4. sınıf kesirlerle toplama çıkarma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Paydaları eşit kesirler çıkarılırken payların farkı farkın payına yazılır.Payda aynen farkın paydasına yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 88 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 3 4 + 5 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 75 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 7 3 - 5 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 68 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 5 12 + 13 12 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 71 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 15 12 - 13 12 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 9 4 + a b = 17 4 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru a b - 5 7 = 18 7 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 6 21 nın ab fazlası 1421 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 16 25 nın ab eksiği 925 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru a b nın 718 eksiği 418 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Firdevs Haziran ayında Kuranı Kerim mealinin ( Türkçesi ) 920 u kadarını okumuştur.Ebrar'ın Firdevs'ten fazla okuduğu kısım Kuranı Kerim'in 120 i kadarıdır.
Ebrar'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim'in ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 🏃
Maratona katılan İbrahim koşulacak mesafenin 1112 i kadarını koştu.İsmail ise koşulacak mesafenin 812 i kadar kısmını koştu.
İbrahim'in İsmail'den fazla koştuğu mesafe koşulacak mesafenin ab sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir şişe ayranın 39 ünü Fatma , 29 sini Ayşe içmiştir.
Şişede ayranın ab sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bir çuval şekerin 210 si satıldı ve çuvalda şekerin ab sı kadarı kaldı.Buna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Nuh ödevinin 213 sini Pazartesi , 113 ini Salı ve 513 ini ise Çarşamba günü yapmıştır.
Üç günde yapılan ödev miktarı ödevin ab sı kadar olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Firdevs kumbarasındaki paranın 29 sini Eylül ayında , 39 ünü ise Ekim ayında atmıştır.
Eylül ve Ekim aylarında kumbaraya atılan para kumbaradaki paraların ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir kamyondaki yüklerin kütlesinin 58 i kadarını sebze ve meyve oluşturmaktadır.Meyvelerin kütlesi kamyondaki yüklerin kütlesinin 28 si kadardır.
Sebzelerin kütlesi kamyondaki yüklerin kütlesinin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Bir hayvanat bahçesinde hayvanların 513 i kadarı maymun , 113 i kadarı ise atlardan oluşmaktadır.
Maymunların atlardan fazla olan kısmı hayvanat bahçesindeki hayvanların ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Şuayb ile Salih aynı marka ve modelde araba kullanmaktadır.
Şuayb bugün Salih'den arabanın deposunun 317 si kadarı daha az benzin almıştır.
Salih bugün arabanın deposunun 1317 ü kadarı , Şuayb ise ab sı kadarı benzin aldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Hatice'nin marketten yaptığı alışverişin 1215 sini temizlik ve yiyecekler oluşturmaktadır.
Marketten yapılan alışverişin 615 sı kadarını yiyecek , ab sı kadarını temizlik oluşturduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bilal'in bugün çözdüğü matematik sorularının Türkçe sorularından fazla olan kısmı çözülen soruların 620 sı kadarıdır.
Bilal'in bugün çözdüğü matematik soruları çözülen soruların 1120 i , Türkçe soruları ise ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru İsa'nın Temmuz ayında yaptığı alışverişin 1425 ü ilk hafta , 925 u ise ikinci haftada yapılmıştır.
İlk iki haftada yapılan alışveriş Temmuz ayında yapılan alışverişin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir okuldaki öğrencilerden atletizm yapanların basketbol oynayanlardan fazla olan kısmı okuldaki öğrencilerin 116 i kadardır.
Bu okulda atletizm yapan öğrenciler okuldaki öğrencilerin 416 i , basketbol oynayanlar ise ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.