5. sınıf bölük soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Milyonlar bölüğü milyonlar,on milyonlar ve yüz milyonlar basamaklarından oluşur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru 2 357 524 sayısında kaç bölük vardır? Soruyu cevapla

3. soru 502 900 650 sayısında kaç bölük vardır? Soruyu cevapla

4. soru 25 357 000 sayısının milyonlar bölüğündeki hangisidir? A) 25 B) 357 C) 000 Soruyu cevapla

5. soru 3 000 250 sayısının sayısının birler bölüğündeki hangisidir? A) 3 B) 000 C) 250 Soruyu cevapla

6. soru Hangi sayının binler bölüğünde 250 vardır? A) 250 627 000 B) 475 250 C) 910 250 750 Soruyu cevapla

7. soru 7 basamaklı bir sayıda kaç bölük vardır? Soruyu cevapla

8. soru 8 basamaklı bir sayıda kaç bölük vardır? Soruyu cevapla

9. soru 3 bölüklü bir sayı en fazla kaç basamaklıdır? Soruyu cevapla

10. soru 87 489 357 sayısının binler bölüğündeki rakam veya rakamları aralarında boşluk olmadan yazınız? Soruyu cevapla

11. soru Üç bölüklü en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 999 999 B) 9 999 999 C) 99 999 999 D) 999 999 999 Soruyu cevapla

12. soru 275 358 632 sayısının binler bölüğündeki rakamlarının toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları