?
A) 9 sayısı 4 artabilir B) 6 sayısı 4 azabilir C) 7 sayısı 4 artabilir. D) 8 sayısı 4 artabilir Cevabını kontrol et

10. soru 20 + 12 ★ - 10
Yukarıdaki ifadede ★ yerine yazılamayacak olan doğal sayı hangisidir?
Cevabını kontrol et

11. soru Belkıs 540 soru olan bir test kitabındaki tüm soruları 10 gün günde 30'ar , 6 gün ise günde eşit miktarda soru çözerek bitirmiştir.
Buna göre Belkıs 6 günde günlük kaç soru çözmüştür?
Cevabını kontrol et

12. soru Bir havuzda 1700 L su vardır.Her biri bir saatte aynı miktarda su dolduran 4 musluk 3 saat boyunca açık bırakılmış ve havuzda 2300 L su olmuştur.
Buna göre musluklar bir saatte kaç litre su doldurmaktadır?
Cevabını kontrol et

13. soru Bir paket karışık kuruyemişden 5 tabağın her birine 195'şer gram kuruyemiş konuldu ve pakette 525 gr kuruyemiş kaldı.
Paketteki her çeşit kuruyemişin kütlesi 100 gr ise bu kuruyemişte kaç çeşit kuruyemiş bulunmaktadır?
Cevabını kontrol et

14. soru 85 000 sayısını 1000'e zihinden bölmek için 85 000 sayının en sağındaki üç sıfır silinir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

15. soru ? 36 12 35
Yukardaki bölme işleminde bölünen kaçtır?
Cevabını kontrol et

16. soru İsa Şubat ayında hergün 17 sayfa olmak üzere 28 gün boyunca Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.
Mart ayında , Şubat ayından 11 sayfa daha az okumuştur.
Mart ayında 31 gün boyunca her gün aynı sayıda sayfa okuduğuna göre bir günde kaç sayfa okumuştur?
Cevabını kontrol et

17. soru 🏃
Nuh Haziran ayında 19 günde hergün aynı mesafede olmak üzere toplam 266 km koşmuştur.
Adem ise Haziran'da 26 günde hergün aynı mesafede olmak üzere toplam 338 km koşmuştur.
Buna göre Adem'in günlük koştuğu mesafe Nuh'un günlük koştuğu mesafeden kaç km daha azdır?
Cevabını kontrol et

18. soru Tarladaki 23 portakal ağacının herbirinden 58 adet olmak üzere portakal toplandı.Tarladaki elma ağaçlarından toplanan toplam elma ise portakal ağaçlarından toplanan toplam portakallardan 350 daha azdır.Elma ağaçlarının herbirinden 41 elma toplandığına göre tarlada kaç elma ağacı vardır? Cevabını kontrol et

19. soru Elif'in kumbarasında 995 TL para vardır.Paraların 87 tanesi 5 TL lik kağıt para , geri kalan paraların hepsi 20 TL lik kağıt paralardan oluşmaktadır.Buna göre kumbarada kaç tane 20 TL lik kağıt para vardır? Cevabını kontrol et

20. soru Bir pastane tanesini 19 TL ye sattığı keklerin satışından toplam 988 TL elde etmiştir.Satılan keklerden 46 daha fazla sayıdaki aynı böreklerin satışından ise toplam 784 TL elde etmiştir.
Buna göre böreklerin bir tanesi kaç TL dir?
Cevabını kontrol et

21. soru Herbirinde eşit sayıda sade lokum olan 42 kutuda toplam 966 adet sade lokum vardır.Bu kutuların herbirinde eşit miktarda olmak üzere ayrıca toplam 798 adet fındıklı lokum vardır.
Buna göre bir kutudaki fındıklı lokum sayısı sade lokum sayısından ne kadar daha azdır?
Cevabını kontrol et

22. soru Bir kırtasiyede 9 kolide toplam 7308 adet kurşun kalem vardır.Kolilerin herbirinde 28 kutu vardır ve bu kutuların herbirinde eşit sayı kalem vardır.
Buna göre bir kalem kutusunda kaç kalem vadır?
Cevabını kontrol et

23. soru Bir arabadaki meyve kasalarının herbirinde 23 kg meyve ,sebze kasalarında ise 27 kg sebze vardır.Bu arabada toplam 943 kg meyve,972 kg sebze olduğuna göre arabadaki sebze ve meyve kasası sayısından ne kadar fazladır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.