4. sınıf geometrik şekiller

4,99 TL olan 4.sınıf matematik sınavı uygulamasında çözümlü sorular vardır.

Not: Aşağıdaki bazı şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

Üçgen , kare ve dikdörtgenin kenarları ve köşelerini isimlendirme

 • Üçgen , kare ve dikdörtgenin köşelerinin isimlendirilmesinde büyük harf kullanılır.
 • Üçgen , kare ve dikdörtgenin kenarlarının isimlendirilmesinde köşelerindeki harflerden yararlanılır.
 1. Üçgen

  A B C
  • Üçgenin 3 köşesi ( kırmızı noktalar ) vardır.Bunlar A , B ve C köşeleridir.
  • Üçgenin 3 kenarı ( siyah çizgiler ) vardır.
   • AB veya BA kenarı
   • BC veya CB kenarı
   • AC veya CA kenarı
 2. Dikdörtgen

  E F G H
  • Dikdörtgenin 4 köşesi ( kırmızı noktalar ) vardır.Bunlar E , F , G ve H köşeleridir.
  • Dikdörtgenin 4 kenarı ( siyah çizgiler ) vardır.
   • EF veya FE kenarı
   • FG veya GF kenarı
   • GH veya HG kenarı
   • HE veya EH kenarı
 3. Kare

  K L M N
  • Karenin 4 köşesi ( kırmızı noktalar ) vardır.Bunlar K , L , M ve N köşeleridir.
  • Karenin 4 kenarı ( siyah çizgiler ) vardır.
   • KL veya LK kenarı
   • LM veya ML kenarı
   • NM veya MN kenarı
   • NK veya KN kenarı

Kare ve dikdörtgenin kenar özellikleri

 1. Kare

  Karenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir.

  A B C D K L M N

  Kareli kağıt yardımı ile soldaki ilk karede tüm kenar uzunluklarının 3 birim , sağdaki karede ise 5 birim uzunluğunda olduğu görülebilir.

 2. Dikdörtgen

  Dikdörtgende karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.

  A B C D K L M N
  • İlk dikdörtgende AB ile DC kenarları karşılıklıdır.Bu ikisinin kenar uzunlukları 2 birimdir.
   AD ile BC kenarları da karşılıklıdır.Bu ikisinin kenar uzunlukları ise 4 birimdir.
  • İkinci dikdörtgende KL ile NM kenarları karşılıklıdır.Bu ikisinin kenar uzunlukları 5 birimdir.
   KN ile LM kenarları da karşılıklıdır.Bu ikisinin kenar uzunlukları ise 3 birimdir.

Kenar uzunluklarına göre üçgenler

 1. Çeşitkenar üçgen

  Üç kenar uzunluğu da farklı olan üçgene çeşitkenar üçgen denir.

  Çeşitkenar üçgen A B C

  Kareli kağıt yardımı ile yukarıdaki üçgenin tüm kenar uzunluklarının farklı olduğu görülebilir.Bu yüzden bu üçgen çeşitkenar üçgendir.

 2. İkizkenar üçgen

  İki kenar uzunluğu eşit olan üçgene ikizkenar üçgen denir.

  A B C

  Kareli kağıt yardımı ile yukarıdaki üçgenin AB ile AC kenar uzunluklarının aynı ama BC kenar uzunluğunun ikisinden farklı olduğu görülebilir.Bu yüzden bu üçgen ikizkenar üçgendir.

 3. Eşkenar üçgen

  Üç kenar uzunluğu da eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir.

  A B C

  İzometrik kağıt yardımı ile yukarıdaki üçgenin tüm kenar uzunluklarının 4 birim olduğu görülebilir.Bu yüzden bu üçgen eşkenar üçgendir.

4,99 TL olan 4.sınıf matematik sınavı uygulamasında çözümlü sorular vardır.

Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları