5. sınıf basamak soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Soldan 2. rakamı yüz binler basamağında olan doğal sayı kaç basamaklıdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 958 756 324 sayısının binler ve yüz milyonlar basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ve 5 rakamlarının tamamı kullanılarak yazılabilecek en büyük altı basamaklı sayı kaçtır? A) 102 345 B) 501 234 C) 555 555 D) 543 210 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 394 doğru , 138 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 2 , 3 , 5 , 9 , 0 rakamları kullanılarak yazılabilecek en küçük beş basamaklı tek sayı nedir? A) 95 320 B) 20 359 C) 20 000 D) 99 999 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 2 , 3 , 5 , 9 , 0 rakamları kullanılarak yazılabilecek en büyük beş basamaklı çift sayı nedir? A) 95 320 B) 20 359 C) 20 000 D) 99 999 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bir sayıdaki 0 dan farklı rakamların basamak değeri bulunduğu basamağa göre değişir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 987 694 023 sayısının binler basamağındaki rakamının sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 9A7 sayısının rakamlarının basamak değerleri ile sayı değerleri toplamı 989 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 5 , 0 , 2 , 4 rakamları kullanılarak yazılabilecek en küçük dokuz basamaklı sayı hangisidir? A) 20 000 045 B) 200 000 045 C) 200 000 054 D) 20 000 054 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 280 doğru , 243 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 3 , 5 ve 9 rakamları kullanılarak yazılabilecek en küçük sekiz basamaklı sayı hangisidir? A) 333 333 359 B) 30 000 000 C) 33 333 359 D) 3 333 395 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 292 doğru , 197 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 957 846 362 sayısının milyonlar basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 321 654 845 sayısının on binler basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 685 742 139 sayısının yüz milyonlar basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 852 369 471 sayısının yüz binler basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru En soldaki rakamı on milyonlar basamağında olan doğal sayı kaç basamaklıdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru On binler basamağında 7 olan hangisidir? A) 7354 B) 78 950 C) 735 000 D) 7 250 366 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru En soldaki rakamı milyonlar basamağında olan doğal sayı kaç basamaklıdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Soldan 3. rakamı milyonlar basamağında olan doğal sayı kaç basamaklıdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 857 348 279 sayısının yüz milyonlar ve on binler basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 3 , 5 ve 0 rakamları kullanılarak yazılabilecek en küçük sekiz basamaklı sayının on milyonlar ve milyonlar basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 785 356 439 sayısının milyonlar ve onlar basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.