4. sınıf sayı örüntüsü

Not: Aşağıdaki bazı şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

Sayı örüntüsü oluşturma

 • Başlangıç sayısı belirlenir.
 • Artış veya azalışın miktarı belirlenir.
 • Sayıların artarak mı yoksa azalarak mı devam edeceği belirlenir.

5 den başlayıp sayıların ikişer arttığı örüntü 5 , 7 , 9 , 11 .... şeklindedir.

250 den başlayıp sayıların üçer azaldığı örüntü 250 , 247 , 244 , 241 .... şeklindedir.

Örüntü kuralını belirleme

Sayı grubunda ardışık iki sayının farkı ve sonraki sayının önceki sayıya göre durumu ( artması veya azalması ) örüntü kuralıdır.

4 , 9 , 14 , 19 ... sayı örüntüsünün kuralı sayıların beşer artmasıdır.

1923 , 1919 , 1915 , 1911 .... örüntüsünün kuralı sayıların dörder azalmasıdır.

Sayı örüntüsünde terim

Bir sayı örüntüsündeki her bir sayı terim olarak isimlenir.Terim adım sayısı ile ilişkilidir.

5 , 11 , 17 , 23 sayı örüntüsünün terimleri aşağıdaki gibidir.

 1. terim 5
 2. terim 11
 3. terim 17
 4. terim 23

2 soru ve çözümü

Soru

1. terimi 128 olup sayıların ikişer azaldığı bir sayı örüntüsünün 4. terimini aşağıya yazınız.

Çözümü
 • 128 - 2 işlemi ile 2.terim 126 bulunur.
 • 126 - 2 işlemi ile 3.terim 124 bulunur.
 • 124 - 2 işlemi ile 4.terim 122 bulunur.
Soru

İsa her gün bir önceki günden 5 soru fazla çözmüştür.
İsa ilk gün 13 soru çözdüğüne göre 6. günde kaç soru çözmüştür?

Çözümü
 • 13 + 5 işlemi ile 2.terim (gün) 18 bulunur.
 • 18 + 5 işlemi ile 3.terim (gün) 23 bulunur.
 • 23 + 5 işlemi ile 4.terim (gün) 28 bulunur.
 • 28 + 5 işlemi ile 5.terim (gün) 33 bulunur.
 • 33 + 5 işlemi ile 6.terim (gün) 38 bulunur.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.